Prevence neplánovaných odstávek a požárů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezkontaktní měření teplot – termovizní měření, se stalo důležitým nástrojem při provádění kontrol elektroinstalace v mnoha odvětvích. Výpadky napájení se mohou snadno proměnit v nákladné neplánované odstávky. To ale není vše. Vedle výrobních ztrát existuje ještě větší nebezpečí: POŽÁR.

I zdánlivě banální závada v elektroinstalaci může mít opravdu dalekosáhlé následky.

V případě závady elektroinstalace dochází

k oteplení v místě závady, které může dojít do stavu vzniku požáru. To si dnes uvědomují i pojišťovny a vyžadují pravidelné kontroly elektrických rozvodů a zařízení pomocí termografické kamery, známé také jako termokamery. Ty s sebou nesou nové příležitosti pro specializované firmy. Zářným příkladem je firma EGI sídlící ve městě Duisburg.

Příběh úspěchu z Duisburgu

Firma EGI, která se specializuje na elektrorozvodné soustavy, byla založena v Duisburgu v roce 1980. Dnes firma EGI nabízí zákazníkům elektroinstalační služby v oblasti průmyslových, komerčních a stavebních technologií. Firma má více než 40 zaměstnanců a je držitelem certifikací DIN EN ISO 9001, DIN 14675 a OHSAS 18001. Michael Weigt pracuje na pozici výkonného ředitele od roku 2005 a podařilo se mu posílit řídicí a technické zázemí firmy. Zaměřil se také na rozšíření nabídky a objevil nové příležitosti v podobě provádění kontrol elektrických rozvodů termokamerou.

prevence odstavek 2018 1

Termovizní měření: doplňková služba

„Položil jsem si otázku, jakou službu bychom mohli nabídnout, jež vyžaduje dodatečné know-how, které naši zákazníci nemají. Termovizní měření elektrických rozvodů představovaly skvělou příležitost,“ vysvětluje Michael Weigt.
V roce 2007 Michael Weigt provedl průzkum trhu nabízených termokamer, aby získal přehled o různých výrobcích a vyzkoušel si různé termokamery na veletrzích.

Volba jedničky na trhu a technologické špičky: FLIR Systems

Společnost FLIR Systems jako celosvětová jednička na trhu termokamer se rychle dostala do užšího výběru. „Od samého začátku jsem nehledal hračku, ale dobře funkční termokameru s vysokým rozlišením.“ Michael Weigt byl ohromen kvalitou snímků (termogramů) a atraktivním a ergonomickým designem termokamery FLIR T360.

prevence odstavek 2018 4

Čas na zaškolení

„Uprostřed hospodářské krize v letech 2008 a 2009 se naše nová aktivita v oblasti termografie rozjížděla jen pomalu,“ vzpomíná Michael Weigt. „Čelili jsme pochybám a stále slyšeli stejné argumenty: Zkontrolujeme si to sami. Naši elektrikáři to zvládnou. Nemáme teď volné prostředky na termovizní kontroly.“ Ale Michael Weigt se nenechal odradit, neboť byl přesvědčen o potenciálu termovizního měření při kontrolách elektrických rozvodů.
On sám a několik jeho techniků absolvovali školení ve školicím středisku pro termografii (ITC), aby hlouběji poznali možnosti termokamery FLIR a softwaru FLIR Reporter. Další školení firmě poskytl partner FLIR, firma Herzog.
Zpočátku prováděli kontroly jednotlivých elektrických rozvaděčů ve školách, nemocnicích, bankách a veřejných budovách. Dnes firma EGI kontroluje elektrické rozvody pro průmyslové zákazníky.

prevence odstavek 2018 2

prevence odstavek 2018 3

Termovizní měření pro kontrolu elektroinstalací

„Řídicí místnosti mohou mít až 40 elektrických rozvaděčů a musí se kontrolovat jednou za 4 roky. Tyto kontroly nenařizuje pouze zákon, ale vyžadují je i pojišťovny jako prevenci požáru. A to je rozumné,“ říká Michael Weigt z vlastní zkušenosti, neboť některé z těchto řídicích místností jsou v provozu již 30 let. „V izolaci starých kabelů mohou v průběhu času vzniknout póry,“ vysvětluje Weigt. „Externí faktory jako UV záření a následné chemické procesy probíhající v materiálu mění změkčovadla v plastových povlacích tak, že křehnou a lámou se.“
Navíc dochází k oxidaci kontaktů, a tím pádem k přetížení pojistek. Termokamera FLIR dokáže tyto skutečnosti okamžitě odhalit. Vadné elektrické komponenty jsou potom označeny k výměně při následující plánované odstávce.
Kontrolu termokamerou je možné provádět za plného provozu systému. Závada v elektroinstalaci se projevuje oteplením v místě závady. Termokamera jasně identifikuje tato oteplení (přehřátá místa), takže je možné provést preventivní zásah dříve, než dojde k závadě.
Termokamera umožňuje také detekovat nadměrné zatížení. Příčinou nemusí být vždy jen vadné rozvody. Dimenzování starších systémů často neodpovídá současným požadavkům na zatížení. V takových případech může být elektrický obvod zatížen více, než bylo původně zamýšleno. Potom je nutný okamžitý zásah, protože nadměrné zatížení může způsobit přehřívání a z toho pramenící nebezpečí požáru.
„Když je prováděn pravidelný servis, potom i starší elektrické rozvody mohou fungovat bez problémů a vyvarovat se neplánovaných výpadků a nákladných odstávek,“ říká Michael Weigt.

prevence odstavek 2018 5

Termovizní měření pro kontrolu kvality

Firma EGI neposkytuje pouze termovizní měření, ale sestavuje i vlastní elektrické rozvaděče a skříně. Firma EGI využívá termokameru také pro kontrolu kvality vlastních rozvaděčů a pro archivaci výsledků zkoušek pro zákazníky. Všechny komponenty jsou spojeny pomocí vodičů a každý šroubový spoj se musí utáhnout na předepsaný moment. Termokamera se rovněž používá před uvedením zařízení do provozu, aby se zjistila místa s oteplením a nalezené problémy byly odstraněny.

Nová termokamera v důsledku pozitivního obchodního vývoje

Od roku 2010 firma EGI zaznamenává zvýšený počet objednávek na termovizní měření, a proto se rozhodla zakoupit novou termokameru. Vybrala si model FLIR T440. Jednou z unikátních funkcí termokamery FLIR T440 je multispektrální dynamické zobrazení (MSX).
MSX je nová patentovaná technologie, která využívá jedinečný integrovaný procesor FLIR, poskytující mimořádně detailní termogramy v reálném čase a další výhody:

  • termovizní obraz s detailním viditelným spektrem v reálném čase
  • detailní zobrazení pro označení přesného místa problému
  • snadnější identifikaci cíle bez snížení přesnosti měřených teplot
  • bezkonkurenční kvalitu obrazu. A další výhodou je, že v mnoha případech není zapotřebí samostatná digitální fotografie pro identifikaci místa pro tvorbu zprávy.

Na rozdíl od tradičních termogramů s prolnutím reálného obrazu, nová technologie FLIR MSX zasazuje kontury z digitální kamery do termogramu (videa a snímků). Technologie MSX poskytuje mnohem ostřejší termogramy, rychlejší orientaci v obrazu, tvorbu kvalitních zpráv z měření a rychlejší vyhledání řešení.

prevence odstavek 2018 6

prevence odstavek 2018 7

prevence odstavek 2018 8

prevence odstavek 2018 9

Širokoúhlý objektiv pro flexibilní měření

Termokamera FLIR T440 je vybavena vestavěným 25° objektivem, který nabízí široké možnosti využití. Pracovníci provádějící termovizní měření ale často bojují s nedostatkem místa v místě měření. Proto se firma EGI rozhodla zakoupit dodatečný 45° širokoúhlý objektiv, protože někdy jsou termogramy pořizovány ze vzdálenosti pouhých 80 cm od rozvaděče. 45° objektiv umožňuje pořizovat kvalitní termogramy i z takto krátkých vzdáleností, tedy měření i identifikaci problémových míst i u tenkých vodičů.
Technik Andre Bacht není nadšen pouze z dotykového displeje s funkcí vkládání poznámek. Tato nová funkce termokamer od FLIR Systems umožňuje na uloženém termogramu zřetelně označit problematické místo, a to jak na termovizním, tak reálném obraze. Vše lze provést přímo na dotykovém displeji termokamery. Indikace provedené na termogramu se automaticky zobrazí i ve zprávě. Termokamera FLIR je také vybavena funkci Meterlink.
Technologie FLIR MeterLink umožňuje přenášet data pořízená klešťovým multimetrem FLIR / Extech do termokamery přes připojení Bluetooth. Tím šetří spoustu času, protože není nutno zapisovat poznámky v průběhu kontroly. Navíc se vylučuje riziko pořízení chybných poznámek a zrychluje proces vytváření zpráv, neboť všechny hodnoty jsou automaticky zahrnuty do kontrolní zprávy.
„Dříve jsme si hodnoty naměřené klešťovým multimetrem zaznamenávali na samostatný papír a později je přiřazovali ke správnému termogramu. To přináší riziko vzniku chyb,“ vysvětluje Andre Bacht. Dále využíváme funkci integrovaného bezdrátového připojení (Wifi) termokamery pro přenos termogramů do počítače.

Závěr

Strategie Michaela Weigta se ukázala být velmi úspěšná. „Naším záměrem bylo objevit novou oblast obchodní působnosti pro firmu EGI nabízející kvalifikované služby. To se nám podařilo a provádění termovizních měření se nakonec ukázalo být velmi zajímavou činností. Termokamery FLIR jsou k tomuto účelu naprosto perfektní a můžeme je všem, kteří požadují maximální kvalitu a rychlou návratnost své investice vřele doporučit.“
Více informací o termokamerách nebo o jejich možnostech a použití naleznete na stránce: www.flir.com/electrical Zobrazené snímky nemusí odpovídat skutečnému rozlišení kamery na obrázku. Snímky slouží pouze k ilustračním účelům.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku