Kompletní návrh systému nouzového osvětlení – teorie v praxi

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro nouzové osvětlení neexistuje univerzální řešení. Rádi bychom vám tak představili základní požadavky na nouzové osvětlení, jako je správné umístění, provoz a určení vhodného systému.

Návrh nouzového osvětlení je komplexní záležitost. Nelze jednoduše říct, že například do malých budov je dostačující nouzové svítidlo s vlastní baterií a do velkých objektů se vždy instalují svítidla připojená na centrální bateriový systém. Je několik faktorů, které ovlivňují projektování systému:

 • Profil uživatelů budovy – zatímco některé budovy mají velmi homogenní profil uživatele, například studenti – jiné mohou být více smíšené. V této kategorii je nutné vzít v potaz věk, zdraví, životní podmínky a obeznámenost.
 • Typ a využití budovy – tři úrovně rizika definují, jak snadno lze ukončit činnost a jaký je pro příslušnou úroveň odpovídající typ systému nouzového osvětlení.
 • Rozloha a komplexnost budovy – velikost, komplexnost a stáří budovy představují faktory, které je při projektování nutné vzít v potaz.
 • Náklady na životní cyklus – zjistěte, jak mohou různé systémové přístupy ovlivnit počáteční investici vašeho projektu a dlouhodobé provozní náklady.
 • Údržba a servis – ať už se jedná o systém s manuálním nebo automatickým testováním, je třeba zabezpečit efektivní údržbu a servisní režim.
 • Výběr správného systému

Důležitým bodem při návrhu nouzového osvětlení je porozumění charakteristikám autonomních (SC) a centrálních bateriových systémů (CBS) – dvou základních technologií nouzového osvětlení – je důležité pro každého majitele nebo provozovatele budovy, který plánuje vlastní systém nouzového osvětlení.

Autonomní systém (SC)

Každé autonomní nouzové svítidlo disponuje svojí baterií. Za normálních podmínek je trvale napájené z hlavního přívodu. Pokud dojde k přerušení zdroje napájení, převezme tuto funkci integrovaná baterie. Všechny prvky mikrosystému autonomního svítidla, včetně baterie, svítilny, řídicí jednotky a jakéhokoli zkušebního nebo monitorovacího zařízení, jsou umístěny buď v samotném svítidlu, nebo v přilehlém krytu, propojeném krátkým kabelem (tj. méně než 1 m).

no principy 2023 1

Centrální bateriový systém (CBS)

V rámci centrálního bateriového systému (CBS), známého také jako systém s centrálním napájecím zdrojem „CPS“ nebo systém s nízkonapěťovým zdrojem „LPS“, jsou dodávána „podřazená“ nouzová svítidla bez vestavěné baterie. Svítidla místo z vlastní baterie automaticky odebírají energii z centralizované baterie vybavené nabíječkou, přepínacími prvky a alarmy, která by měla zajistit napájení v případě výpadku elektřiny. V některých instalacích CBS je v rámci budovy rozmístěno několik systémů s nízkonapěťovým zdrojem (LPS), které slouží pouze jednotlivým patrům nebo požárním sekcím. Vzhledem k tomu, že v každé zemi mají rozdílné preference a rámce norem, může systém CBS zahrnovat více formátů s různými funkcemi. Může se jednat o různé přístupy k testování či funkcím nebo různé výkonové konfigurace pro stejnosměrný a střídavý proud.
Pokud jsme už rozhodnuti pro jeden nebo druhý systém, dalším krokem je výběr správných variant nouzových svítidel a bezpečnostních značek tak, aby správně plnily svoji funkci, byly umístěny dle požadavků norem anebo zapadaly do designového návrhu budovy.

no principy 2023 2

Výběr produktů:

 • Nouzová svítidla – zajišťují osvětlení otevřených prostorů, únikových tras anebo zdůrazněných míst v závislosti na typu použité optiky v samotném svítidle.
 • Bezpečnostní značky – vnitřně osvětlené bezpečnostní značení zobrazují piktogram, jako je např. všem dobře známý „zelený panáček v běhu“, který označuje požární únikový východ nebo jiný únikový směr. Možností montáží je několik typů – nástěnná, stropní nebo závěsná.
 • Reflektory – reflektory s jednou nebo více natáčecími hlavami a optickými prvky umožňují nasměrovat světelný paprsek do oblastí s vysokým rizikem.
 • Přizpůsobení a piktogramy – pokud to projekt a požadavky zákazníka vyžadují, tak můžeme nabídnout různá barevná provedení či speciální piktogramy, například označení evakuačního okna s žebříkem, označení místa s hasícím přístrojem atd.
 • Pokročilé technologie – do této kategorie můžeme zařadit bezpečnostní značky s funkcí Zvýšené pozornosti (piktogram bliká nebo pulzuje) a Adaptivní evakuaci (reakce na aktuální bezpečnostní situaci v budově – požár, zablokované východy z budovy, atd.)

Umístění svítidel na zdůrazněných místech

V každém návrhu systému musí být specifikováno umístění svítidel a značek v místech specifického ohrožení a místech s bezpečnostním vybavením nehledě na to, zda se jedná o únikovou cestu nebo otevřený (protipanický) prostor. V návrhu musí být také brán zřetel na typ svítidla a jeho světelný výkon, jak je specifikováno v normě ČSN EN 1838:2013 a ČSN EN 60598-2-22.

no principy 2023 3

Kompletní návrh systému nouzového osvětlení

Vytvořili jsme pro vás vzorový návrh nouzového osvětlení pro menší kancelářskou budovu. Rozmístění svítidel a bezpečnostní značek je dle normy ČSN EN 1838:2013.

Nová řada nouzových svítidel a bezpečnostních značek RoundTech

Úspora času, zjednodušení výběru produktů: Nová řada RoundTech dělá montáž nouzového osvětlení rychlejší a jednodušší.
Uvedení nové řady svítidel Eaton RoundTech přináší na trh s nouzovým osvětlením jednoduchost jediného řešení pro systém využívající autonomní technologii s vlastní baterií. Konkrétně se jedná o systém svítidel bez autotestu, s autotestem i technologií CGLine+.

no principy 2023 4
RoundTech kombinuje rychlou instalaci, vysoký světelný výkon a flexibilní funkci eFocus (elektronický výběr symetrické a asymetrické optiky), které umožňují použití jak na únikových trasách, tak v otevřených prostorách. Tato řada přináší profesionálům v oblasti nouzového osvětlení větší výběr při plánování projektů a jejich instalaci v různých prostředích.
Svítidla jsou v dispozici ve variantách 150 lm, 200 lm a 400 lm pro prostředí s nižšími stropy, kde lze dosáhnout rozestupů až 24 m. Déle je verze pro instalaci do výšky až 12 m při maximální rozteči 43 m při nastavené úzké koridorové distribuci světla. Také lze vybírat ve dvou variantách krytí (IP44 a IP65) a autonomního provozu z baterie 1 nebo 3 hodiny.

no principy 2023 5

Inovativní skrz na skrz
V návaznosti na inovativní řešení bezpečnostních značek FlexiTech s duální možností instalace pokračuje dále v tomto trendu i svítidlo RoundTech s funkcí eFocus. Zjednodušuje objednávání produktů díky jednomu objednacímu kódu pro oba typy optik, usnadňuje změny v projektu a snižuje skladovou náročnost. Montéři během instalace jednoduše nastaví, jaký světelný výstup v dané situaci vyžaduje projekt.
Pro udržení jednotného designu nouzového osvětlení v celém projektu je v nabídce také oboustranná bezpečnostní značka, která má stejnou základnu. Nabízí pozorovací vzdálenost 20 m a je standardně dodávána se čtyřmi piktogramy – nahoru, dolů, vpravo a vlevo, plus prázdná zelená značka. K dispozici je také možnost dodání specifických piktogramů – místo první pomoci, shromaždiště, evakuační žebřík atd.

EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Technická podpora CZ
Tel.: +420 267 990 440
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku