Elektromotory a přidružená zařízení strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektromotory mají odpovídat příslušným částem souboru IEC 60034. Požadavky na ochranu motorů a přidružených zařízení jsou uvedeny v čl. 7.2 dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, pokud jde o jištění proti nadproudům, v čl. 7.3 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2, pokud jde o ochranu proti přetížení, a v čl. 7.6 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2, pokud jde o ochranu před nadměrnými otáčkami.

Protože mnohé regulátory nevypínají napájení motoru, když je motor v klidu, je nutné zajistit splnění požadavků 5.3, 5.4,5.5,7.5, 7.6 a 9.4 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2.

elektromotor a pridruzena

Kryty motorů

Doporučuje se, aby kryty motorů byly vybrány z těch, které jsou uvedeny v normě IEC 60034-5.
Stupeň ochrany krytem musí být nejméně IP23 (viz IEC 60529) pro všechny motory. Přísnější požadavky mohou být potřebné v závislosti na aplikaci a pracovním prostředí. Motory vestavěné jako nedílná část stroje, musí být namontovány tak, aby byly dostatečně chráněny před mechanickým poškozením.

Rozměry motorů

Pokud je to možné, musí rozměry motorů odpovídat rozměrům uvedeným v souboru norem IEC 60072.

Montáž motoru a prostory motorů

Každý motor a jeho přidružené spojky, řemeny, řemenice nebo řetězy musí být namontovány tak, aby byly dostatečně chráněny a byly snadno přístupné pro prohlídky, údržbu, nastavování a seřizování, mazání a výměnu. Montážní uspořádání motoru musí být takové, aby všechny přídržné prostředky motoru mohly být odstraněny a všechny svorkovnice byly přístupné.
Motory musí být namontovány tak, aby bylo zajištěno patřičné chlazení a oteplení zůstalo v mezích třídy izolace (viz norma IEC 60034-1).
Kde je to proveditelné, mají být prostory motorů čisté a suché, a kde je to požadováno, musí být větrány přímo do okolí stroje. Větrací otvory musí být takové, aby vnikání pilin, prachu nebo vodní tříště bylo na přijatelné úrovni.
Mezi prostorem motoru a jakýmkoliv jiným prostorem, který nesplňuje požadavky na prostor motoru, nesmí být žádný otvor. Pokud elektroinstalační trubka nebo potrubí jsou přiváděny do prostoru motoru z jiného prostoru, který nesplňuje požadavky na prostor motoru, musí být jakákoliv vzduchová mezera kolem trubky nebo potrubí utěsněna.

Kritéria pro volbu motorů

Charakteristiky motorů a přidružených zařízení, musí být voleny podle předpokládaných provozních podmínek a podmínek pracovního prostředí. Z tohoto hlediska je nutné vzít v úvahu tyto údaje:

 • • typ motoru;
 • • typ cyklu provozního zatížení (viz norma IEC 60034-1);
 • • provoz při pevných otáčkách nebo při regulaci otáček (a z toho plynoucí proměnný vliv ventilace);
 • • mechanické vibrace;
 • • vliv spektra harmonických napětí a/nebo proudu napájejícího motor (zejména je-li motor napájen ze statického měniče) na oteplení;
 • • typ řízení motoru;
 • • metoda spouštění a možný vliv zapínacího proudu na provoz jiných uživatelů stejného napájení, se zřetelem na možná zvláštní kritéria stanovená organizací dodávající elektrickou energii;
 • • změna zatížení zpětným momentem s časem a otáčkami;
 • • vliv zátěží s velkou setrvačností;
 • • vliv provozu s konstantním momentem nebo konstantním výkonem;
 • • možnost potřeby indukčních tlumivek mezi motorem a měničem.

Jistící přístroje pro mechanické brzdy

Činnost přístrojů jistících proti přetížení a nadproudům ovládací části mechanické brzdy, musí vyvolat současné odpojení od zdroje napětí (vypnutí) přidružených ovládacích částí stroje.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku