Přechod na „zelenou“ dává firmám i zaměstnancům příležitost chovat se ekologicky a recyklovat

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Je tomu už 11 let, co začaly české společnosti usilovat o přívlastek „zelené firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení ve firmách, čítá aktuálně na 2 200 registrovaných subjektů.

Počet nově přihlášených rok od roku stoupá. Podle organizátora projektu, kolektivního systému REMA, se také rozšiřuje paleta oborů, v nichž se firmy o ochranu životního prostředí snaží.

Zatímco každý občan České republiky vytřídí v průměru něco málo přes osm kilogramů elektroodpadu za rok, statistiky ukazují, že zaměstnanci podniků zapojených do projektu Zelená firma třídí až trojnásobek republikového průměru. „Projekt pomáhá firmám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Zapojená firma dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení a baterie,“ vysvětlil za společnosti REMA, pod jejichž záštitou projekt Zelená firma dlouhodobě funguje, jejich generální ředitel David Vandrovec s tím, že posbíraný materiál a baterie po jednoduchém a bezplatném objednání svozu zamíří k recyklaci.
Mezi „zelenými firmami“ nejčastěji najdeme společnosti z Prahy, Jihočeského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. Historicky prvním nositelem tohoto přívlastku se stala ostravská společnost AT Computers, jeden z významných českých distributorů zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Právě firmy uvádějící na trh převážně informační a telekomunikační techniku se v projektu zelených firem pyšní poměrově nejvyšším zastoupením.

zelena firma 2
Zabýváme se vývojem software, ale i recyklace a zpětný odběr hardware jsou pro nás velice důležité. Podstata projektu Zelená firma úzce souvisí s naší firemní kulturou, v rámci níž se snažíme maximálně jít naproti tomu, aby zaměstnanci mohli být ekologičtí, případně je k tomu taky chceme intenzivně motivovat. Oceňujeme i to, že v rámci projektu se můžeme zúčastnit různých vzdělávacích akcí, kde lze diskutovat s odborníky i dalšími podniky o tom, jak to dělat ještě lépe,“ uvedla Veronika Kočanová z firmy Quadient, která je v projektu zapojena se všemi svými pobočkami v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.
Další z firem zapojených do projektu je boskovická společnost Gatema, která je výrobcem desek plošných spojů určených k osazení elektronických součástek a pro realizaci elektronických obvodů. „Desky plošných spojů se prakticky nacházejí ve všech složitějších elektronických zařízení a tvoří velké procento v elektronickém odpadu. Proto je potřeba toto téma nepřehlížet a aktivně se zapojit do recyklačního procesu, jehož cílem je zpracování odpadů a jejich znovuvyužití,“ uvedl za firmu její podnikový ekolog Martin Vyvážil s tím, že právě zapojením svých zaměstnanců do projektu Gatema přispívá ke zvyšování zájmu o sběr a recyklaci drobného elektroodpadu. „Se společnostmi REMA spolupracujeme i v rámci projektu Trash Made, kdy se neshodné desky plošných spojů upcyklují do podoby různých šperků a módních doplňků,“ doplnil Vyvážil.

zelena firma 3
Mezi držiteli registrace však lze najít také obchody s počítači a elektronikou, stavební společnosti, mobilní operátory, výrobce a prodejce tabákových výrobků nebo například firmy zabývající se výrobou a distribucí osvětlení. V seznamu je také 22 nemocnic z různých koutů republiky.
Do projektu Zelená firma jsou zapojeny také kulturní instituce – jednou z nich je národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, které připomíná někdejší slávu báňské činnosti na Příbramsku.
Příbramské muzeum, které se počtem prohlídkových tras a expozic řadí k největším hornickým muzeím v Česku i v Evropě, má ve svých prostorách od roku 2014 umístěný sběrný box na vysloužilá elektrozařízení a další odpad, jako jsou použité baterie, nářadí, zářivky, tonery či CD a DVD. Motivuje tak zaměstnance k ekologickému chování, neboť pro ně likvidace tohoto problematického odpadu nebyla nikdy jednodušší. Velkým bonusem je možnost odevzdat elektroodpad nejen firemní, ale i z jejich domácností,“ uvedl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

zelena firma 1
Zelených firem, které umožňují všem svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení a baterie a akumulátory a zároveň je tím i podporují v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál, přibylo jen za loňský rok v Česku kolem sto dvaceti. Je mezi nimi i ta vaše?

Více informací o snadné recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru, a o možnosti, jak se do projektu přihlásit, najdete na strákách www.zelenafirma.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku