Normy

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení