Měření kvality ovzduší s přístrojem OMT 1550

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Doba rozmachu elektronické komunikace a s tím spojené stále častější využívání „inteligentní“ elektroniky nabízí mimo jiné i sledování kvality prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Mezi základní klimatické parametry vnitřního prostředí patří: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, čistota ovzduší (prach, aerosoly), mikrobiální složky, hluk a osvětlení.
Vnitřní prostředí je tedy soubor chemických, biologických a fyzikálních parametrů, které zásadně ovlivňují náš fyzický a psychický stav. Kvalita vnitřního prostředí samozřejmě souvisí s kvalitou venkovního vzduchu, který je do vnitřního prostředí přiváděn v důsledku větrání, ať již přirozeného nebo nuceného.
Moderní člověk tráví většinu svého života ve vnitřním prostředí, a toto prostředí samozřejmě na každého jedince zpětně působí. Aniž bychom si to přímo uvědomovali, ovlivňuje nás mnoho faktorů, zejména kvalita osvětlení, koncentrace plynů v ovzduší, a hlavně vyšší koncentrace CO2, případně jedovatého CO.
Abychom se ale nesoustředili jen na naše osobní pohodlí, kvalita prostředí je velmi důležitá například i v archivech, v galeriích, knihovnách a všude tam, kde je důležitá teplota vzduchu, jeho vlhkost, ale i množství prachových částic.
Z výše uvedeného můžeme vyvodit, že hlavním cílem pro kvalitní vnitřní prostředí je uměle vytvořit, pokud možno co nejlepší mikroklimatické podmínky (obr. 1), a tak uchránit jak osoby, tak i archiválie, ale také například prostory lakoven před negativními vlivy. V případě lakovny jde samozřejmě zejména o prašnost a výpary nebezpečných chemických látek.
Je třeba také připomenout, že pohled na hodnocení kvality se v různých zemích liší, stejně jako požadavky na vnitřní prostředí v různých specializovaných provozech a objektech.

OMT 1550 2022 1
Podívejme se blíže na jednotlivé parametry. Teplota a vlhkost – zde je hlavní snaha o dosažení tepelné rovnováhy. To je takový stav, kdy je zachována souměrnost mezi produkovaným tepelným tokem a tokem tepla produkovaným sáláním, konvencí, vypařováním atd.
Relativní vlhkost zase udává, nakolik je okolní vzduch nasycen vodními parami. Pro obytné prostory se udává jako optimální hodnota 30 – 60%, ale jsou i požadavky na minimální relativní vlhkost okolo 10%, což však je vhodné pouze ve speciálních prostorách, jako jsou např. archivy. Pro člověka je takovéto prostředí nevhodné.
Abychom mohli zajistit vhodné prostředí pro konkrétní využití, je nezbytné do něj instalovat takové zařízení, které bude schopno pomocí snímačů nebo sond vyhodnocovat aktuální kvalitu prostředí.
Všechny výše uvedené složky (s výjimkou akustických) dokáže monitorovat a zařízení OMT 1450 firmy ORBIT MERRET spol. s r.o. (obr. 2)
Jde o zařízení určené především do interiérů (krytí IP 30), kdy lze jednotlivá zařízení spojit do virtuální sítě, a tak zajistit monitoring rozlehlých prostor.
Aby mohla proběhnout analýza naměřených hodnot a jejich porovnávání v čase, lze naměřené hodnoty ukládat do cloudové databáze.

OMT 1550 2022 2
Abychom mohli reagovat na naměřené hodnoty, které neodpovídají požadavkům (pro představu si uveďme např. nízkou intenzitu osvětlení), potřebujeme prostředek, který nám zprostředkuje sepnutí či regulaci osvětlovacích těles, případně dalších zařízení dle konkrétní nevyhovující veličiny.
K tomuto účelu je určeno výstupní zařízení OM 1550 od stejné firmy. Na výstupu tohoto zařízení je 5x relé umožňující spínat ovládané zařízení 230 V/5 A. Dále má jeden logický vstup 12 – 230 V/0,4 mA. Vlastní napájení PoE 44-57 V a spotřebu 2- 5 W.
Zařízení OM 1450 je schopno monitorovat: teplotu, vlhkost, rosný bod, koncentrace prachových částic o velikosti PM1, PM2,5, PM4, PM10 i jejich počet, atmosférický tlak, CO2, CO, intenzitu osvětlení i jeho složky, nadmořskou výšku a díky inteligentnímu algoritmu i celkovou kvalitu ovzduší. Pro každou měřenou veličinu lze nastavit alarm se záznamem i zasílání každodenního přehledného souhrnného reportu.
Ještě bychom se měli zmínit o koncentraci tuhých částic a vysvětlit si uvedené hodnoty PM. V České republice platí pro venkovní ovzduší imisní limity stanovené zákonem č. 201/2012 sb., jenž obsahuje dva limity pro částice PM10 a jeden pro PM2,5.

OMT 1550 2022 3
To v praxi znamená, že frakce prachu PM10 představuje prachové částice s převládající velikostí o průměru 10 mikrometrů, které projdou speciálním filtrem s 50% účinností.
Příslušné senzory, tedy např. senzor prašnosti, lze samozřejmě doobjednat.
Přenos informací z OMT 1450 probíhá po ethernetovém kabelu, napájeno je systémem PoE. OMT 1450 lze připojit ve speciálních případech i na WiFi síť a pomocí ní přenášet data. Z tohoto důvodu OMT1450 obsahuje interní anténu. Také lze mezi zařízeními vytvořit WiFi síť typu mesh a přenos dat realizovat tímto způsobem. Tak lze zařízení provozovat i čistě lokálně bez cloudu a sledovat hodnoty přímo, bez možnosti analýzy z webové aplikace.
Jednou z předností systému je napájení pomocí PoE (Power over Ethernet). Jak sám název napovídá, napájení je realizováno po ethernetovém kabelu, který současně zařízení napájí i přenáší data.

OMT 1550 2022 4
Samozřejmě je velkou výhodou, pokud je v místě vybudovaná LAN s připojením do vnější sítě. Potom můžeme veškeré naměřené údaje směrovat kamkoliv budeme chtít.
Prvotní konfigurace zařízení probíhá s připojením přes bluetooth a mobilní aplikaci nebo přes vlastní WiFi a webový prohlížeč.
Veškeré naměřené hodnoty lze však vyčítat i pomocí mobilní aplikace a webového rozhraní. Případně můžete zařízení připojit k vlastnímu serveru pomocí technologie MQTT.
Pro zmíněné měření stavu prostředí, jde u OM 1450 s OM 1550 o zdařilou koncepci, která nám s poměrně vysokou efektivitou zajistí řízení celého spektra mikroklimatu v daném objektu či prostředí.

OMT 1550 2022 5
„Věříme, že díky opravdu širokému spektru monitorovaných hodnot Vám OMT 1450 ve spojení s akčním členem OMT 1550 umožní vytvoření takového prostředí, které bude přesně vyhovovat Vašim specifickým požadavkům.“

ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha
Tel.: +420 281 040 200
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.merret.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku