Charakteristiky spouštění a zastavování spouštěčů motorů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Spouštěč motoru je kombinace všech spínacích prostředků nezbytných ke spouštění a zastavení motoru v kombinaci s vhodnou ochranou proti přetížení.

Typické provozní podmínky spouštěčů jsou:

  • a) jeden směr otáčení s motorem vypínaným za chodu v normálních pracovních podmínkách (kategorie užití AC-2 a AC-3);
  • b) dva směry otáčení, chod ve druhém směru je však realizován po vypnutí spouštěče a úplném zastavení motoru (kategorie užití AC-2 a AC-3);
  • c) jeden směr otáčení, nebo dva směry otáčení jako v bodu b), ale s možností nepříliš častého krátkodobého zapínání a vypínání (pomalého posouvání). Pro tento provozní stav se obvykle používají spouštěče pro přímé spouštění (kategorie užití AC-3);
  • d) jeden směr otáčení s častým krátkodobým zapínáním a vypínáním (pomalým posouváním). Pro tento provoz se obvykle používají spouštěče pro přímé spouštění (kategorie užití AC-4);
  • e) jeden nebo dva směry otáčení, ale s možností nepříliš častého brzdění protiproudem pro zastavení motoru, přičemž brzdění protiproudem je spojeno s brzděním rotorovým rezistorem, pokud je použit (reverzační spouštěč s brzděním). Obvykle se pro tyto provozní podmínky používá odporový rotorový spouštěč (kategorie užití AC-2);
  • f) dva směry otáčení, ale s možností reverzace napájecích spojů motoru během jeho chodu v prvním směru (brzdění protiproudem), aby se dosáhlo jeho otáčení ve druhém směru, s vypínáním motoru běžícího v normálních provozních podmínkách. Obvykle se pro tyto provozní podmínky používá reverzační spouštěč pro přímé spouštění (kategorie užití AC-4).

charakteristiky spoustecu 2020 1

Není-li stanoveno jinak, spouštěče se navrhují na základě rozběhových charakteristik motorů v souladu se zapínacími schopnostmi z tabulky 1. Tyto zapínací schopnosti pokrývají jak přechodné, tak ustálené rozběhové proudy velké většiny standardních motorů. Rozběhové proudy u některých velkých motorů mohou však dosahovat špičkových hodnot odpovídajících účiníkům značně nižším, než jsou účiníky stanovené pro zkušební obvod v tabulce 1. V těchto případech má být pracovní proud stykače nebo spouštěče snížen na hodnotu nižší, než je jeho jmenovitá hodnota, tak aby nebyla překročena zapínací schopnost stykače nebo spouštěče.

charakteristiky spoustecu 2020 2

Spouštěcí charakteristiky odporových rotorových spouštěčů

Je nutné rozlišovat mezi proudy a napětími v obvodech statoru a rotoru kroužkových motorů. Změny hodnot proudu v obvodech statoru a rotoru, způsobené různými stupni procesu spouštění, jsou však za normálních pracovních podmínek téměř proporcionální.
Následující definice se zabývají především charakteristikami obvodu rotoru:

Uer je jmenovité rotorové pracovní napětí;
Ier je jmenovitý rotorový pracovní proud;
Zr je charakteristická impedance rotoru střídavého kroužkového asynchronního motoru;

Kde

charakteristiky spoustecu 2020 5

I1 je proud v obvodu rotoru bezprostředně před spojením sekce rezistorů nakrátko;
I2 je proud v obvodu rotoru bezprostředně po spojení sekce rezistorů nakrátko;
Im =1/2(I1 + I2);
Te je jmenovitý pracovní moment motoru;
ts je doba rozběhu;
k je obtížnost rozběhu = Im/Ier

Je známé, že mnohé aplikace odporových rotorových spouštěčů mají velmi specifické požadavky na rozběh, které mohou vést nejen k různému počtu rozběhových stupňů a různým hodnotám I1 a I2, ale také k rozdílným hodnotám I1 a I2 pro jednotlivé sekce rezistorů. Proto nebyl učiněn žádný pokus o stanovení standardních parametrů, je však nutno vzít v úvahu následující faktory:

  • u většiny aplikací vyhovují dva až šest rozběhových stupňů v závislosti na požadovaném zatěžovacím momentu, setrvačnosti zátěže a obtížnosti rozběhu;
  • sekce rezistorů mají být navrženy tak, aby měly dostatečné jmenovité tepelné charakteristiky se zřetelem na dobu rozběhu pohonu, která bude záviset na zatěžovacím momentu a setrvačnosti zátěže.

Standardní podmínky pro zapínání a vypínání odpovídající spouštěcím charakteristikám odporových rotorových spouštěčů

Tyto podmínky jsou uvedeny v tabulce 1 a platí pro rozběh s vysokým momentem.
Podmínky pro zapínání a vypínání, uvedené v tabulce 1 pro kategorii užití AC-2, se považují za standardní.
Obvod spouštěče musí být navržen tak, aby se všechny přístroje pro spínání rezistorů rotoru vypnuly před vypnutím přístroje pro spínání statoru nebo přibližně současně s jeho vypnutím. Jinak musí přístroj pro spínání statoru odpovídat požadavkům AC-3.

Spouštěcí charakteristiky pro dvoustupňové autotransformátorové spouštěče

Není-li stanoveno jinak, navrhují se autotransformátorové spouštěče a speciálně autotransformátory za předpokladu, že doba rozběhu pro všechny druhy provozu nepřekročí 15 s. Počet spouštěcích cyklů za hodinu předpokládá stejné doby mezi rozběhy s výjimkou, že v případě, když jsou dva spínací cykly prováděny v rychlém sledu, spouštěč a autotransformátor se musí před dalším rozběhem nechat zchladnout na teplotu okolního vzduchu.
Pokud se požaduje doba rozběhu delší než 15 s, musí to být předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem.

charakteristiky spoustecu 2020 4

Kategorie užití spouštěčů

Každá kategorie užití, viz tabulka 2 pro spouštěče, je charakterizována hodnotami proudů, napětí, účiníků nebo časových konstant a dalšími údaji.
U spouštěčů definovaných jejich kategorií užití je proto zbytečné specifikovat samostatně jmenovitou zapínací a vypínací schopnost, protože tyto hodnoty závisejí přímo na kategorii užití, jak je uvedeno v normě ČSN EN 60947-4-1 ed. 3.
Napětí pro všechny kategorie užití je jmenovité pracovní napětí spouštěče jiného, než je odporový rotorový spouštěč, a jmenovité statorové pracovní napětí pro odporový rotorový spouštěč.
Všechny spouštěče pro přímé spouštění patří do jedné nebo více z následujících kategorií užití: AC-3, AC-4, AC-7b, AC-8a a AC-8b.
Všechny spouštěče hvězda-trojúhelník a dvoustupňové autotransformátorové spouštěče patří do kategorie užití AC-3. Odporové rotorové spouštěče patří do AC-2.

bannerOM

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz leden 2021

ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.