Metody ochrany elektromotorů proti nadměrnému oteplení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochrana motoru proti nadměrnému zahřívání je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti motoru. Jedním ze způsobů, jak chránit motory před přehřátím, je použití zařízení, která poskytují tepelnou ochranu proti přetížení.

Tato zařízení fungují tak, že detekují zvýšení provozního proudu motoru, což může vést k nadměrnému zahřívání a poškození motoru, pokud není kontrolováno. Ochrana proti přetížení je nezbytná pro zabránění přehřátí a snížení rizika selhání motoru v důsledku poškození izolace vinutí.

Ochrana motorů před nadměrným oteplením musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW.
Výjimku tvoří aplikace, kde je automatické přerušení činnosti motoru nepřijatelné (například protipožární čerpadla), musí čidla vyslat výstražný signál, aby na něj mohla obsluha reagovat.
Ochrany motorů před nadměrným oteplením může být dosaženo:

  • ochranou před přetížením,
  • ochranou před nadměrnou teplotou,
  • ochranou omezující proud.

Automatickému opětnému spuštění jakéhokoliv motoru po zapůsobení ochrany před nadměrným oteplením musí být zabráněno v případech, kdy to může způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku.

otepleni pohony 2023 1

Ochrana před přetížením

Pokud je u elektromotoru použita ochrana před přetížením, musí být zajištěna detekce přetížení v každém živém vodiči s výjimkou nulového vodiče.
Kde však detekce přetížení motoru není použita pro ochranu kabelu před přetížením, může být detekce přetížení vypuštěna v jednom z živých vodičů. U motorů s jednofázovým nebo stejnosměrným napájením je přípustná detekce pouze v jednom neuzemněném živém vodiči.
Tam, kde se ochrany před přetížením dosahuje vypínáním, musí spínací přístroj vypnout všechny živé vodiče. Spínání nulového vodiče není pro ochranu před přetížením nezbytné.
V případech, kdy je u motorů se speciálními druhy zatížení požadováno časté spouštění nebo brzdění, může být obtížné zajistit ochranu před přetížením s časovou konstantou srovnatelnou s časovou konstantou vinutí, které má být chráněno. Může být nutné zvolit jisticí přístroje navržené pro motory se speciálním druhem zatížení nebo ochranu před nadměrnou teplotou.
U motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory nebo pohony, které jsou dostatečně dimenzovány), se ochrana před přetížením nevyžaduje.

Ochrana před nadměrnou teplotou

Použití motorů s ochranou před nadměrnou teplotou podle ČSN EN 60034-11 se doporučuje v situacích, kdy může být chlazení zhoršeno (například prašná prostředí). V závislosti na druhu motoru není ochrana v podmínkách zabrzděného rotoru nebo výpadku fáze vždy zajištěna ochranou před nadměrnou teplotou a potom má být použita přídavná ochrana.
Použití ochrany před nadměrnou teplotou se rovněž doporučuje u motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory, pohony, které jsou buď chráněny mechanickými ochranami před přetížením nebo jsou dostatečně dimenzovány), pokud existuje možnost nadměrné teploty (například v důsledku sníženého chlazení).

Ochrana před mimořádně vysokou teplotou

Zařízení musí být chráněno před mimořádně vysokými teplotami, které mohou mít za následek nebezpečný stav.

Ventilační a chladicí systémy

Správné ventilační a chladicí systémy mohou být také nezbytné pro ochranu motorů před nadměrným zahříváním. Dobré ventilační a chladicí systémy pomáhají odvádět teplo generované motorem během provozu, zabraňují jeho hromadění a poškození motoru. K zajištění chodu motoru při bezpečné teplotě lze použít i další chladicí zařízení, jako je externí ventilace nebo vodní chladiče.

otepleni pohony 2023 2

Pravidelná údržba a kontrola

Pravidelná údržba a kontrola motorů je dalším důležitým způsobem, jak je chránit před nadměrným zahříváním. Pravidelná kontrola a údržba motorů může pomoci identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než způsobí poškození motoru. Proto je důležité dodržovat doporučení výrobce pro údržbu a kontrolu motoru, aby bylo zajištěno, že je motor chráněn proti nadměrnému zahřívání a funguje bezpečně a spolehlivě.

Závěr

Závěrem lze říci, že ochrana motorů před nadměrným zahříváním je zásadní pro zajištění jejich dlouhé životnosti a předcházení potenciálním nebezpečím. Existují různé způsoby, jak toho dosáhnout, včetně použití zařízení na ochranu proti tepelnému přetížení, správné ventilace a chladicích systémů a pravidelné údržby a kontroly motorů. Zavedením těchto opatření mohou provozovatelé motorů chránit svá zařízení a udržovat efektivní provoz.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku