Svorky pro vnější vodiče transformátorů, tlumivek a napájecích zdrojů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Transformátory určené pro trvalé připojení k pevné instalaci a transformátory jiné než opatřené vnějšími napájecími přívody s připojením typu Y nebo Z, musí být opatřeny svorkami, ve kterých je spojení provedeno pomocí šroubů, matic nebo jiných stejně účinných prostředků.

Svorky; které jsou nedílnou částí transformátoru, musí vyhovět IEC 60999-1 za podmínek běžných v transformátoru. Ostatní svorky musí být:

  • buď samostatně ověřeny podle IEC 60998-2-1, IEC 60998-2-2 nebo IEC 60947-7-1 a použity ve shodě se svým značením, nebo
  • ověřeny podle IEC 60999-1 za podmínek běžných v transformátoru.

U transformátorů s připojením typu X lze pro připojení vnějších vodičů použít pájené spoje za předpokladu, že vodič je umístěn nebo připevněn tak, že jeho udržení v příslušné poloze není provedeno pouze samotným připájením, pokud není použito takových zábran, aby se povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi nebezpečnými živými částmi a ostatními vodivými částmi nemohly zmenšit na méně než 50 % hodnot předepsaných v kapitole 26, v případě, že by se vodič v pájeném spoji ulomil.
U transformátorů s připojením typu Y a typu Z lze pro připojení vnějších vodičů použít pájené, přivařené, zamáčknuté a podobné spoje.

konktory transformatoru 1
U transformátorů třídy ochrany II musí být vodič umístěn nebo připevněn tak, že jeho udržení v příslušné poloze nezávisí pouze na pájení, přivaření, zamáčknutí a podobně, pokud není použito takových zábran, aby se povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi nebezpečnými živými částmi a ostatními vodivými částmi nemohly zmenšit na méně než 50 % hodnot předepsaných v kapitole 26, v případě, že by se vodič ulomil u pájeného nebo přivařeného spoje nebo se vysmekl ze zamáčknutých spojů. Všeobecně se považuje zavěšení vodiče před místem jeho pájení
za vhodný prostředek k uchycení vodiče pohyblivého přívodu v jeho poloze, za předpokladu, že otvor, kterým vodič prochází, není nadměrné velikosti.
Svorky pro připojení typu X s upraveným přívodem, a pro připojení typu Y a Z musí být pro tento účel vhodné. Svorky pro jiný typ připojení než připojení typu Y nebo Z musí být připevněny tak, aby při utahování nebo povolování svíracího prostředku nedošlo k uvolnění svorky, vnitřní spoje nebyly namáhány a povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti se nezmenšily pod hodnoty předepsané v normě ČSN EN 61558-1 ed. 2.
Svorky pro jiný typ připojení než připojení typu Y nebo Z musí být navrženy tak, aby svíraly vodič mezi kovovými plochami dostatečným kontaktním tlakem, aniž by poškodily vodič. Svorky pro připojení k pevné instalaci a svorky pro připojení typu X, musí být umístěny v blízkosti odpovídajících svorek rozdílné polarity a případné ochranné svorky.

konktory transformatoru 2
Svorkovnice a podobná zařízení nesmí být přístupné bez pomoci nástroje, dokonce ani v případě, že jejich nebezpečné živé části nejsou přístupné.
Svorky nebo zakončeni transformátorů s připojením typu X musí být umístěny nebo chráněny tak, aby v případě uvolnění jednoho drátku vytaženého ze slaněného vodiče, nevzniklo po jeho připojení riziko jeho náhodného dotyku mezi živými částmi a přístupnými vodivými částmi a v případě transformátorů třídy ochrany II k dotyku mezi živými částmi a vodivými částmi, oddělenými od přístupných vodivých částí pouze přídavnou izolací.
Z konce ohebného vodiče, jehož jmenovitý průřez je předepsán v normě ČSN EN 61558-1 ed. 2 se odstraní izolace v délce 8 mm. Jeden drátek slaněného vodiče se ponechá volný a ostatní se úplně zasunou do svorky a sevřou se v ní.
Volný drátek vodiče se ohýbá, aniž by se izolace shrnovala zpět v každém možném směru, avšak bez ostrých ohybů okolo přepážek. Volný drátek vodiče připojeného k živé svorce se nesmí dotknout žádných přístupných vodivých částí. V případě transformátorů třídy ochrany II se volný drátek také nesmí dotknout žádné vodivé části, která je od přístupných vodivých částí oddělena pouze základní nebo přídavnou izolací. Volný drátek vodiče připojeného k ochranné svorce se nesmí dotknout žádné nebezpečné živé části.
Svorky bez přítlačné destičky musí být opatřeny nejméně dvěma svíracími šrouby, jestliže hodnota proudu je vyšší než 25 A.
Šrouby svorek, kromě šroubu svorek pro připojení ochranných vodičů se nesmějí dotknout žádných přístupných vodivých části. U transformátorů třídy ochrany II se také nesmějí dotknout žádných vodivých částí, které jsou od přístupných vodivých částí odděleny pouze základní nebo přídavnou izolací kromě případu, kdy se šrouby co možná nejvíce uvolní.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku