Cesta malých kontrolérů za vítězstvím

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Po mnoho let nebyla řídicí relé nikdy zvažována pro použití v automatizačních projektech, protože jejich možnosti byly jednoduše příliš omezené. Moderní malé kontroléry, jako je řídicí relé easyE4 od společnosti Eaton, nyní nabízejí několik programovacích jazyků, modulární software a výkonný hardware.

V mnoha případech se z nich stává životaschopná alternativa ke konvenčnímu PLC.

V minulosti byla řídicí relé – a dokonce i malé kontroléry – vhodná pouze pro jednoduché řídicí úlohy s nízkou složitostí. Jednak to bylo kvůli jejich omezené výpočetní kapacitě, jednak kvůli nedostatku flexibilních možností programování. Malý počet vstupů a výstupů byl také často limitujícím faktorem.
V posledních letech se však v mnoha oblastech automatizace řídicí relé pevně uchytila. Díky výrazně výkonnějšímu hardwaru, široké škále možností, uživatelsky přívětivé technologii a snadnému použití přispívají řídicí relé k výraznému snížení nákladů. Malým řídicím jednotkám pomohly inovace v oblastech síťových technologií, integrovaných možností vizualizace a větší rozšiřitelnosti na úrovni vstupů a výstupů. K dispozici jsou další technologické moduly, které podporují specializované měřicí techniky, řídicí aplikace a systémy pohonů.
Ne všechny požadavky kladené na malé kontroléry však mohou být pokryty pomocí těchto doplňkových modulů. Uživatelé proto hledají flexibilní možnosti programování vlastních funkčních bloků (UFB), které jsou podobné těm, jež nabízejí programovací jazyky vyšší úrovně. Programovatelné kontrolery easyE4 nově nabízejí obojí. Jak možnost programování uživatelských funkčních bloků, které navíc odstraňují omezení počtu standardních funkčních bloků v projektu, tak i velmi efektivní metodu programování ve strukturovaném textu (ST). Ta je dobře známa programátorům PLC všech platforem, takže odpadají náklady na zaškolení a také na údržbu nákladného programového vybavení.

Možnost přerušení pro náročné aplikace

Programování řídicího relé Eaton easyE4 je založeno na nejnovějších programovacích standardech. Doby odezvy pro čítače, měření rychlosti, sledování dílů a polohování jsou obvykle velmi krátké. Pro špičkové systémy je nepostradatelná zejména možnost zavést ovládací prvky přerušení. Aby společnost Eaton vyhověla těmto požadavkům, vybavila nejnovější generaci svých řídicích relé easyE4 funkčním blokem přerušení. Podobně jako PLC je tak systém schopen reagovat na externí signály, chybové zprávy nebo jiné podobné vstupy bez jakéhokoli zpoždění a provádět odpovídající reakce. Řídicí relé EasyE4 je vybaveno stejnými kontrolovanými, časově řízenými postupy přerušení jako u složitějšího PLC.

male kontrolery 2020 1

Programovací metody malých kontrolérů

Kromě strukturovaného textu mohou být malé kontroléry programované také pomocí klasických metod liniového schématu a schématu funkčních bloků. Liniové schéma je standardizovaný grafický programovací jazyk pro řídicí jednotky PLC, který je založený na elektrotechnických spínacích schématech. Podobně také schéma funkčních bloků představuje grafickou programovací metodu. Využívá symboly z Booleovy algebry a zobrazuje odpovídající systémové funkce v blokových diagramech. Liniové schéma a schéma funkčních bloků se snadno učí, ale ve srovnání s jazykem vyšší úrovně nabízejí omezené možnosti. Volba programovací metody proto závisí nejen na osobních preferencích, ale také na příslušném úkolu. Lze také kombinovat různé programovací jazyky.
Řídicí relé je k dispozici s displejem a programovacími tlačítky – jinými slovy, jako malý kontrolér skládající se z plně programovatelné řídicí jednotky, programovací jednotky a operační a zobrazovací jednotky v jednom přístroji. Díky tomu lze řídicí relé easyE4 naprogramovat také přímo na zařízení pomocí jazyka Easy Device Programming (EDP).

