Opatření k zamezení neočekávaného spuštění strojního zařízení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Udržení stroje v zastaveném stavu, pokud jsou osoby v nebezpečných prostorech, je jednou z nejdůležitějších podmínek bezpečného používání strojního zařízení, a tudíž jedním z hlavních cílů konstruktéra a uživatele stroje.

V minulosti pojmy „provoz stroje" a „zastavení stroje" byly obecně jednoznačné; stroj byl:

  • v provozu, pokud byly v pohybu jeho prvky nebo pokud jím bylo pohybováno;
  • zastaven, pokud byly pohyblivé prvky v klidu.

U automatického stroje je vztah mezi „provozem" a „pohybem" na jedné straně a „zastavením" a „klidem" stroje na straně druhé velmi obtížně definovatelný. Při automatizaci také vzrůstá možnost neočekávaného spuštění a počet úrazů tam, kde jsou stroje zastaveny pro diagnostické práce nebo seřízení a dojde-li k jejich neočekávanému spuštění.
Je také nutné brát v úvahu jiná nebezpečí než mechanická nebezpečí, vznikající pohybujícími se prvky (např. od laserových paprsků).
Posouzením rizik týkajících se přítomnosti osob v nebezpečném prostoru zastaveného stroje musí vzít v úvahu pravděpodobnost neočekávaného spuštění prvků vytvářejících nebezpečí.
Tento dokument poskytuje konstruktérům stroje a technickým komisím z oblasti bezpečnostních norem příklady zabudovaných opatření, která mohou být použita k zamezení neočekávaného spuštění.

zamezeni spusteni 2019 1

Pro identifikaci požadovaných opatření k zamezení neočekávaného spuštění musí být provedeno posouzení rizika v souladu s ČSN EN ISO 12100.
Opatření k zamezení neočekávaného spuštění konkrétních strojních zařízení mohou být stanovena v normě typu C. Za vhodnost opatření určených posouzením rizika odpovídá výrobce strojního zařízení.
Postupy nezbytné k zamezení neočekávaného spuštění včetně uvolnění nebo zadržení (zachycení) energie a metody ověření, pokud je to nutné, musí být popsány v návodu k používání stroje a/nebo v upozorněních na stroji samotném. Pokyny by měly být uvedeny s ohledem na každý následující;

  • zdroj energie;
  • prostředky;
  • činnost;
  • úroveň.

Ruční opatření pro odpojení a uvolnění energie

S ohledem na požadovanou činnost, která má být na stroji provedena, např. údržba, práce na silových obvodech a vyřazení z provozu, musí být stroje vybaveny ručně ovládanými zařízeními k odpojení přívodů a uvolnění energií.

Ostatní prostředky k zamezení neočekávaného (neúmyslného) spuštění

Pokud není vhodné pro časté krátké zásahy použití ručního odpojení a uvolnění energie, musí konstruktér poskytnout k zamezení neočekávaného spuštění další automatické ovládací funkce.
Konstruktér by měl co nejlépe stanovit různé režimy provozu a zastavení stroje a nutnost přítomnosti osob v nebezpečných prostorech. Pak mohou být poskytnuta odpovídající bezpečnostní opatření. Cílem těchto opatření je zamezit obsluze, aby byla nucena používat nebezpečné provozní režimy a nebezpečné postupy, když se objeví technické obtíže při provozu stroje.

zamezeni spusteni 2019 2

Signalizace a výstraha (zpožděné spuštění)

Pokud to vyžaduje posouzení rizika, musí být jako prostředek k zamezení zranění při neočekávaném spuštění strojního zařízení poskytnut akustický a/nebo vizuální výstražný signál a zpožděné spuštění.
Výstražný signál musí být akustický a/nebo vizuální, aby upozorňoval obsluhu (obsluhy) na hrozící spuštění. Doba trvání výstražného signálu a časový interval odpovídající zpožděnému spuštění musí trvat dostatečně dlouhou dobu, aby obsluha mohla buď opustit nebezpečný prostor před spuštěním stroje nebo zamezit spuštění stroje, např. spuštěním zařízení nouzového zastavení.
Výstražný signál a zpožděné spuštění musí být zajištěny, pokud nelze z místa obsluhy vidět všechny nebezpečné prostory nebo když nelze detekovat nebo vyloučit přítomnost osob v nebezpečných prostorech.
Případně by mělo strojní zařízení poskytnout údaje o různých stavech souvisejících se spuštěním, např. „čekání na příkaz spuštění", „čekání na materiál", „zapnutí", atd.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.