Normy

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky