Jak se chránit před vznikem požáru od elektroinstalace

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochrana před iniciací požáru elektroinstalací je jednou z nejsledovanějších priorit ve vývoji normativních a dalších požadavků na elektrické rozvody. Z elektrických přístrojů, které mohou riziko vzniku požáru minimalizovat, jsou samozřejmě přístroje pro automatické odpojení od zdroje a dosud u nás za vyšší stupeň jsou považovány a používány proudové chrániče.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla v článku 422.3.9 požaduje: Koncové obvody napájející nebo procházející prostory a elektrické spotřebiče musí být před izolačními poruchami chráněny takto:

  • a) V sítích TN a TT musí být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem IΔn ≤ 300 mA. Pokud izolační porucha může způsobit požár, např. u přístropního topení s tenkými topnými vrstvami, musí být jmenovitý reziduální vybavovací proud IΔn ≤ 300 mA.
    Poznámka: Z tohoto pohledu je jednoznačné, že proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem IΔn ≤ 30 (nebo 100) mA užívané jako ochrana před úrazem elektrickým proudem jsou zároveň i ochranou ve smyslu výše uvedeného článku normy.
  • b) V sítích IT musí být zajištěny přístroje pro sledování izolačního stavu celé instalace nebo RCM (přístroje pro monitorování reziduálního proudu) v koncových obvodech, obojí se zvukovými a vizuálními signály. Alternativně mohou být použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem, jak je uvedeno v bodě a). V případě druhé poruchy – z hlediska dob odpojení viz část 41.

pozar elektroinstalace ochrana 2020 1

Kde se to vyžaduje pro speciální aplikace, mohou být zvoleny ochranné přístroje reagující na elektrický oblouk (známé též jako optické detekční systémy) detekující oblouk poruchy spolu s ochranným systémem, aby vypnuly obvod s poruchou.
K tomuto vypnutí dojde obvykle ve velmi krátkém čase.
Bohužel však tyto přístroje nepokrývaly kompletně všechna rizika a možnosti vzniku požáru od elektroinstalace.
Hlavním problémem rozvodů v rodinných domech, především v USA, z hlediska ochrany před iniciací požáru je, že v USA byly rozvody prováděny dvoužilově, tedy bez ochranného uzemňovacího vodiče. To omezovalo možnost využití proudových chráničů. Na tomto základě byly vyvinuty přístroje, které na průběhu proudu a napětí v příslušném obvodu vyhodnocují stav rozvodu z hlediska možnosti vzniku požáru.

pozar elektroinstalace ochrana 2020 2
Přístroj na ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku, označovaný jako AFDD (Arc Fault Detection Device – přístroj na detekci poruchy s obloukem) nebo v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter – přerušovač obvodu s obloukovou poruchou) je ochranný přístroj nasazovaný v elektroinstalaci a v budoucnu se s ním počítá i v sítích nn. Zařízení chrání elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem a před tepelnými následky, jako je především hoření kabelů (odkud se také někdy nazývají vypínač pro ochranu před požárem).

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2020

Číslo je zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.