Požadavky na spínače ve výbušných atmosférách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Výbušnou atmosférou se rozumí směs hořlavých látek ve formě plynů, par nebo prachu ve kterých se po inicializaci samovolně šíří oheň vzduchem za atmosférických podmínek. V tomto prostředí je třeba zohlednit mnoho faktorů při volbě spínačů.

Odpojovače

Pokud je spínač vybaven odpojovačem, musí odpojovač rozpojovat všechny póly a musí být navržen tak, aby:

 • byla zřetelně viditelná poloha kontaktů;
 • nebo byla spolehlivě signalizována vypnutá poloha, viz ČSN EN 60947-1 ed. 4.

Nejsou dovoleny spínače s kontakty ponořenými v hořlavém dielektriku.
Pokud je zajištěno blokování pro kryty nebo dveře spínače, musí toto blokování zajistit, aby kryt nebo dveře mohly být otevřeny pouze tehdy, pokud jsou rozpojeny kontaktů odpojovače.
Pokud není zajištěno blokování pro kryty nebo dveře spínače, musí být na zařízení vyznačen výstražný nápis „POZOR – NEOTVÍRAT POD NAPĚTÍM“.
Pro „spínače pro údržbu" podle normy ČSN EN 62626-1 musí být spínač vybaven uzamykacím systémem, který uzamkne spínač v poloze vypnuto. Závěr může být otevřen pouze tehdy, pokud je tento spínač v poloze zapnuto.
Závěry s blokováním, které obsahují jak odpojovač, tak i „spínač pro údržbu" mohou být otevřeny pouze tehdy, pokud je odpojovač v poloze vypnuto a „spínač pro údržbu" v poloze zapnuto.
Jeden spínač, který slouží zároveň jako odpojovač a „spínač pro údržbu" může být označen pouze výstrahou „POZOR – NEOTVÍRAT POD NAPĚTÍM“, protože není možné současně splnit požadavky na blokování pro odpojovač a požadavky na blokování pro „spínač pro údržbu".
Odpojovače, které nejsou navrženy pro manipulaci pod zátěží, musí:

 • být elektricky nebo mechanicky blokovány s vhodným výkonovým vypínacím zařízením; nebo
 • pouze pro zařízení skupiny II, být označeny v těsné blízkosti ovládače odpojovačů označením o manipulaci pod zatížením „POZOR – NEAMNIPULOVAT POD ZATÍŽENÍM“.

spinace atex 2021 1

Skupina I - Prostředky pro uzamčení

Ovládací mechanismus odpojovačů u spínačů skupiny I musí být uzamykatelný v rozpojené poloze. U spínačů skupiny I musí být zkratové relé a ochranné relé zemního spojení západkového typu (jsou-li použity). Má-li spínač místní zařízení pro navrácení do původní polohy (reset), které je přístupné z vnější strany závěru, musí mít jeho přístupový kryt zvláštní zámek podle čl. 9.2 normy ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky.

Dveře a kryty

Dveře a kryty, které umožňují přístup do závěru s dálkově ovládanými obvody se spínacími kontakty, které mohou být zapínány nebo přerušovány jinak než ručně (například elektricky mechanicky, magneticky, elektromagneticky, optoelektricky, pneumaticky, hydraulicky, akusticky nebo tepelně) musí buďto:

 • a) být blokovány s odpojovačem, který zabrání přístupu dovnitř, pokud nejsou odpojovačem odpojeny nechráněné vnitřní obvody; nebo
 • b) být označeny nápisem o otevírání závěru „POZOR – NEOTVÍRAT POD NAPĚTÍM“.

spinace atex 2021 2

Pro případ podle a), kde mají některé vnitřní části zůstat po vypnutí odpojovače pod napětím, musí být, z důvodu minimalizaci nebezpečí výbuchu, tyto části pod napětím chráněny buď:

 1. jedním z odpovídajících typů ochrany; nebo
 2. dále uvedenou ochranou:
  - vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi fázemi (póly) a zemí odpovídají požadavkům podle ČSN EN 60079-7 ed. 3; a
  - části pod napětím jsou umístěny ve vnitřním doplňkovém krytu s krytím alespoň IP 20; a
  - na vnitřním doplňkovém krytu je vyznačen nápis „POZOR – ŽIVÉ ČÁSTI POD KRYTEM – NEDOTÝKAT SE“.

Zařízení, které může zůstat pod napětím po vypnutí odpojovače, zahrnuje zařízení napájené z článků nebo baterií, umístěných uvnitř zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku