ČSN 33 0050-4-48

Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Ochrany energetických systémů
 • Příznak platnosti: 
 • Třídící znak: 330050
 • Datum účinnosti: 1. září 1991
 • Věstník vyhlášení: červenec 1997
 • Věstník poslední změny: červenec 1997
 • Převzetí: překladem
 • Nahrazuje: ČSN IEC 50(448)(33 0050):1997-08-01
 • Změny: 
 • Opravy: 
 • Datum ukončení platnosti: 1. srpen 1997
 • Katalogové číslo: 23328
Stáhnout plné znění normy v PDF*

* Plné změní normy se stáhne ze serveru České agentury pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) a je umožněno jen vlastníkům aktivního přístupu do služby ČSN online.

Články na téma vybrané normy