FieldEcho® - IO-Link o krok dál

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Existuje nějaký nástroj, který automaticky detekuje všechna zařízení IO-Link ve stroji? Nebylo by žádoucí, aby se stejným způsobem automaticky stahovaly konfigurační soubory senzorů – IODD?

A není v duchu koncepce strojů budoucnosti a Průmyslu 4.0 i možnost parametrizovat a monitorovat zařízení IO-Link po celou dobu jejich životního cyklu, bez ohledu na řídicí systém a sběrnici? Odpovědí na tyto tři otázky je FieldEcho® od společnosti SICK.

FieldEcho® si klade za cíl co nejvíce zjednodušit manipulaci se zařízeními IO-Link všech výrobců a vyřešit jakýkoliv problém, který by mohl bránit používání zařízení s komunikací IO-Link. Softwarový nástroj nezávislý na systému a výrobci zařízení je vždy k dispozici a odstraňuje všechny existující mezery v integraci IO-Linku. FieldEcho® se nezávisle integruje do HMI strojů a vytváří přímý přístup k procesním a servisním datům všech zařízení IO-Link.
Jedná se přesně o ty hodnoty parametrů, diagnostická hlášení, události a alarmy, které v řídicím programu stroje nebo zařízení obvykle nejsou potřebné nebo jsou potřebné jen zřídka, ale které poskytují rozhodující informace aplikacím MES nebo cloudovým službám. FieldEcho® tak zaručuje naprostou transparentnost dat zařízení, čímž podporuje uvádění do provozu a monitorování během provozu systému i cílená opatření údržby. FieldEcho® šetří čas potřebný k vývoji – potřebný kód PLC se skládá pouze z jednoho řádku – a zajišťuje, že doba cyklu PLC zůstane neovlivněna. Řídicí komunikace prostřednictvím OPC UA nebo TCP/IP a výměna dat s aplikacemi založenými na IT nebo cloudu prostřednictvím REST umožňuje nejmodernější integraci dat IO-Link do jakýchkoli aplikací Průmyslu 4.0.

IO-Link: Ideální datový kanál pro inteligentní automatizaci budoucnosti

Digitalizace, průmysl 4.0, inteligentní továrna nebo průmyslový internet věcí (IIoT) - implementace těchto trendů vyžaduje především jednu věc: data. Ideálním kanálem pro poskytování takových dat, typicky naměřených hodnot, nastavení parametrů a informací o zařízení, je point-to-point komunikace IO-Link.
Důvodů úspěchu komunikace IO-Link je celá řada. Zařízení jsou nezávislá na průmyslové sběrnici, pomáhají minimalizovat náklady a sama jsou nákladově neutrální. Snižují počet různých typů I/O ve stroji na jeden IO-Link master, přenášejí data digitálně a poskytují další diagnostické informace. Lze je připojit pomocí standardních kabelů senzorů a komunikují obousměrně – lze je tedy parametrizovat a odečítat za chodu stroje. To vše otevírá nové aplikační funkce – ať už jde o výrobu v jednotlivých dávkách, blokování provozních prvků nebo poskytování předzpracovaných dat. Inteligentní senzory mohou dokonce provádět takzvané inteligentní úlohy, například počítání nebo měření délek, a tyto informace pak poskytovat prostřednictvím IO-Link. Obliba rozhraní IO-Link není žádným překvapením. Stále více provozních přístrojů – zejména těch, které nemají prostor pro Ethernet, Profinet nebo jiný komunikační protokol – má rozhraní IO-Link na palubě. Několik stovek zařízení IO-Link v jedné strojní lince tak již není ničím neobvyklým.

FieldEcho 2022 2

Získejte maximum výhod IO-Linku co nejjednodušeji

Společnost SICK vyvinula softwarový nástroj FieldEcho® s cílem odstranit všechny existující mezery v integraci, co nejvíce usnadnit používání zařízení IO-Link a snížit spotřebu zdrojů a poskytnout data IO-Link pro aplikace Průmyslu 4.0 s využitím typických IT procesů. Nástroj FieldEcho® nabízí kompletní přístup ke všem datům zařízení IO-Link za všech okolností, aby je bylo možné vyvolat, sledovat nebo měnit prostřednictvím prohlížeče nebo HMI (rozhraní člověk-stroj). Datové soubory – IODD připojených zařízení IO-Link, detekovaných prostřednictvím FieldEcho®, se automaticky stahují a zpřístupňují na portech nakonfigurovaných IO-Link masterů. Ušetří se tak čas obvykle potřebný k ručnímu stahování. Komunikace závisí na systému – může probíhat prostřednictvím různých PLC, průmyslových sběrnic a IO-Link masterů. Čas a úsilí na vývoj jsou minimální: Vývojář softwaru výrobce stroje musí napsat pouze jeden řádek kódu PLC, pomocí kterého se vyvolá funkční blok generovaný a dodávaný prostřednictvím nástroje FieldEcho®, aby odeslal požadavky na čtení nebo zápis do zařízení IO-Link. Podporované jsou obvyklé řídicí systémy PLC od společností Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Automation a Siemens. Při přístupu ke čtení a zápisu dat komunikuje FieldEcho® s PLC stroje prostřednictvím OPC UA nebo TCP/IP, což jsou zavedené standardy v průmyslové komunikaci. FieldEcho® má rovněž k dispozici rozhraní REST API, jehož prostřednictvím jsou data odesílána a přijímána ve formátu JSON. Tímto způsobem lze přenášet data zařízení IO-Link do systémů ERP a MES i do cloudových služeb a využívat je tak ve světě Průmyslu 4.0, například pro analýzu dat, prediktivní údržbu nebo inventarizaci v logistice.

