Jak vybrat správný záložní systém (UPS)

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Abyste zajistili, že budete mít ten správný typ záložního systému pro vaše potřeby, je nutné vzít v úvahu při výběru následující otázky.

Jakou zvolit topologii?

Otázkou číslo jedna je, jakou zvolit typologii. UPS typu pasivní záloha, interakce se sítí, dvojitá konverze nebo s více režimy? Odpověď do značné míry závisí na tom, jak důležitá je pro vás energetická účinnost ve vztahu k ochraně.
UPS typu pasivní záloha jsou efektivnější než zařízení s dvojitou konverzí, ale nabízejí menší ochranu. Díky tomu jsou vhodné pro zátěže s vyšší tolerancí k selhání. Přesněji řečeno, záložní UPS jsou obecně nejlepší volbou pro menší aplikace, jako jsou řešení pro stolní počítače a pokladny, zatímco UPS typu interakce se sítí jsou obvykle výhodnější pro menší serverové, úložné a síťové aplikace. Nachází se v zařízeních s přístupem k relativně bezproblémovému napájení ze sítě.
UPS typu dvojitá konverze, které poskytují nejvyšší úroveň ochrany, jsou méně účinné, ale obvykle jsou standardní volbou pro ochranu kritických systémů.
UPS s více režimy, i když mohou být dražší než systémy s jednoduchou nebo dvojitou konverzí, jsou nejlepší volbou pro společnosti, které usilují o dosažení optimální kombinace účinnosti a ochrany.

Jednofázové nebo třífázové?

Třífázová síť je k dispozici téměř všem komerčním a průmyslovým zákazníkům. Třífázový výkon používá tři samostatné fázové vodiče, které umožňují dodávat vyšší výkon do jediného bodu nebo zátěže. Většina majitelů domů má k dispozici pouze jednofázové napájení, protože domácnosti jsou obvykle malí uživatelé energie. Jednofázový výkon je dodáván prostřednictvím jednoho nebo dvou fázových vodičů, které jsou odvozeny od užitkového třífázového energetického systému pomocí transformátorů.
Jednofázové UPS bývají rozumnou a ekonomickou alternativou pro jednodušší, menší aplikace s nízkými požadavky na kVA, které se obvykle vyskytují v domácnostech, malých podnicích a ve vzdálených nebo satelitních kancelářích, kde je výpočetní výkon menší než 20 000 VA. Třífázové UPS jsou obecně preferovanou volbou pro aplikace s vysokým kVA, které jsou obvykle sofistikovanější a mají vysokou výpočetní hustotu. Velké vícepodlažní budovy, datová centra a průmyslová zařízení chránící vysoce výkonné procesy jsou typičtí zákazníci třífázových UPS, protože potřebují distribuovat velké množství energie na relativně velké vzdálenosti.

vyber ups 2019 1

Výkon

Zdánlivý výkon se udává ve voltampérech (VA). Zdroje UPS jsou standardně k dispozici s výkonem od 300 VA až 5000000 VA a více. Určete přibližnou velikost zátěže pro určení potřebného výkonu UPS, který potřebujete:

  1. Vytvořte seznam veškerého zařízení, které bude UPS chránit.
  2. Určete, jaké napětí a proud vyžaduje každé zařízení.
  3. Pro každé zařízení vynásobte volty x ampéry, abyste dosáhli hodnoty zdánlivého výkonu VA.
  4. Sečtěte všechny hodnoty zdánlivého výkonu.
  5. Vynásobte tuto částku koeficientem 1,2, abyste vytvořili prostor pro rezervu.

UPS, kterou vyberete, by měla mít hodnotu rovnou nebo vyšší vašemu výpočtu. Pokud váš UPS bude zálohovat motory, frekvenční měniče nebo laserové tiskárny, přidejte k vašim požadavkům větší potřebný zdánlivý výkon VA, abyste zohlednili vysoký náběh energie, ke kterému dochází při spuštění těchto zařízení.

Tvar UPS

Záložní zdroje mohou být různých velikostí a tvarů. V základu je lze ale rozdělit na volně stojící a pro montáž do racku. Největší UPS nejsou k dispozici do racku, takže společnosti se značnými požadavky na záložní napájení téměř vždy používají volně stojící záložní zdroje. Pro společnosti s menšími potřebami je rozhodování mezi UPS do racku a volně stojícími z velké části věcí filozofie návrhu datových center. Z technického a finančního hlediska není ani jeden přístup ve své podstatě lepší než ten druhý.

Dostupné funkce

Organizace i uživatelé mohou využívat celou řadu možností nasazení, technologií a služeb ke zvýšení spolehlivosti svého řešení záložního napájení. Zde jsou některé z nejúčinnějších:

Architektury redundantního nasazení
Nasazení UPS v redundantních skupinách může zvýšit dostupnost tím, že zajistí, že kritická zatížení zůstanou chráněna, i když jedna nebo více UPS selže. Existují tři hlavní druhy redundantní architektury UPS:

  • Zóna: V architektuře zóny poskytuje jeden nebo více UPS vyhrazenou podporu pro konkrétní sadu zdrojů datového centra. Pokud tedy UPS selže během výpadku napájení, dopad je omezen na zónu, kterou zařízení podporuje.
  • Sériové: V sériové architektuře je připojeno více UPS k sobě tak, že pokud některý z UPS v řetězci selže, ostatní mohou automaticky kompenzovat.
  • Paralelní: Paralelní architektury používají více nezávislých paralelně zapojených UPS k dosažení zvýšené redundance. Pokud některá jednotka UPS zcela selže, mohou ostatní systémy udržovat provozní zátěž zařízení chráněných informačních technologií (ITE).

Komponenty vyměnitelné za provozu
Údržba může opravovat nebo spravovat UPS, která používá komponenty vyměnitelné za provozu, aniž by UPS vypínali, čímž vystavují IT zařízení sníženému riziku prostojů.

Prodloužení doby provozu
Typická baterie UPS poskytuje záložní napájení 5 až 15 minut. Pokud potřebujete více, můžete pomocí externích bateriových modulů přidat až několik hodin nouzového běhu při plném zatížení.

Správa baterií
Jednou z nejdůležitějších částí systému UPS je systém skladování energie, kterým je obvykle baterie. Mnoho systémů UPS nepřetržitě „dobíjí“ baterii, která má tendenci degradovat její vnitřní chemické složení a zkracuje tak životnost baterie. Baterie používané v dnešních UPS využívají lepší techniku nabíjení, při které se nabíjení vypne a „spočívá“ na baterii, kdy si řekne zase o dobíjení. Někteří výrobci označili tuto techniku nabíjení jako Advanced Battery Management. Baterie využívající tuto technologii vydrží až o 50 procent déle a jsou spolehlivější díky třífázové technice nabíjení systému UPS, sofistikovaným obvodům snímání a automatickému testování baterií, které upozorní koncového uživatele na zhoršující se stavy baterií, které vyžadují výměnu.

Dálkové monitorování
Nejlepší způsob, jak řešit problémy s UPS, je zabránit jim v tom, aby se v první řadě staly. Aplikace pro vzdálené monitorování UPS nepřetržitě sledují varovné signály o budoucích potížích, jako je zhoršení výkonu nebo přehřátí baterie, a zasílají upozornění v reálném čase. To údržbě umožňuje provádět opravy dříve, než dojde k závažným poruchám. Datová centra mohou provádět vzdálené monitorování samy nebo uzavřít smlouvu s externím poskytovatelem, aby to udělal za ně.

Komunikační software
Ten může nejen poskytovat oznámení o stavu UPS v reálném čase, ale umožní vám přiřadit automatické akce k provedení v případě události. To je velmi užitečné, pokud váš systém pracuje nepřetržitě. Většina systémů UPS má software, který signalizuje jednomu nebo více serverům, že došlo ke ztrátě napájení ze sítě a že se napájí ze záložního zdroje UPS. Pokud se napájení ze sítě neobnoví a energie baterie je téměř vyčerpaná, software ukončí všechny otevřené aplikace, aby se zabránilo ztrátě dat. Po obnovení napájení ze sítě se systém automaticky restartuje a systém se vrátí do předchozího stavu.
S tím, jak se síť a komunikační hardware a software UPS staly složitějšími, byly pro správu napájení vyvinuty další automatické funkce, včetně vzdáleného oznamování pomocí e-mailu nebo SMS, hromadění dat umožňující generování a analýzu trendů, komplexní programování skriptů pro uzavření databáze nebo programů před zastavením operačního systému serveru, a ještě mnohem více.

vyber ups 2019 2

Servis

Při správné údržbě může dobře vyrobený UPS fungovat bezpečně a spolehlivě po dobu mnoha let. Bez řádného servisu však může i ten nejlepší UPS selhat. Měli byste si proto také zvolit vhodný servisní plán UPS od poskytovatele služeb, který má zkušenosti, know-how a zdroje, aby poskytoval komplexní a vysoce kvalitní podporu.

Závěr

Společnosti dnes investují velké částky peněz do své IT infrastruktury, stejně jako energii potřebnou pro její fungování. Spoléhají na tuto investici, aby si udrželi produktivitu a konkurenceschopnost. Ponechat tuto infrastrukturu bezbrannou vůči poklesům napětí, špičkám nebo přerušení je proto špatný nápad.
Dobře postavené řešení ochrany napájení, které obsahuje vysoce kvalitní a vysoce účinný hardware UPS, může pomoci udržet vaše obchodní aplikace k dispozici, spravovat náklady na energii a data v bezpečí. Seznámením se se základy toho, co UPS dělá a jak si vybrat ten pravý záložní zdroj pro své potřeby, mohou provozovatelé datových center zajistit, aby kritické systémy měly vždy spolehlivě zabezpečené napájení, které potřebují k dlouhodobému úspěchu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.