Opatření k zamezení neočekávaného spuštění strojního zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Udržení stroje v zastaveném stavu, pokud jsou osoby v nebezpečných prostorech, je jednou z nejdůležitějších podmínek bezpečného používání strojního zařízení, a tudíž jedním z hlavních cílů konstruktéra a uživatele stroje.

V minulosti pojmy „provoz stroje" a „zastavení stroje" byly obecně jednoznačné; stroj byl:

  • v provozu, pokud byly v pohybu jeho prvky nebo pokud jím bylo pohybováno;
  • zastaven, pokud byly pohyblivé prvky v klidu.

U automatického stroje je vztah mezi „provozem" a „pohybem" na jedné straně a „zastavením" a „klidem" stroje na straně druhé velmi obtížně definovatelný. Při automatizaci také vzrůstá možnost neočekávaného spuštění a počet úrazů tam, kde jsou stroje zastaveny pro diagnostické práce nebo seřízení a dojde-li k jejich neočekávanému spuštění.
Je také nutné brát v úvahu jiná nebezpečí než mechanická nebezpečí, vznikající pohybujícími se prvky (např. od laserových paprsků).
Posouzením rizik týkajících se přítomnosti osob v nebezpečném prostoru zastaveného stroje musí vzít v úvahu pravděpodobnost neočekávaného spuštění prvků vytvářejících nebezpečí.
Tento dokument poskytuje konstruktérům stroje a technickým komisím z oblasti bezpečnostních norem příklady zabudovaných opatření, která mohou být použita k zamezení neočekávaného spuštění.

zamezeni spusteni 2019 1

Pro identifikaci požadovaných opatření k zamezení neočekávaného spuštění musí být provedeno posouzení rizika v souladu s ČSN EN ISO 12100.
Opatření k zamezení neočekávaného spuštění konkrétních strojních zařízení mohou být stanovena v normě typu C. Za vhodnost opatření určených posouzením rizika odpovídá výrobce strojního zařízení.
Postupy nezbytné k zamezení neočekávaného spuštění včetně uvolnění nebo zadržení (zachycení) energie a metody ověření, pokud je to nutné, musí být popsány v návodu k používání stroje a/nebo v upozorněních na stroji samotném. Pokyny by měly být uvedeny s ohledem na každý následující;

  • zdroj energie;
  • prostředky;
  • činnost;
  • úroveň.

Ruční opatření pro odpojení a uvolnění energie

S ohledem na požadovanou činnost, která má být na stroji provedena, např. údržba, práce na silových obvodech a vyřazení z provozu, musí být stroje vybaveny ručně ovládanými zařízeními k odpojení přívodů a uvolnění energií.

Ostatní prostředky k zamezení neočekávaného (neúmyslného) spuštění

Pokud není vhodné pro časté krátké zásahy použití ručního odpojení a uvolnění energie, musí konstruktér poskytnout k zamezení neočekávaného spuštění další automatické ovládací funkce.
Konstruktér by měl co nejlépe stanovit různé režimy provozu a zastavení stroje a nutnost přítomnosti osob v nebezpečných prostorech. Pak mohou být poskytnuta odpovídající bezpečnostní opatření. Cílem těchto opatření je zamezit obsluze, aby byla nucena používat nebezpečné provozní režimy a nebezpečné postupy, když se objeví technické obtíže při provozu stroje.

zamezeni spusteni 2019 2

Signalizace a výstraha (zpožděné spuštění)

Pokud to vyžaduje posouzení rizika, musí být jako prostředek k zamezení zranění při neočekávaném spuštění strojního zařízení poskytnut akustický a/nebo vizuální výstražný signál a zpožděné spuštění.
Výstražný signál musí být akustický a/nebo vizuální, aby upozorňoval obsluhu (obsluhy) na hrozící spuštění. Doba trvání výstražného signálu a časový interval odpovídající zpožděnému spuštění musí trvat dostatečně dlouhou dobu, aby obsluha mohla buď opustit nebezpečný prostor před spuštěním stroje nebo zamezit spuštění stroje, např. spuštěním zařízení nouzového zastavení.
Výstražný signál a zpožděné spuštění musí být zajištěny, pokud nelze z místa obsluhy vidět všechny nebezpečné prostory nebo když nelze detekovat nebo vyloučit přítomnost osob v nebezpečných prostorech.
Případně by mělo strojní zařízení poskytnout údaje o různých stavech souvisejících se spuštěním, např. „čekání na příkaz spuštění", „čekání na materiál", „zapnutí", atd.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku