Úkony a účinky pomocí ovládačů u strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

U stroje musí být obsluze zřejmý vzájemný vztah mezi úkonem aplikovaným na ovládač a výsledným účinkem. Tento vztah je založen na zařazení jak úkonů, tak výsledných účinků do dvou skupin. Dílčí účinky, které vedou k výslednému účinku, nejsou v tomto článku diskutovány.

Jako příklad u pohonu s regulací otáček jsou výsledným účinkem provozní otáčky vyvolané úkonem, a nikoli výstupní povel jednotky pro zpracování dat nebo změna regulátoru buzení.

ukony ovladacu 1

Výsledné účinky

Výsledné účinky vyvolané úkony mohou být většinou zařazeny do dvou skupin opačných účinků.
V případě výsledného účinku, který nelze zařadit mezi účinky zvýšení/snížení, jako je zkouška, pomoc, povolovací zařízení, má však uspořádání těchto ovládačů odpovídat kapitole 4 normy ČSN EN 61310-3 ed. 2.
Tabulka 1 (odvozená z tabulky A.2 normy IEC 60447) znázorňuje způsob zařazení různých typů účinků do dvou skupin.

ukony ovladacu 2

Úkony

Úkony mohou být rovněž zařazeny do dvou skupin na základě

 • buď směru pohybu ovládače, kde má ovládač dva směry působení. Úkonem je potom související pohyb části lidského těla;
 • nebo umístění daného ovládače v sadě ovládačů, kde mají ovládače pouze jeden směr působení, který vyvolává pouze jeden výsledný účinek. Úkonem je potom pohyb části lidského těla směrem k danému ovládači.

Zařazení do skupiny 1 a skupiny 2 (viz tabulka 2) závisející na druhu úkonu je potom založeno

 • buď na směru úkonu;
 • nebo na místě aplikace úkonu.

V tabulce 2 (totožné s tabulkou A.1 normy IEC 60447) je znázorněno, jak je možné zařadit úkon spojený s odlišnými typy a uspořádáními ovládačů, a v příloze A normy ČSN EN 61310-3 ed. 2 jsou uvedeny příklady ovládačů s jednou funkcí.

ukony ovladacu 3

Vzájemný vztah mezi úkony a výslednými účinky

Úkon skupiny 1 musí mít za následek výsledný účinek skupiny 1. Úkon skupiny 2 musí mít za následek výsledný účinek skupiny 2. Příklady:

 • a) Otáčení ovládacího kolečka doprava má za následek zvýšenou rychlost.
 • b) Pohyb páky doleva má za následek pohyb předmětu doleva.
 • c) Pohyb ovládající ruky má stejný směr jako zamýšlený pohyb řízeného předmětu.

Tam, kde se může změnit vzájemná poloha obsluhy a stroje (zejména v případě pohyblivého stroje a/nebo přenosné sady ovládačů pro dálkové ovládání), mohou se směry pohybu stroje stát nejednoznačnými. V tom případě musí být na pohyblivou část stroje nebo v její blízkosti upevněny vhodné značky, odpovídající značkám a/nebo barvám na ovládači nebo v jeho blízkosti.
Jestliže zavedená současná praxe ze speciálních důvodů neodpovídá těmto zásadám:

 • musí být na ovládači nebo v jeho blízkosti uveden směr pohybu částí lidského těla a výsledný účinek;
 • změny uvádějící tuto praxi do souladu má být dosaženo změnou typu použitého ovládače (například páka je nahrazena tlačítkem). Tam, kde není změna typu ovládače vhodná, musí obsluha dostat speciální instrukce.

Takové speciální důvody mohou zahrnovat případy, kdy pracovníci obsluhy odůvodněně předpokládají, jak mají konkrétní ovládače fungovat. Speciální důvody také zahrnují případy, kdy je technicky obtížné zachovat vzájemný vztah mezi úkonem a účinkem. Například ventily pro regulaci kapaliny jsou normálně uspořádány tak, že jejich otáčení doprava zmenšuje průtok.
V IEC 60447 jsou uvedeny požadavky pro zvláštní druhy a specifická použití ovládačů, jako:

 • zvedání a spouštění s pákou;
 • tažná - tlačná tlačítka;
 • ovládače s nožním pohonem.

Zastavení

U mnoha ovládačů má určitá poloha za následek zastavení. Tato poloha musí být následující:

 • a) U ovládače ovládajícího jeden lineární nebo úhlový pohyb ve směru od zastavení musí být poloha zastavení na levém konci pohybu, na dolním konci pohybu nebo na konci pohybu při otáčení doleva.
 • b) U ovládače ovládajícího dva protilehlé lineární nebo úhlové pohyby ve směru od zastavení musí být poloha zastavení uprostřed rozsahu pohybů.

U sady ovládačů, z nichž každý vyvolává jeden výsledný účinek při stejném směru ovládání, musí být ovládač pro zastavení umístěn na levém konci nebo na dolním konci sady.
Tam, kde sada ovládačů vyvolává opačné účinky, musí být ovládač pro zastavení umístěn uprostřed sady.
Pokud jde o požadavky na ovládače pro nouzové zastavení, viz normy IEC 60204-1, IEC 60947-5-5 a ISO 13850.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku