Preventivní údržba: Praktický příklad využití

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pojišťovna CNA každoročně ušetří svým klientům více než 11 milionů EUR za energii a opravy díky kontrolám pomocí termografického zobrazování. Elektrické soustavy vyžadují pravidelnou údržbu a kontroly, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní přívod energie do budov a průmyslových areálů.

Z toho důvodu pojišťovna CNA provedla diagnostiku pomocí termografických kamer FLIR v závodě na zpracování ovoce, kde se podařilo odhalit 14 poruch, které by mohly být příčinou požáru. Kontroloři objevili jednu kritickou, tři závažné a 10 středně závažných poruch. Pokud by tyto problémy nebyly zjištěny, závod by mohl ztratit 100 % zpracovávaného materiálu – s odhadovanou škodou ve výši 3,5 milionu EUR – v důsledku zakouření a poškození ohněm v místech, kde probíhá zpracování ovoce. Brzkým odhalením poruch pojišťovna CNA zároveň ušetřila zpracovateli ovoce téměř 65 000 EUR za opravy elektrické soustavy a energetické náklady.
Přestože elektrické systémy patří mezi nejspolehlivější zařízení, vyžadují pravidelnou údržbu a kontroly, aby byl trvale zajištěn bezpečný a efektivní přívod energie do budov a průmyslových areálů. V oddílu 21.17.5 standardu NFPA 70B-2006 se doporučuje, aby majitelé budov jednou ročně prováděli úplné kontroly pomocí termografických kamer. Z toho důvodu pojišťovna CNA od roku 2005 nabízí novým a stávajícím klientům termografické kontroly. Termografické zobrazování snižuje nebezpečí požárních škod, snižuje spotřebu energie a pomáhá zabránit výpadkům mechanických systémů a klíčových výrobních zařízení.
Pojišťovny tradičně zaujímají proaktivní přístup k majetkovým škodám, které by mohly vzniknout v důsledku nefunkčnosti nebo poruch zařízení. V prvé řadě se snaží takovým situacím předcházet, a proto se spoléhají na systémy protipožární ochrany, jako jsou sprchové hasící systémy, které minimalizují majetkové škody. Nicméně termografické kamery umožňují pojišťovnám odhalit možné problémy, které nejsou postřehnutelné pouhým okem dříve, než dojde k výpadku nebo poruše.

preventivni udrzba 2021 1
Termografické kamery detekují teplo, které je vyzařováno z vadného zařízení v podobě tepelného záření. Každý objekt s teplotou vyšší než absolutní nula (0 K) uvolňuje teplo neboli infračervenou energii. Světlo vytvářené touto energií je neviditelné, neboť jeho vlnová délka je příliš dlouhá na to, aby jej mohlo lidské oko rozpoznat. Čím vyšší je teplota objektu, tím více infračerveného světla vyzařuje. Termografické kamery nejenže „vidí“ toto světlo, ale dokážou také zobrazit a rozlišit teplá místa od chladných. Za pět let certifikovaní termografičtí technici z pojišťovny CNA provedli 6 445 měření pomocí 22 termografických kamer FLIR, tedy v průměru kolem 100 kontrol měsíčně. Odhalili tisíce poruch a závad, v průměru 7,3 poruchy na jedno kontrolované místo. Pojišťovna CNA odhaduje, že klientům, u kterých provedla IR kontroly, ušetřil a více než 11 milionů EUR ročně.
Na základě typických zkušeností termografických techniků z pojišťovny CNA je hodnota každé IR kontroly odhadována na 1 700 EUR. To se rovná celkem více než 11 milionům eur za dobu pěti let. Tyto kontroly ušetřily klientům pojišťovny CNA odhadem celkem 47,5 milionů EUR za energetické úspory a náklady na opravy elektrických systémů neboli cca 4 eura ušetřená za každé 1 euro vynaložené na termografickou kontrolu.

preventivni udrzba 2021 2

Ale z jakých faktorů tyto odhady vycházejí?
Uváděné úspory zahrnují jak náklady na opravu elektrických systémů, tak náklady na obnovu dodávek energie. Úspory za náklady na opravu elektrických systémů se odhadují na 432 EUR u menších nebo středně závažných poruch a na 2 600 EUR u závažných nebo kritických poruch. Energetické úspory je možné vypočítat pomocí nástroje s názvem „Nepřímé energetické výpočty z povrchových teplot“, který vyvinula společnost FLIR a Školicí středisko pro termografické zobrazování (ITC). Přiměřené odhady vycházejí z následujících údajů: 1,50 EUR/den u kritických poruch; 0,75 EUR/den u závažných poruch; 0,40 EUR/den u středně závažných poruch; a 0,15 EUR/den u méně závažných poruch. K výpočtu těchto odhadů byla použita sazba 0,15 EUR/kWh, která ale může být v některých oblastech vyšší. Pojišťovna CNA pro výpočet energetických úspor použila 250 pracovních dnů v roce (10 dnů státních svátků), aby odhadla energetické úspory u každé poruchy.
Statistiky škod pojišťovny ukazují, že „průměrná“ škoda způsobená požárem byla cca 173 000 EUR u jističů; 434 000 EUR u rozvoden; a téměř 1 milion EUR u místností řídicích motorových center (MCC). Přiměřená průměrná škoda při požáru elektrického systému je odhadována na 648 000 EUR s ohledem na inflační faktory a škodní zkušenosti pojišťovny CNA.

preventivni udrzba 2021 3
Pojišťovna CNA pracuje s průměrnou škodou elektrického systému v celkové výši 648 000 EUR nebo specifickou škodou podle typu zařízení (jističe, rozvodny, místnosti řídicích motorových center) u kritických a závažných chyb odhalených v průběhu termografických kontrol. Pokud je zjištěna porucha na speciálním zařízení, použijí se specifické cenové údaje pro náhradní díly daného typu nebo části zařízení. Porucha provozního zařízení nemusí způsobit pouze nákladné opravy, ale může také znemožnit výrobu nebo dokonce odstavit celý podnik. Zprávy pojišťovny CNA zahrnují také úspory za možné přerušení obchodní činnosti, pokud by poruchy nebyly proaktivně identifikovány a včas opraveny u kriticky důležitých zařízení.
Termografičtí technici pojišťovny CNA odhalili jednu nebo více kritických či závažných poruch u 3 067 ze všech provedených kontrol v průběhu pěti let. Pokud bychom započítali průměrnou škodu na elektrickém systému ve výši 648 000 EUR, dostaneme se na částku až 2 miliardy EUR, které byly díky těmto kontrolám ušetřeny. Když připočítáme odhadované náklady na přerušení pravidelné obchodní činnosti a výroby, tak se celková částka vyšplhá ještě výše. Většina z těchto úspor jde ve prospěch pojišťovny CNA, avšak i klienti se díky tomu vyhnou placení spoluúčasti v rámci pojištění.

preventivni udrzba 2021 4
Termografické kontroly pomohly pojišťovně CNA posílit její programy pro řízení rizik a zavést služby, které pomáhají chránit životy, zabezpečit majetek a zvýšit ziskovost.

Více informací o termografických kamerách nebo o jejich možnostech použití naleznete na internetové stránce: www.flir.com/thermography-cameras

Zobrazené snímky nemusí odpovídat skutečnému rozlišení kamery na obrázku. Snímky slouží pouze k ilustračním účelům.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku