Výběr blokovacích zařízení pro strojní zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při výběru blokovacích zařízení pro stroj je nutné vzít v úvahu všechny fáze cyklu životnosti stroje. Výběr musí vzít v úvahu několik kritérií, nesmí však jimi být omezen.

Jedná se o následující kritéria:

 • podmínky pro užívání a zamýšlené použití stroje (viz 6.3, ISO 12100:2010, 3.23 a 5.3);
 • nebezpečí přítomná u stroje (viz norma ISO 12100:2010, 5.4.)
 • závažnost možných zranění (viz norma ISO 12100:2010, 5.5);
 • pravděpodobnost poruchy blokovacího zařízení (viz kapitola 8 normy ČSN EN ISO 14119);
 • celkovou dobu zastavení systému a dobu přístupu (viz 6.2.1 ČSN EN ISO 14119);
 • požadovanou úroveň vlastností PL (viz ISO 13849-1:2006), nebo úroveň bezpečnostní integrity SIL (viz IEC 62061:2012) pro bezpečnostní funkci (viz 8.1 normy ČSN EN ISO 14119);
 • návod k používání pro blokovací zařízení podle 9.2.2 ČSN EN ISO 14119;
 • prostředky pro zabránění, aby jednotlivý ovládač blokovacího zařízení typu 4 mohl být neomezeným způsobem používán obsluhou bez speciální znalosti a bez speciálních nástrojů.

Blokovací zařízení typu 3 nebo typu 4 mohou být používána, aby byly překonány problémy vznikající při používání blokovacích zařízení typu 1 a typu 2, když ochranný kryt může být kompletně odstraněn ze stroje a/nebo když podmínky prostředí a provozní podmínky vyžadují vysokou úroveň ochrany (např. IP69K).

vyber blokovani 1

Výběr jistících zařízení ochranných krytů

Celková doba zastavení systému a doba přístupu
Blokovací zařízení s jištěním ochranného krytu musí být použito tehdy, když celková doba zastavení systému je delší, nebo stejná jako doba přístupu, kterou potřebuje osoba pro dosažení nebezpečného prostoru, viz obrázek 2.
Doba přístupu musí být vypočtena použitím vzdálenosti mezi nebezpečným prostorem a ochranným krytem společné s přibližovací rychlostí (typické hodnoty viz ISO 13855:2010).

Specifické požadavky pro výběr jistících zařízení ochranných krytů
Zařízení musí být vybráno tak, aby bylo schopno vydržet očekávané síly. Musí být také vzato v úvahu kmitání, nebo otřesy.
Jestliže jsou očekávané reakční síly při nárazu větší než síly, které může vydržet vybrané zařízení, musí být aplikována konstrukční opatření, která síly omezí, nebo jim zabrání.
Je-li zamýšleno, aby jistící zařízení ochranného krytu bylo automaticky aktivováno, když ochranný kryt dosáhne uzavřené polohy, musí vybrané jistící zařízení ochranného krytu vydržet výsledné mechanické síly.
Pevnost mechanických jistících prvků, nebo držící síla elektromagnetického jištění musí být dostatečné, aby bylo zabráněno otevření ochranného krytu z uzavřené polohy bez pomoci páčidla, nebo jiných těžkých nástrojů.
Potřebná držící síla musí být vhodná pro zamýšlenou aplikaci a konstrukci ochranného krytu (další informace viz příloha I a ISO 14120).
Určení vhodné držící síly je úlohou norem typu C, nebo konstruktéra stroje.

Výběr doplňkových metod pro uvolnění jištění ochranného krytu
Doplňkové metody pro uvolnění jištění mohou být nutné v závislosti na aplikaci. Mohou zahrnovat následující opatření, ale nejsou na ně omezeny:

 • únikové uvolnění jištění ochranného krytu;
 • nouzové uvolnění jištění ochranného krytu;
 • speciální konstrukci ochranného krytu umožňující únik;
 • pomocné uvolnění jištění ochranného krytu může být nutné, je-li předpokládáno, že je nutné se ve speciálních situacích dostat do bezpečnostně chráněného prostoru, např. když jištění je uvolňováno silou a síla zmizela a jištění ochranného krytu nemá funkci nouzového uvolnění.

Únikové uvolnění jištění může být použito v kombinaci s nouzovým, nebo pomocným uvolněním jištění.

vyber blokovani 2

Uvažování podmínek prostředí

Musí být vzaty v úvahu technologie a typ blokovacího zařízení pro ujištění, že jsou vhodné pro podmínky používání (např. prostředí, hygiena) a pro zamýšlené použití stroje.
Pro výběr vhodného blokovacího zařízení musí být vzaty v úvahu podmínky prostředí. Kritéria jsou např.:

 • teplota,
 • prach,
 • vlhkost,
 • vibrace a otřesy
 • hygiena,
 • elektromagnetické vlivy.

Blokovací zařízení musí vydržet všechny předvídatelné vlivy v průběhu celé své životnosti.
Porucha může být způsobena solí, kyselinou nebo zásadou (např. mořskou vodou) a proto musí být vzata v úvahu možnost takového účinku, zejména v průběhu doby. Určitá konstrukce blokování a použitý typ technologie mohou způsobit náchylnost k vniknutí chemikálií, nebo částic. Pro prostory, v kterých je značné znečištění, by měl být k dispozici návod výrobce.
V případě, že kombinovaná blokovací zařízení typu 3 a typu 4 používají jazýčkové kontakty spolu s logickými monitorovacími jednotkami, měl by uživatel ověřit, zda možné proudové špičky, způsobené logickou monitorovací jednotkou, nepřekračují přípustné limity spínačů.

Vliv prachu na blokovací zařízení typu 2
Je-li použito blokovací zařízení typu 2, musí být vzato v úvahu možné znečištění v místě montáže. Blokovací zařízení typu 2 může být nevhodné pro aplikaci, při které nelze zabránit vniknutí částic, třísek nebo prachu, pokud nejsou použita vhodná opatření (např. zakrytí před prachem).
Ovládač je vložen do snímače polohy a proto má snímač polohy otvor, kterým může vnikat prach. Uváděný stupeň ochrany IPXX podle normy IEC 60529 se vztahuje pouze na elektrické rozváděče. Znečištění mechanickými částicemi může mít za následek degradaci mechanizmu a nebezpečnou poruchu blokovacího zařízení.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.