male kontrolery 2020 2

Modularita a uživatelem definované funkční bloky

Jak již bylo uvedeno, možnost strukturovaného textu je u řídicího relé easyE4 obzvláště vhodná pro programování náročnějších aplikací, protože kombinuje vysoký výkon se snadným ovládáním. Společnost Eaton optimalizovala rozsah jazyka ST pro požadavky malého kontroléru. Pro složité úlohy zpracování dat jsou k dispozici funkce, jako je přístup k ukazatelům, které jsou nepostradatelné pro moderní jazyky vyšší úrovně a pro efektivní kódování. Volba strukturovaného textu také podporuje rozhodování o případech, jako jsou smyčky „if...then“ a „case...of“ a „while“ a „for-next“ nebo „repeat“. Vývojový software easySoft 7 společnosti Eaton graficky nabízí tyto jazykové moduly jako textové funkční bloky, což výrazně zjednodušuje a urychluje vytváření softwaru.
Kromě možností jednotlivých programovacích jazyků je tento nástroj pro vytváření projektů a vývoj softwaru zásadní pro uživatele, kteří chtějí optimalizovat náklady a výkon svých automatizovaných řešení. Vedle samotného programování lze vývojový nástroj easySoft 7 také použít k nastavení síťových připojení a konfiguraci nezbytných nastavení. Integrace internetových prohlížečů také probíhá prostřednictvím této platformy. Všechny nezbytné nástroje jsou integrovány v platformě easySoft7. Konfigurační formulář, který se otevře při vyvolání funkčního bloku, aktivuje nástroje pro vytvoření jednoduchého barevného uživatelského rozhraní.
Flexibilita a schopnost přizpůsobit se vyvíjejícím se okolnostem hrají rozhodující roli, pokud jde o výkon a nákladovou efektivitu koncepce automatizace. Schopnost vytvářet softwarové moduly je zásadní, aby bylo možné reagovat na změny ve stroji a výrobním prostředí bez nutnosti měnit řídicí hardware. Proto mohou být také spravovány v knihovně a flexibilně integrovány. Import a export testovaných a ověřených uživatelských funkčních bloků přispívá k rychlejší implementaci a nižším nákladům. Již vytvořené moduly lze snadno znovu použít v rámci nových nebo upravených projektů. Struktura hardwaru easy4E a uživatelského softwaru – včetně softwaru easySoft 7 – umožňuje modulární programování.
Modulární software významně přispěl ke snížení nákladů a zkrácení doby vývoje a uvádění do provozu ve strojírenství a systémovém inženýrství. Díky standardizovaným jednotným komponentám strojů je možné dosahovat vyšší produkce. Tyto komponenty také zjednodušují plánování a konstrukci strojů. Výrobní zařízení lze zároveň navrhnout s vysokým stupněm flexibility pro budoucí rozšíření nebo konverze. Modularizace hardwaru a softwaru tak obecně zvyšuje bezpečnost investic.
Jednotlivá zařízení, a tedy i mechanické moduly, jsou propojené prostřednictvím sítí easyNet na bázi Ethernetu a v případě potřeby také pomocí protokolu Modbus TCP IP přes stejný ethernetový kabel. Aby bylo zajištěno, že zavedení síťového připojení nebude vyžadovat specialistu, poskytuje společnost Eaton také funkční bloky výrobce, které lze použít k automatické výměně proměnných prostřednictvím služby easyNet. Tím se také minimalizují dodatečné požadavky na programování.

male kontrolery 2020 3

Bezpečné uvedení do provozu na základě efektivních simulací

Simulace systému se stále častěji používají k zajištění bezchybného fungování již během uvádění do provozu. To umožňuje eliminovat mnoho typů chyb před skutečným uvedením systému do provozu. Software easySoft 7 rovněž nabízí možnost provést takovou simulaci před uvedením do provozu. Tento proces zahrnuje simulaci funkcí obvodu, je ale také možné nastavit body přerušení za účelem identifikace chyb výpočtu nebo nesprávného přístupu k ukazatelům.
Díky kombinaci všech těchto funkcí, včetně použití jazyka strukturovaného textu a modularity a rozšiřitelnosti přístrojů, jsou nyní malé kontroléry, jako je easyE4 od společnosti Eaton, dostatečně výkonné a flexibilní, aby mohly fungovat jako cenově výhodná a uživatelsky přívětivá alternativa ke konvenčním přístrojům PLC – zejména v aplikacích se střední složitostí. Mezi další výhody patří poměrně krátké doby uvádění do provozu a také mnoho dalších funkcí, jako je přerušení, což je velice přesný typ synchronizace času. Díky integrované funkci vizualizace a možnosti použití různých jazyků v rámci stejného systému, jsou řídicí relé dokonalým řešením požadavků dnešních digitálních výrobních procesů.

EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Tel: +420 267 990 440
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Odborná studii pojednává o flexibilním programování řídicích relé s použitím uživatelských funkčních bloků pro stroje. Tuto odbornou studii vypracoval Ulrich Kanngießer. Autor vydal několik knih o malých kontrolérech / řídicích relé a také o programování ve strukturovaném textu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, září 2020

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.