SICK IQ – Inteligentní senzory - Qvalitní servis

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V těchto dnech slaví SICK spol. s r.o., dvacáté narozeniny. Z malého prodejního zastoupení společnosti SICK AG se během 20 let stala firma, která se nezabývá pouze prodejem produktů, ale klade veliký důraz na široké spektrum servisních služeb.

V dnešní době zaměstnává SICK spol. s r.o., skoro 70 zaměstnanců a 25 z nich se zabývá servisem! Na československém trhu je to ojediněle silný servisní tým.

Servisní týmy jsou úzce specializované a rozdělené do několika aplikačních oblastí

Certifikovaní bezpečnostně-aplikační specialisté mohou provést posouzení rizik na novém i provozovaném strojním zařízení, navrhnout správný způsob zabezpečení – bezpečnostní koncept – nebo provedeme akreditované inspekce a měření doběhových časů pro stanovení bezpečné vzdálenosti.
Naši vision aplikační specialisté dokáží implementovat sofistikované kamerové systémy pro rychlou a přesnou 2D nebo i 3D kontrolu tvarů a měření rozměrů, široké škály produktů ve všech typech průmyslu. Stejně tak čtecí systémy všech známých čárových i 2D kódů nebo i textu.
Servisní tým procesní analýzy poskytuje pravidelný i akutní servis měření emisí snad ve všech silničních tunelech v Čechách i na Slovensku.
O jakoukoliv aplikaci všech našich produktů se postará náš projektový tým, který zajistí bezproblémovou integraci do vašeho stávajícího zařízení od A do Z.

sick iq 3

Akreditovaný Inspekční orgán SICK SSU CZ

Accredo znamená „dávám důvěru“, akreditace tedy znamená, že Český institut pro akreditaci nám „s důvěrou“ udělil akreditační certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. Stávající certifikát je platný do 15. 6. 2021.

sick iq 1
Akreditovaná inspekce na československém trhu nabízíme již od roku 2003.
Akreditované inspekce provádíme hlavně u provozovatelů strojních zařízení, kterým záleží na bezpečnosti jejich zaměstnanců, tak jak je to mimo jiné uvedeno v § 101 a § 102 zákoníku práce – zákon č. 262/2009 Sb.
Navíc nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provozovateli strojních zařízení v § 4, článku (1), říká, cituji: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna…a dále v článku (2) stejného paragrafu stojí, cituji: Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců … Z toho se dá usuzovat (zákony jsou o jejich výkladu), že provozovatel má před uvedením strojního zařízení zkontrolovat bezpečnost provozu tohoto zařízení a následně má toto zařízení zkontrolovat minimálně jednou za 12 měsíců. A tato kontrola/inspekce má být zdokumentována.
Často se mě zákazníci ptají, zda si tuto kontrolu mohou provádět sami. Vzhledem k tomu, že ze zákona jasně nevyplývá, kdo tuto kontrolu může provádět, je moje odpověď vždy stejná. Tuto kontrolu by měl vždy provádět člověk, který si je vědom zodpovědnosti, která mu z této činnosti vyplyne, ale hlavně má dostatečně hluboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečení strojních zařízení. A je tedy víceméně „jedno“, zda je to vlastní zaměstnanec nebo externí subjekt. Vzhledem k důvěře – akreditaci, je proto nejjednodušší využít služeb bezpečnostního oddělení firmy SICK. Všech jedenáct bezpečnostních specialistů společnosti SICK prošlo dlouhodobým školením v mateřské společnosti v Německu, a mají tedy nejenom hluboké teoretické znalosti, ale po tisících provedených inspekcích mají i ohromné praktické zkušenosti z různorodých provozů a způsobů zabezpečení různých strojních zařízení.
Ovšem důvěru v naše znalosti a zkušenosti nemá jen Český institut pro akreditaci, ale také naše mateřská společnost SICK AG. Od roku 2014 musí každý nový zájemce o certifikát bezpečnostního specialisty absolvovat praxi v České republice a zkouškou u autora tohoto článku prokázat, že je schopen inspekce vykonávat. Jedná se o kolegy z celého světa, kteří u nás praxi vykonali, ať už z USA, Německa, Japonska nebo Polska a dalších zemí.

sick iq 2

Co je tedy akreditovaná inspekce?

Během akreditované inspekce bezpečnostních prvků mimo jiné ověřujeme:

  • právné umístění a nastavení bezpečnostního zařízení (inspekci lze provést i v případě, že jsou použity bezpečnostní prvky od jiných výrobců)
  • zda jsou bezpečnostní prvky zapojeny do řídicího systému stroje podle platných předpisů a norem
  • že dokumentace souhlasí se stávajícím zapojením
  • že je dodržena bezpečná vzdálenost
  • a další

Výsledkem inspekce je vydaný inspekční protokol a v případě pozitivního výsledku i inspekční známka, která znamená, že stroj je možné provozovat bezpečným způsobem, a že jeho provozovatel splnil požadavky uvedené v bodu e) § 2 a odstavce 1 a 2, § 4 nařízení vlády č. 348/2001, Sb.

Bezpečnost nových strojů

Výrobce strojního zařízení samozřejmě nejvíce zajímá, aby dodal provozovatelům funkční a kvalitní strojní zařízení. Nesmí ovšem, a to už během konstruování stroje, zapomenout na směrnici o strojích ve znění českého Nařízení vlády č.176/2008 Sb. Zde jsou stanoveny základní požadavky, které musí výrobce splnit, aby mohl strojní zařízení uvést na trh EU.
Primární podmínkou zkonstruování bezpečného stroje je to, že se provede analýza rizika, viz kapitolu 1, přílohy č. 1. Zde je uvedeno: Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení … I zde nastupují specialisté firmy SICK. Totiž ne každý výrobce strojních zařízení má znalosti nebo kapacity na to, aby posouzení rizik bylo řádně provedeno. Proto se čím dál víc výrobců obrací na firmu SICK s žádostí o pomoc při zabezpečení i nových strojů. Náš tým bezpečnostních aplikačních specialistů pro výrobce provede posouzení rizik a navrhne způsob zabezpečení tak, aby bylo zaručeno, že jsou splněny požadavky příslušných zákonů a norem.
Nejen, že navrhneme vhodný optoelektronický prvek z našeho širokého portfolia, ale navrhneme jeho vhodnou integraci do řídicího systému stroje, změříme akreditovaným způsobem doběhový čas stroje a dle požadavků ČSN EN ISO 13855 vypočteme správnou, tedy dostatečnou bezpečnou vzdálenost pro jeho bezpečné umístění.

A taky vás vyškolíme

Jak jsem se již zmínil, ne každý provozovatel nebo i konstruktér zná všechny potřebné zákony, normy nebo předpisy. Proto nabízíme školení o legislativě a její praktické aplikaci, ale i o provádění analýzy rizika nebo poskytujeme školení, jak správně použít sw SISTEMA.

A co konkurence?

Občas se stane, že konkurenční „specialisté“ kritizují firmu SICK, cituji: „SICK bere tu bezpečnost moc vážně“. A mají pravdu, bereme to vážně, protože si uvědomujeme zodpovědnost, kterou máme. Jedná se totiž o zdraví a někdy i o život.

Jakýkoliv servisní zásah je možné objednat telefonicky na čísle 257 911 850 nebo můžete použít email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10
Tel. +420 257 911 850
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sick.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku