Měření přepěťových ochran (SPD) - 3. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Snad každý výrobce SPD má ve svém sortimentu i přístroje na testování jejich parametrů. Může jít o přístroje speciální – laboratorní, které testují SPD vysokonapěťovými pulzy, nebo o provozní přístroje pro testování již zabudovaných SPD.

Měřicí přístroje pro měření SPD

Snad každý výrobce SPD má ve svém sortimentu i přístroje na testování jejich parametrů. Může jít o přístroje speciální – laboratorní, které testují SPD vysokonapěťovými pulzy, nebo o provozní přístroje pro testování již zabudovaných SPD. Vzhledem k tomu, že „stárnutím", tedy změnou vlastností během provozu trpí především varistorové SPD, je naprostá většina provozních testerů SPD založena právě na měření a vyhodnocení napětí miliampérového bodu. Revizního technika budou zajímat právě tyto provozní přístroje, proto si uveďme několik příkladů.
Měření miliampérového bodu lze provádět některými univerzálními přístroji určenými k revizím elektroinstalací. Jako příklad lze uvést přístroje Eurotest 61557 (obr. 8) a Instaltest 61557 – výrobky společnosti Metrel. Jednou z mnoha funkcí přístrojů je měření hodnoty napětí miliampérového bodu v rozsahu 50 V – 1000 V, ovšem pro vyhodnocení měření je nutno aby si uživatel opatřil mezní hodnoty tolerančního pásma měřených SPD. Vzhledem k tomu, že málokterý výrobce tento údaj v technických parametrech svých výrobků uvádí, je často obtížné měření pomocí těchto přístrojů vyhodnotit. Pokud neznáme toleranční pásmo mA bodu měřené SPD, lze hrubé vyhodnocení provést tak, že přepočítanou hodnotu UAC, která se zobrazí na displeji vedle naměřené hodnoty UDC, porovnáme s údajem o maximálním provozním napětí varistoru, uvedeném na SPD. Pokud přepočítané napětí UAC, odpovídá přibližně údaji na SPD, lze předpokládat, že varistor je v pořádku.

mereni spd 8
Speciálním přístrojem pro provozní testování SPD je přístroj PM 20 (obr. 9) společnosti DEHN + SOHNE GmbH. Přístroj dokáže měřit hodnotu napětí miliampérového bodu v rozsahu 0 V – 1100 V a ve spojení se speciálními adaptéry dokáže testovat i konstrukčně složitější moduly SPD, ale jen výrobky DEHN + SOHNE. Vyhodnocení měření provede uživatel porovnáním s tabulkami jednotlivých typů SPD uvedených v návodu k použití, ovšem jsou zde uvedeny pouze výrobky DEHN + SOHNE.
Univerzálněji využitelným přístrojem je GIGATESTpro – výrobek firmy ILLKO, s.r.o. Blansko. Jedná se o měřič izolačních odporů kombinovaný s testerem varistorových SPD. Jeho prvotním určením je měření izolačních odporů napětími od 50 V do 1000 V v rozsahu do 10 MΩ. Druhou funkcí je pak testování varistorových SPD měřením napětí jejich miliampérového bodu v rozsahu 45 V – 1050 V.

mereni spd 9
Unikátní funkcí přístroje je možnost vyhodnocení měření pomocí databáze jednotlivých typů SPD uložené v paměti přístroje. Databáze obsahuje cca 150 typů SPD různých výrobců. U každé položky je uvedeno typové označení, výrobce, toleranční pásmo miliampérového bodu a případně další údaje potřebné pro testování SPD (označení svorek na kterých se provádí měření apod.). Příklad zobrazení na displeji přístroje pro konkrétní typ SPD je na obr. 11.
Pro SPD, které se v databázi nenacházejí je možno horní a dolní mez tolerančního pásma nastavit uživatelsky a přístroj pak vyhodnocení provádí podle těchto mezí. Výsledek měření s vyhodnocením testu je vidět na obr. 12.

mereni spd 10

Je nutno při revizi LPS měřit SPD?

Jak vyplynulo z rozboru vlastností SPD, mění varistory používané v zařízeních pro ochranu před přepětím postupem času svoje vlastnosti a tyto změny nelze běžnou vizuální kontrolou odhalit. Řada odborných i firemních materiálů týkajících se instalací a následných kontrol SPD proto uvádí důležitost nejen vizuální prohlídky tak, jak požadují normy, ale i měření, které odhalí změny snižující funkčnost varistoru. Příkladem mohou být firemní dokumentace výrobců svodičů přepětí DEHN + SOHNE, Moeller nebo HAKEL a řada odborných publikací na toto téma. Výrobci každopádně udávají v technických parametrech přepěťových ochran jejich životnost a při jejím překročení je nutné SPD vyměnit.
Je pravdou, že zhoršená funkce SPD přímo neohrožuje bezpečnost osob nebo chráněných zařízení a proto ani normy týkající se této problematiky jednoznačně nestanovují povinnost kontrolovat je měřením. U starších SPD však hrozí daleko větší nebezpečí jejich zničení ať již přepětím nebo přehřátím vlivem jejich sníženého izolačního odporu a to vyžaduje častější kontroly funkčnosti celé LPMS. Snížení napětí miliampérového bodu způsobí zvýšení trvalého proudu tekoucího přes varistor a ten samozřejmě přispívá ke zvýšení unikajícího proudu v elektroinstalaci. To může vést k náhodnému vybavování proudových chráničů a jiným problémům. Zvýšení napětí mA bodu má potom za následek zhoršenou funkci omezování přepětí varistorem. Na chráněná zařízení tedy při přepětí v síti proniká vyšší napětí, což může vést k poškození citlivějších elektronických zařízení.
Proto se svědomitý revizní technik při revizi LPS neomezí pouze na posouzení okamžitého stavu systému ochrany, ale změří a preventivně vymění i sice stále ještě funkční, ale z hlediska životnosti podezřelé SPD.

mereni spd 11

mereni spd 12

Použitá literatura:

  • RNDr. Jozef Dudáš, CSc. - Principy konstrukce a funkce varistorových svodičů přepětí (článek v časopise ELEKTRO)
  • Ing. Edmund Pantůček – Měření přepěťových ochran v instalacích malého a nízkého napětí (článek v časopise ProRevize)
  • MOELLER – Svodiče přepětí (firemní dokumentace)
  • DEHN+SOHNE – PM 20 (návod k používání)
  • HAKEL-TRADE (katalog svodičů přepětí)
  • ILLKO, HAKEL-TRADE – GIGATESTpro (návod k použití)
  • ČSN EN 62305-4

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku