Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat normě ČSN 33 2130 ed. 3 a dalším souvisejícím normám, a to zejména ze souborů ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 7308XX. Myslíte si, že tomu vyhovují i tyto rozvody?

Když si někdo vymyslí, že chce mít lampičku pro čtení knih ve vaně, může to dopadnout i takto nehledě na bezpečnost a požadavky normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.