Obnažené vodiče vedoucí do rozvodné krabičky ve sklepení staršího bytového domu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Silně zanesený motor prachem z nejmenované výrobní linky. Hrozí nebezpečí splanutí požáru.

Dobře pracujícím zlodějům se podařilo ukrást statory od ventilátorů kvůli měděným vodičům.

Zavěšení objímky na kroucené dvojlince uchycené na háčku.

Obdivujeme zaměstnance, že mají tu odvahu vůbec na to vlést a oceňujeme ochrannou výbavu (přilby).

Strašidelný sloup s rozvody nn, který má blízko ke spadnutí. Jsou zkrátka země, kde to hold nikdo neřeší.