FieldEcho 2022 3

Uživatelsky přívětivé rozhraní

FieldEcho® nabízí grafické webové uživatelské rozhraní v moderním, přehledném a přitažlivém designu. Lze jej otevřít pomocí prohlížeče nebo integrovat do HMI stroje či zařízení. V přehledu systému a IO-Link masterů vizualizuje všechny nakonfigurované IO-Link mastery a IO-Link senzory a akční členy, které jsou připojeny k příslušným portům, a tudíž automaticky detekovány. Přehledně také zobrazuje stav všech zařízení IO-Link. Software je možné otevřít také na stránce zařízení, která uživateli umožňuje prohlédnout si data zařízení jako s funkcí zoomu. V tomto zobrazení se zobrazuje identifikace zařízení s informacemi, jako je sériové číslo nebo verze softwaru a název a obrázek zařízení. Příchozí a odchozí procesní data jsou viditelná na první pohled. Grafické uživatelské rozhraní navíc poskytuje možnost kompletního parametrizování všech zařízení IO-Link. FieldEcho® tak zajišťuje neomezenou transparentnost – celý systém IO-Link je pro uživatele na obrazovce viditelný jako otevřená kniha. Výrobce strojů nebo systémový integrátor tak nejen šetří čas, ale také ulehčuje svému PLC, čímž zajišťuje zachování obvyklého výkonu strojů nebo zařízení.

FieldEcho® dashboard

Pomocí rozhraní REST API umožňuje FieldEcho® integraci dat IO-Link do systémů ERP a MES i do vlastních aplikací nebo cloudových služeb. Pomocí tohoto rozhraní REST API nabízí dashboard FieldEcho® kompletní přehled o stavu všech zařízení IO-Link.
V případě anomálie také autonomně varuje nebo odesílá alarmy. Automaticky se připojuje k systému FieldEcho®, nezávisle na tom získává informace o celém systému IO-Link pomocí rozhraní REST API a dynamicky strukturuje rozhraní zcela sám na základě přijatých dat – uživatel proto nemusí trávit čas konfigurací.
Přístrojový panel je vybaven integrovanou databází, aby bylo možné spravovat velké množství informací z velkého počtu zařízení IO-Link. Tuto databázi lze použít pro přístup k libovolným aplikacím – jako alternativu k dotazování prostřednictvím rozhraní REST API – a snížit tak komunikační zátěž na sběrnici a prostřednictvím rozhraní IO-Link. Dashboard umožňuje vybírat jednotlivá procesní data a parametry zařízení ke sledování z úrovně cloudu, což by jinak bez FieldEcho® a dashboardu vyžadovalo složité programování v PLC, a nastavovat mezní hodnoty a alarmy.
Příkladem toho, co je s těmito funkcemi možné, je diagnostika kvality chodu optického senzoru za účelem zjištění jeho spolehlivosti detekce v případě znečištění. Typicky se zde definuje spínací mez, pro kterou senzor automaticky generuje odpovídající signál. Nyní je možné definovat a sledovat vlastní mezní hodnoty znečištění v přístrojovém panelu nezávisle na této prahové hodnotě v senzoru, aby bylo možné je použít v aplikaci prediktivní údržby. Výstrahy a alarmy jsou vizualizovány – také ve formě testovacích hlášení. Kromě toho může dashboard odesílat odpovídající e-maily, například osobě odpovědné za provoz zařízení nebo servisnímu personálu stroje.

FieldEcho 2022 4

Integrace IO-Link je snadnější než kdykoli předtím

FieldEcho® zpřístupňuje a zpřehledňuje data IO-Link jako integrační nástroj pro všechna zařízení, nezávisle na jejich výrobci. Umožňuje systémový přístup k parametrizaci a monitorování všech zařízení IO-Link v průběhu celého životního cyklu. Automatická detekce připojených zařízení IO-Link a automatické načítání jejich IODD konfiguračních souborů minimalizuje čas potřebný pro lidskou práci při uvádění do provozu a minimalizuje zdroje chyb.
Data mezi FieldEcho® a automatizačním systémem se vyměňují alternativně prostřednictvím OPC UA nebo TCP/IP. Rozhraní REST API se používá jako komunikační kanál pro MES, ERP nebo cloudové aplikace. FieldEcho® v současné době odstraňuje veškeré existující mezery v integraci IO-Link a dává impuls k rozšíření technologie IO-Link ve všech odvětvích automatizační techniky.

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10
Tel. +420 234 719 500
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sick.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku