ČSN 33 0360 ed. 2

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech