Monitoring, servis a diagnostika FV elektráren

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost Solartec, s.r.o. se fotovoltaikou zabývá od roku 1993, doposud instalovala přes 290 fotovoltaických systémů po celém světě. Neusíná však na vavřínech, neustále investuje do vlastního výzkumu a vývoje a posouvá kupředu celý obor.

servis

Protože když se řekne, že u ni naleznete „víc než zkušenosti“, nebude to bezduchá fráze. Zajistí vám speciální produkty, instalace s využitím špičkových technologií a hloubkové analýzy postavené na nejnovějších metodikách.
Svěřte starosti se svou elektrárnou odborníkům a buďte si jistí, že je ve správných rukou!

Společnost Solartec, s.r.o. nabízí:

Servis

 • Budeme za vás řešit reklamace a pojistné události.
 • Jakmile nám nahlásíte závadu, co nejrychleji jsme u vás a pracujeme na jejím odstranění.
 • Postaráme se o revizi elektrických zařízení včetně hasicích přístrojů.
 • Zajistíme fakturaci, daně a reporty úřadům (např. výkaz ERÚ).
 • Vezmeme na sebe ručení za ztrátu způsobenou výpadkem.
 • Budeme vám navrhovat možná vylepšení.
 • Postaráme se o záruční a pozáruční servis.
 • Převezmeme technologický a bezpečnostní dohled nad FVE.
 • Budeme pravidelně kontrolovat vaši elektrárnu přímo na místě.
 • Zastřešíme veškerou komunikaci s provozovatelem distribuční sítě.
 • Dodáme vám klid díky profesionální ostraze objektu.
 • Předejdeme problémům a zajistíme celoroční preventivní údržbu elektrárny a jejího okolí (čištění a mytí panelů, sekání zatravněných ploch, údržbu oplocení a vstupních bran).

Monitoring

Dispečerský monitoring

Naši dispečeři budou vaši fotovoltaickou elektrárnu denně kontrolovat. Vyskytne-li se jakákoli nestandardní situace nebo porucha, povolají do akce servisní profesionály a problém okamžitě vyřeší.

Software dispečera

 • Neustále sbírá data z elektrárny.
 • Má přehledný kontrolní panel, díky kterému dispečer vidí vždy aktuální informace o jejím stavu.
 • Zajišťuje rychlý přehled o práci jednotlivých střídačů v elektrárně.
 • Umožňuje přehlednou evidenci závad v deníku.

monitoring

Analýza statistických dat

Stálo to léta úsilí, ale vyplatilo se – vyvinuli jsme unikátní software pro statistické odhalování chyb a analýzu nestandardních změn ve fotovoltaických elektrárnách. Díky tomu včas přijdeme na chyby, které by dříve zůstaly neodhalené a kvůli kterým byste přicházeli o výnosy nebo směřovali k závažnějším poruchám.

Jak analýza s pomocí našeho softwaru funguje?

 • Statisticky porovnává střídače a elektrárny mezi sebou.
 • Využívá dlouhodobé statistiky pro vyhledávání skrytých závad střídačů.
 • Tvoří protokoly o nalezených závadách.
 • Přehledně graficky zobrazuje statistiky.

Software klienta

 • Získáte přístup k databázi pro libovolné množství kolegů.
 • Budete se moci přihlásit odkudkoli na světě – software využívá webové rozhraní, potřebujete jen své přihlašovací údaje.
 • Dostanete aktuální a přehledné informace.

Hloubková diagnostika a analýza solárních panelů

Bezmála dvacet let jsme věnovali výzkumu, abychom mohli přijít s nedestruktivní hloubkovou analýzou a testováním fotovoltaických panelů. Díky tomu dnes snadno získáte například podklady pro reklamaci panelu. V oboru jsme uznávanou autoritou, naše výsledky vám nikdo ze stolu nesmete.
Nemůžeme nezmínit, že výsledek je ovlivněn dílčími výstupy z jednotlivých metod a dává obraz vad a kvalit konkrétních vzorků.

VA analýza - Flash test

 • Změří voltampérové charakteristiky fotovoltaického panelu na kalibrovaném testeru.
 • Funguje jako základní metoda pro posouzení elektrického výkonu fotovoltaického panelu a jeho případných odchylek.
 • Slouží jako jediné směrodatné kritérium pro reklamace elektrických vlastností panelu.

Pro přesnější posouzení příčin sníženého výkonu panelu je nutné použít (jednu z) následujících diagnostických metod:

Termokamera

Metoda, jejíž výsledky jsou považovány za klíčový ukazatel kvality vzorku. Často se však zapomíná na správnou interpretaci výsledků a jejich doplnění o analýzy dalšími metodami.

 • Rychlá a efektivní metoda pro lokaci vad, které mohou způsobovat ztráty elektrického výkonu panelu.
 • Metoda pracující na principu detekce infračervené části spektra, která je pro lidské oko neviditelná.
 • Samotná termovize nestačí k prokázání vad panelu. Přítomnost teplejších oblastí sice může mít vliv na jeho elektrické charakteristiky, ale také nemusí.

termosnimek

Jaké defekty můžeme s pomocí termovize odhalit?

 • Přechodový odpor v pájeném spoji, přechodový odpor v konektoru,
 • nízký paralelní odpor jednotlivého solárního článku (interní zkrat ve struktuře solárního článku),
 • vadnou nebo propustně pólovanou překlenovací (bypass) diodu,
 • rozdíly ve voltampérových charakteristikách jednotlivých fotovoltaických článků v jednom modulu,
 • zastínění jednotlivých článků nebo jejich částí.

Elektroluminiscence

Tato metoda pracuje na opačném principu, než termokamera – místo osvícení a výroby proudu se panelu proud dodá. Panel pak vydává záření, které snímá vědecká CCD kamera

 • Metoda zviditelňuje rozložení proudů v daném panelu (jeho článcích) a zvýrazňuje nehomogenity a případné lokální poruchy.
 • V obrazu získaném elektroluminiscencí jsou patrná černá a světlá místa, plně funkční monokrystalický solární článek pak má homogenní rozložení světlé barvy. V případě multikrystalických solárních článků zobrazí tato metoda i monokrystalické domény a jejich přechody na domény sousední, jinak orientované.

Jaké defekty můžeme s pomocí elektroluminiscence odhalit?

 • Praskliny a mikropraskliny v článku, 
 • přerušenou metalizaci na jednotlivých článcích, 
 • elektricky neaktivní části panelu (části článků nebo celého řetězce), 
 • ostatní nehomogenity – odhalení technologických chyb vzniklých ještě před zapouzdřením článků do fotovoltaického panelu (nehomogenní výpal vodivých past, difúze apod.).

elektroliminiscence

Mobilní měření VA charakteristik

Jde o efektivní metodu pro vyhodnocení voltampérových charakteristik jednotlivých panelů. Provádí se přímo na konstrukci ve fotovoltaické elektrárně.

Co tato metoda dokáže?

 • Odhalí odchylky ve voltampérových charakteristikách panelů bez časově a finančně náročných testů v laboratoři,
 • doplní měření při podezření na aktivovanou překlenovací diodu (vadný string v panelu), současně přesně změří teplotu panelu a intenzitu osvětlení kalibrovaným pyranometrem (ISO 9060:1990(E) Secondary standard).

Klimaticka komora

Zkoušky v klimatické komoře (dle norem ČSN/IEC) zajišťují zrychlené stárnutí testovaných solárních panelů. Zjistíte tak, jaké budou mít solární panely vlastnosti po několikaletém provozu za standardních klimatických podmínek.
Zkouška teplotním cyklováním zatěžuje díky rychlým teplotním změnám vzorek, tak, že následně vlivem rozdílných hodnot koeficientu tepelné roztažnosti materiálů různých částí solárního panelu dochází odhalení skrytých vad (vadné pájení, poškození článků, delaminace, snížení výkonu a izolačního odporu).

P3083661
Zkouška mrznoucí vlhkostí ukáže snížené odolnosti solárního panelu proti vlhkosti, která při rychlém zchladnutí ve struktuře panelu vymrzne.
Zkouška vlhkým teplem ověří odolnost panelu vůči dlouhodobému působení vlhkosti a tepla (42 dní). U panelů s poškozenými solárními články dochází často k výraznému snížení jejich výkonu.
Klimatická komora je vhodná i pro provádění zátěžových zkoušek jiných typů technických produktů (automobilový průmysl, elektronika, stavebnictví, strojírenství…).

logo_solartec

Solartec, s.r.o.
Televizní 2618
Rožnov pod Radhoštěm 756 55
Czech Republic

Tel.: +420 575 750 030
Fax: +420 575 750 038
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.solartec.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku