Kladení a uložení kabelů do země

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabely se musí ukládat do země v hloubkách nejméně podle tabulky 1 a obrázků 1a a 1b. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005 (v té jsou uvedeny také hloubky uložení pro kabely nad 1 000 V).

Sdělovací kabely a kabely řídících a zvláštních obvodů se kladou obvykle ve stejné trase (rýze) se silovými kabely.
Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky 1 a u kabelů do 1 kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křižování s komunikací apod.

ulozeni kabelu do zeme 2020 1
Do výkopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 8 cm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od obvodu (povrchu) kabelu. Kabely se musí pokrýt cihlami, tvárnicemi, dlaždicemi nebo příklopy apod. podle obrázku 1a. Toto krytí musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených kabelů, nejméně 4 cm. Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem.

ulozeni kabelu do zeme 2020 3
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.), se mohou klást do země bez mechanické ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických hmot podle obrázku 1b.

ulozeni kabelu do zeme 2020 2
Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.
Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, v půdách s biologickými látkami podléhajícími rozkladu (hnijícími látkami) a v některých půdách písčitých nebo kamenitých. V takových případech se doporučuje kabely uložit do kanálů, tunelů, trub, bloků nebo jinak vhodně chránit před mechanickým a chemickým působením, popřípadě použít kabelů odolávajících vlivům tohoto prostředí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku