Rittal VX25 Ri4Power – modulární stavebnice NN pro rozvod proudu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Co to je Rittal VX25 Ri4Power? Jde o komponenty firmy Rittal, díky nimž je zákazník schopen vytvořit páteřní rozvod proudu NN rozváděčů, a to jak především pro distribuční, tak i pro řídící rozváděče.

O jaké konkrétní komponenty jde? Skříň řady VX25, systémová chassis, nosné lišty, různé druhy měděných přípojnic, ohýbané měděné připojení hlavních jističů, různé druhy pojistkových odpínačů. Tuto modulární stavebnici využívají malí, střední, a i velcí výrobci nn zařízení.

O konkrétní postřehy a zkušenosti s tímto produktem jsme poprosili březnickou firmu MPC System, společnost s r.o., konkrétně projektového manažera pana Milana Balka.

Můžete nám stručně představit Vaši společnost a odvětví kde se pohybujete?
Naše firma vznikla již v roce 1991. Zakladateli společnosti byli pánové Ing. Jan Hrůza, Arnošt Schlemmer a Ing. Emil Janča, dlouholetí odborníci a specialisté v oboru průmyslové automatizace. S nimi od počátku na rozvoji firmy spolupracoval Ing. Jiří Dostál, který později převzal vedení společnosti a je hybnou silou firmy MPC dodnes. Od roku 2017 jsme součástí skupiny firem COBAP GROUP. V současnosti jsou hlavním pilířem činnosti firmy zakázky v oblasti vodního hospodářství a energetiky. Více než třicetileté působení a zkušenosti vyprofilovaly MPC System společnost s r.o. do role firmy nabízející komplexní „Dodavatelsko inženýrské služby v elektrotechnice“. Pod tímto pojmem nabízíme projektování, dodávky a montáž silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, řídících, informačních a telemetrických systémů, polní instrumentaci, programovaní a servisní činnost. Nedílnou součástí činnosti firmy je i vlastní výroba rozváděčové techniky. Naše rozváděče spolehlivě fungují například v O2 Aréně Praha, ÚČOV Praha, ÚV Želivka, ZEVO Plzeň, v mnoha kompresorových stanicích tranzitního plynovodu u nás i v zahraničí atd.

MPC System 2023 1

Proč jste začali používat modulární stavebnici Rittal VX25 Ri4Power?
Pro odpověď na vaši otázku se musíme vrátit až k začátkům naší společnosti v devadesátých letech. Spolupráce s firmou Rittal má u nás dlouhou tradici. Už v roce 1994 naše firma při rekonstrukci SŘTP v elektrárně Chvaletice použila rozváděčovou techniku Rittal. Tehdy se jednalo ještě o skříně řady PS s oranžově lakovanými montážními panely. Co se týká rozvodu proudu, tak nelze nezmínit oblíbenou řadu držáků přípojnic SV3000 a pro aplikace s proudy nad 1600 A držáky SV3055, které jsou součástí mnoha námi v minulosti vyrobených rozváděčů. V našich aplikacích se snažíme sledovat nejmodernější trendy v rozváděčové technice, proto přechod na novou řadu VX25 Ri4Power byl pro nás naprosto logickým krokem.

MPC System 2023 2

Na jakém projektu jste si vyzkoušeli zmiňovaný produkt firmy Rittal?
Těch zakázek bylo už víc, ale zmínil bych zatím tu poslední, která se u nás realizovala kompletně včetně projektové přípravy. Jedná se o zakázku „Výstavba extenze haly v areálu firmy ARETE Zdice“. Ta se realizovala teď na přelomu let 2022/2023. Systém VX25 Ri4Power byl aplikovaný v požárně odolném rozváděči RPO a v hlavním rozváděči RH. Oba rozváděče jsou umístěné v samostatné rozvodně a jejich jmenovitý proud je 1000 A. Rozváděč RPO je určený k napájení zařízení funkčních při požáru a z rozváděče RH jsou napájeny podružné rozváděče RS umístěné v prostoru haly. Pro konstrukci rozváděčů byl zvolený systém skříní Rittal VX25 a z toho vyplynulo i použití systému přípojnic VX25 Ri4Power. Vzhledem k přívodům a vývodům horem do rozváděčů jsou přípojnice v rozváděči umístěny ve spodní části. Hlavní přípojnice jsou měděné o průřezu 2 x 50 x 10 mm. Přesto, že naše firma disponuje technologií i personálem na ohýbání a děrování přípojnic, byla vzhledem k časové úspoře zvolena varianta dodávky vodorovných i svislých přípojnic na míru od firmy Rittal. Jak již to bývá poslední dobou zvykem, byl prostor rozvodny omezený. Ale myslím, že se podařilo rozváděče vhodně navrhnout tak, aby se stísněný prostor rozvodny dokonale využil. Vzhledem k výpočtu oteplení byl použitý systém nuceného větrání rozváděčů pomocí ventilátorů a termostatů, pochopitelně též ze sortimentu Rittal. Ztrátové teplo v rozvodně je dále eliminováno klimatizační jednotkou, ale ta už je součástí stavební vzduchotechniky. Za zmínku stojí, že vzhledem k požadavkům na enviromentální charakteristiku stavby, jsou přívodní jističe a všechny vývody osazené elektroměry s komunikací MODBUS pro sledování a vyhodnocování spotřeby v energocentru.

MPC System 2023 3

Co byste zmínil jako největší výhody a bonus stavebnice Rittal VX25 Ri4Power?
Na tuto otázku bude moje odpověď asi trochu obšírnější. Na prvním místě musím říct, že je to jednoznačně kvalita technické podpory. Tento projekt od počátku vznikal ve spolupráci s Ing. Petrem Polákem z obchodně-technického oddělení firmy Rittal a byla to spolupráce výborná. Z naší strany se jednalo o vytvoření jednopólových schémat a základního návrhu uspořádání rozváděčů. Na tomto základě vytvořil Rittal prvotní 3D model rozváděčů, který se dále na základě našich požadavků dotvářel do finální podoby. Z tohoto 3D modelu byl vygenerovaný soupis materiálu pro finální objednání jednotlivých dílů a přípojnic. Pro zajímavost musím říci, že celá tato činnost nám časově vyšla do období vánočních svátků, přesto vše proběhlo ze strany firmy Rittal na výbornou. V okamžiku, kdy byl objednaný materiál dodaný, došlo na fázi samotné montáže rozváděče. Zde musím vyzdvihnout další nespornou výhodu systémů Rittal. Jedná se o kvalitně zpracované návody na montáž a instalaci. Ty jsou jednak součástí každého dodaného balení a jednak je možné si je obratem stáhnout z webových stránek výrobce. Velkým bonusem je též možnost stažení kvalitních 2D nebo 3D modelů jednotlivých prvků ve formátu pro CAD. To nám projektantům a konstruktérům výrazně ulehčuje práci. Dalším pozitivním aspektem systému VX25 Ri4Power je precizní provedení výrobků. V praxi se nesetkáte s tím, že by něco tak zvaně „nesedělo“. Tím se eliminuje různé ohýbání, převrtávání, řezání – prostě „lidová tvořivost“, která do našeho oboru nepatří. Za velkou výhodu, a to se týká obecně celého sortimentu Rittal, považuji jeho otevřenost vůči všem výrobcům elektrotechnických přístrojů. Systém dovoluje instalovat výkonové komponenty všech významných světových dodavatelů. V neposlední řadě je to jistota, že pracujete s odzkoušeným systémem v souvislosti s ověřováním návrhu dle platných norem ČSN EN.

MPC System 2023 4

Je něco, co Vás opravdu překvapilo?
Vždy vás něco překvapí, ale za ta léta už vím, že každý technický problém má nějaké řešení. Snad jen drobnou poznámku. Z návrhu a výroby rozváděčů se postupně stala hodně komplexní a ne zrovna jednoduchá disciplína. Pamatuji dobu, kdy se například instalaci a připojení výkonového jističe do rozváděče věnovala jedna stránka katalogu. Dnes má katalog kompaktních jističů do 1600 A mnohdy 500 i více stran a jenom připojování je tam věnováno třeba 30 stránek. Mít jistotu že děláte vše správně znamená prostudovat a pochopit spoustu dokumentů, předpisů, norem anebo mít partnera v rozváděčové technice který vám tuto práci co nejvíce ulehčí.

MPC System 2023 5

Slovo na závěr, celkové hodnocení?
Sytém přípojnic Rittal VX25 Ri4Power se nám v našich aplikacích plně osvědčil a věřím, že se pro nás stane do budoucna standardem pro rozváděče, ve kterých je instalovaný páteřní rozvod proudu. Jak již jsem uvedl, spolupráce mezi firmami MPC a Rittal je dlouhodobá a myslím, že i my jako zkušený výrobce rozváděčové techniky můžeme poskytnout firmě Rittal cenné zkušenosti z praxe, které povedou k dalšímu zdokonalování jejich výrobků.

Více informací o společnosti Rittal s.r.o.naleznete na www.rittal.cz
a o společnosti MPC System naleznete na www.mpc.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku