Chlazení samostatných serverových skříní

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chlazení klasických datových center, kde je umístěno velké množství skříní (racků) s instalovanou IT technologií o výkonu desítek až stovek kW, je v dnešní době dobře zvládnutá technická disciplína.

Na trhu existuje celá řada různých systémů odvodu tepla z datových center a této oblasti se věnuje poměrně velké množství různých firem. Co stále stojí na okraji zájmu těchto firem, je chlazení samostatně stojících skříní s instalovanou IT technologií.

Dnes téměř v každé i malé firmě, kde používají výpočetní techniku, nalezneme větší či menší server určený pro zálohování a sdílení firemních dat; na serveru bývá instalován informační systém celé firmy a různá další IT zařízení (např. switche, disková pole, UPS atp.) zajišťující síťové propojení jednotlivých počítačů.
Všechny tyto komponenty se umísťují do rozváděčové skříně pro IT technologie – racku. Vzhledem k tomu, že ovládání IT technologie probíhá vzdáleně, fyzický přístup do racku je pouze občasný např. při výměně nebo doplnění určitého IT zařízení. Proto se racky velmi často umísťují do různých „kumbálků“, na půdu nebo do rohu kancelářských prostor.
Ať umístíme rack kamkoliv, vždy je nutné zabezpečit, aby nedocházelo k přehřátí instalované technologie – jinými slovy musíme zajistit odvod tepla. Praxe je ovšem taková, že v některých případech se chlazení vůbec neřeší nebo velmi často se používá standardní splitová jednotka určená pro klimatizaci prostor.
Obě předchozí varianty „chlazení“ nám nezajistí vhodné podmínky pro práci IT technologie. Především v letních měsících dochází k přehřívání IT technologie a tím se výrazně snižuje její životnost, případně dochází k výpadkům. Při použití běžné klimatizační jednotky a chlazení celého prostoru jen malá část chladicího výkonu je využita pro chlazení IT technologie a není zaručené dostatečné množství vzduchu pro IT technologie.
Řešením je (stejně jako u větších datových center) cílené chlazení a cílené proudění vzduchu. Konstrukčně toho lze docílit, že chladicí jednotku (výparník) umístíme do racku nebo na rack a zabezpečíme, aby chlazený vzduch proudil pouze uvnitř racku. Tím dosáhneme mnoha výhod. Většina chladicího výkonu je využita pro chlazení IT technologie a zároveň víme, jaké množství vzduchu proudí přes servery.

chlazeni serveroven 2022 1
Firma Rittal nabízí čtyři možná řešení odvodu tepla z racků. První variantou je střešní provedení (obr. 1).
Vnitřní část chladicí technologie (výparník) je umístěna na střeše standardního racku o šířce 800 a hloubce 800 nebo 1000 mm.

chlazeni serveroven 2022 2
Chladicí výkon je 2,2 kW při teplotě ochlazovaného vzduchu 22°C venkovní teplotě 35°C. Vzduch je z chladicí jednotky vyfukován střechou racku před 19“ rovinu. Následně proudí a ochlazuje vlastní IT technologii a je zpět nasáván do chladicí jednotky, kde dojde opět k jeho ochlazení. Odebrané teplo je vedeno měděným potrubím do venkovní chladicí jednotky (kondenzátoru), kde je sdíleno s okolím. Hlavní výhody tohoto řešení je efektivní a energetický úsporný odvod tepla do venkovního prostředí, prostorová nenáročnost (pouze se zvýší výška racku o 25 cm) a díky své nízké hlučnosti možnost umístění do kancelářských prostor.
Druhou konstrukční variantou, jak cíleně odvádět teplo z racku je použití chladicí jednotky umístěné přímo do racku vedle montážního rámu (obr. 2). Princip je obdobný jako u střešní varianty s tím rozdílem, že vzduch je vyfukován před montážní rám z boční strany po celé výšce 19“ roviny (obr. 3). Opět součástí této chladicí technologie je venkovní jednotka zabezpečující odvod tepla do okolního prostředí. V tomto konstrukčním uspořádání nabízíme dvě výkonové velikosti 3 a 6,5 kW a pro každý výkon si můžete vybrat provedení s nebo bez redundance.

chlazeni serveroven 2022 3
Zajímavým řešením odvodu tepla z racku je využití kompaktních průmyslových chladicích jednotek Blue e+. Vzhledem k tomu, že teplo odebrané z racku je přímo vyfukováno do jeho bezprostředního okolí, je toto řešení použitelné při umístění racku v prostorách, kde množství odvedeného tepla nemá vliv na okolní prostředí. V těchto chladicích jednotkách je umístěna technologie tzv. tepelné trubice, která při příznivých teplotách umožňuje chlazení bez chodu kompresoru tzv. freecooling a tím dochází k úspoře elektrické energie.

chlazeni serveroven 2022 4
V kompaktní verzi chladicích jednotek je k dispozici střešní (obr. 3) a nástěnná varianta (obr. 4). U střešní verze je studený vzduch rovnoměrně vyfukován střechou před jednotlivé komponenty IT. U nástěnné varianty je pro vedení vzduchu ze zadní části před servery použit vzduchový kanál.

Více informací naleznete na www.rittal.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku