Požární bezpečnost staveb z hlediska elektromobility v Česku

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Požární bezpečnost v budovách je nanejvýš důležitá, zejména s ohledem na rostoucí využívání elektromobility. Je třeba počítat s případnými riziky spojenými s nabíjením elektromobilů v garážích či jiných uzavřených prostorách.

Vysoké napětí na svorkách baterie, energie přenášená během nabíjení a nebezpečí uvolnění toxických plynů v případě požáru jsou faktory, které je třeba vzít v úvahu. V současné době se v ČR navrhuje novela vyhlášky o požární ochraně staveb, kde se hasiči zasazují o přísná pravidla ohledně nabíjení elektromobilů v garážích. Je zásadní zajistit, aby budovy byly navrženy a vybaveny tak, aby minimalizovaly riziko požáru a chránily bezpečnost obyvatel.

Důležitost dodržování předpisů požární bezpečnosti nelze přeceňovat. Stavby jsou klasifikovány podle stupně jejich požárního nebezpečí a podle toho jsou stanoveny požadavky na požárně bezpečnostní zařízení. Je nezbytné začlenit opatření, jako jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení pro zvýšení celkové požární bezpečnosti budov. Rovněž je třeba pečlivě zvážit požárně bezpečnostní výkresy a dispozice budov a jejich okolí, aby byly v případě požáru dostupné a snadno přístupné únikové cesty. Prováděcím předpisem pro požární bezpečnost v ČR je vyhláška č. 246/2001 Sb.
V případě požáru může být dopad na budovy a lidi vážný. Baterie elektromobilu může nadále generovat teplo a výpary, což může způsobit další požár a ovlivnit konstrukci budovy. Proto je nezbytné v této době řešit otázky evakuace a stavebních konstrukcí. Použití ventilátorů v garážích může také napomáhat pohybu a výměně plynů při požáru, ale musí splňovat specifické normy požární bezpečnosti stanovené v České republice. Stručně řečeno, zajištění řádných protipožárních opatření je zásadní pro ochranu budov i jejich obyvatel.

pozarni bezpecnost EV 2023

Vznik elektromobility a její vliv na požární bezpečnost budov

Úvod do elektromobility a jejího vlivu na požární bezpečnost staveb je zásadním aspektem, který je potřeba v moderním stavebnictví zohlednit. Elektromobilita se stala nedílnou součástí našich životů a budovy s ní musí počítat, a to jak z hlediska nabíjení, tak bezpečnosti. S rostoucím využíváním elektrických vozidel je nezbytné porozumět potenciálním rizikům s nimi spojeným a jejich dopadu na požární bezpečnost budov. Metodická doporučení pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulace s těmito bateriemi, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti obyvatel.
Požár v elektrickém vozidle může být obtížné uhasit kvůli vysokému napětí a riziku opětovného vznícení. Z hlediska rizika požáru však mají elektromobily s bateriemi bez vázaného kyslíku obecně menší dopad na bezpečnost budov než auta na benzín. Přesto nelze vliv elektrických vozidel na požární bezpečnost budov ignorovat a je klíčové přijmout vhodná opatření k minimalizaci rizik.
Pozitivním vývojem je zvyšující se zájem projektantů a realizačních firem o problematiku elektromobility z pohledu projektování a požární bezpečnosti. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) hraje zásadní roli při ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech. HZS ČR vydal směrnice pro zajištění požární bezpečnosti staveb v rámci elektromobility, které jsou zásadní pro bezpečný a udržitelný rozvoj moderních staveb.

Předpisy a směrnice požární bezpečnosti pro budovy s elektromobilitou

V České republice existují různé předpisy a směrnice k zajištění požární bezpečnosti staveb, včetně těch s prvky elektromobility. Tyto předpisy jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější vývoj v oboru. Metodická doporučení, poskytují vodítko pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily, a také pro manipulaci s těmito bateriemi. Je důležité si uvědomit, že tato doporučení nemají vliv na ostatní požadavky platných technických předpisů a norem v oblasti požární bezpečnosti.
Specifické pokyny byly také stanoveny pro budovy, které obsahují elektrická vozidla, jako jsou parkovací garáže. Například v listopadu 2021 zveřejnil Záchranný sbor ČR dokument „Požární bezpečnost staveb – elektromobilita“, který nastiňuje podmínky z hlediska požární bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a ochrany životního prostředí pro budovy s elektrickými vozidly. Tyto směrnice zahrnují specifické požadavky na design, konstrukci a používání hromadných garáží pro elektromobily. Je klíčové provést konkrétní a podrobné hodnocení stavby z hlediska právních předpisů a normativních dokumentů souvisejících s požární ochranou.
Pro zajištění osvědčených postupů pro požární bezpečnost v budovách s prvky elektromobility se doporučuje dodržovat tyto směrnice a předpisy. Mělo by být provedeno podrobné vyhodnocení požadavků na požární bezpečnost budovy a měly by být provedeny všechny nezbytné úpravy, aby byla zajištěna shoda s předpisy. Kromě toho by budovy s elektrickými vozidly měly stanovit specifické podmínky pro používání těchto vozidel, jako je dobíjení po účinnosti nabití. Dodržováním těchto pokynů a osvědčených postupů mohou budovy
s prvky elektromobility zajistit bezpečnost svých obyvatel a okolního prostředí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku