ČSN EN 60204-1 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky