Bezpečnostní značky nouzového osvětlení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Souvisejícím tématem s problematikou nouzového osvětlení jsou i všechny bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky požadované při nouzovém úniku, které musí splňovat požadavky norem ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN ISO 7010.

Jejich účelem je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví a zajišťující rychlé pochopení určitých sdělení.

Všechny bezpečnostní značky a poznámky vyžadují osvětlení, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost a čitelnost. K dispozici je několik možností, jak toho dosáhnout, např. vnějším osvětlením nebo vnitřním osvětlením.
Je důležité zajistit, že bezpečnostní značky musí být v nouzové situaci dostatečně osvětleny, aby byly viditelné a bezpečnostní zelená barva zůstávala zelenou a kontrastní bílá barva zůstávala bílou uvnitř vymezení barev specifikovaných v normě ČSN ISO 3864-4.
Bezpečnostní značky zahrnují směrové značky únikových cest, značky únikových východů a ostatní bezpečnostní značky, u nichž se při hodnocení rizika považuje za potřebné, aby byly čitelné při nouzových situacích.

znacky no 2023 1

Požadavky na bezpečnostní značky

Jak již bylo řečeno, bezpečnostní značky musí splňovat požadavky norem ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-4 a ČSN EN ISO 7010.
Základními tvary a barvami pro účely poskytnutí informace o bezpečné možnosti úniku, bezpečnostních zařízení jsou čtverec nebo obdélník tmavě zelené barvy s výhradně bílou barvu pro grafický symbol. Navíc důležitou podmínkou je, že bezpečnostní barva musí pokrývat nejméně 50 % celkové plochy značky.

Jas bezpečnostních značek

Mezi důležité aspekty patří správné osvětlení nebo prosvětlení bezpečnostních značek. Musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na 100 % požadovanou hodnotu do 60 s. Jas kterékoliv plochy bezpečnostní barvy značky musí být nejméně 2 cd/m2 ve všech důležitých úhlech pohledu.
Poměr maximálního a minimálního jasu v bílé nebo v bezpečnostní barvě nesmí být větší než 10:1. Velké odchylky jasů sousedních bodů mají být vyloučeny. Poměr jasů v bílé a v bezpečnostní barvě nesmí být menší než 5:1 a ne větší než 15:1.
Minimální doba osvětlení bezpečnostní značky musí být 1 h.

znacky no 2023 2

Pozorovací vzdálenost

Vzhledem k tomu, že značka s vnitřním osvětlením je rozeznatelná na větší vzdálenost než značka s vnějším osvětlením o stejných rozměrech, stanovuje se maximální pozorovací vzdálenost podle následujícího vztahu: l = z x h, kde je l pozorovací vzdálenost, h výška značky a z činitel vzdálenosti Činitel vzdálenosti z je konstantně 100 pro značku s vnějším osvětlením a 200 pro značku s vnitřním osvětlením.
Fyzikální rozměry jednotek h a z musí být stejné.
Pro jednoznačnou čitelnost bezpečnostní značky má být montována nejvýše 20° nad vodorovným směrem pohledu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku