Zničená izolace na přívodním kabelu k žehličce. Hrozí riziko nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Lampa veřejného osvětlení se špatně zakrytovanou spodní částí, která slouží jako odpadkový koš.

Které ČSN vyhovuje provedené uzemnění el. zařízení vodičem FeZn 50m2 lano?

Zvonek poháněný „solární“ baterií. Jak dlouho tam asi vydrží?

Obnažené vodiče v rozváděči. Hrozí nebezpečí zkratu a následný požár.