Normy

ČSN 33 0166 ed. 2

Označování žil kabelů a ohebných šňůr