Šestifázový analyzátor výkonu – kompletní řešení pro vývoj řízených pohonů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

S rostoucím tlakem na efektivní využívání elektrické energie roste i potřeba již při vývoji co nejpřesněji měřit jednotlivé elektrické parametry vyvíjených zařízení a jejich efektivitu nejen za statických, ale i dynamických podmínek reálného provozu.

To se týká pohonů průmyslu, ale v poslední době především elektrických pohonů v automobilech. Zde jsou používány hlavně střídavé, frekvenčně řízené pohony synchronní i asynchronní, kde díky využití šířkové modulace správné a přesné změření výkonu a účinnosti přes celý řetězec není snadnou záležitostí. Společnosti Newtons4th (dále N4L) pro tyto potřeby vyvinula skupinu analyzátorů řady PPA s vysokou přesností. V následujícím textu uvedeme krátkou informaci o modelu Analyzátor výkonu 1 ~ 6 fází PPA3500 (obr. 1), který je svými schopnostmi určen právě pro oblast vývoje pohonů v automotive.

Analyzátor PPA3560 nabízí 12 kanálové měření šesti wattmetry v jedné jednotce (obr. 2). Všechna měření jsou časově synchronizována pomocí jádra centrálního FPGA, které získává vzorkovací body ze všech 12 kanálů současně a zabraňuje tak „serializaci“ získávání dat. To umožňuje PPA3560 dosáhnout bezkonkurenčního přesnosti fázového úhlu mezi kanály 0,005deg. Tento parametr je jedním z klíčových vlastností, které z PPA3500 dělá nejlepším analyzátorem na trhu z hlediska přesnosti.

n4l 2019 1
Další významnou vlastností je vysokorychlostní měření výkonu s intervalem 5 ms. Měření zahrnují všechny kmitočtové složky napětí i proudu, například základní složku, harmonické i nosnou PWM měniče vzorkováním 1Ms/s na libovolné frekvenci pohonu.
S šířkou pásma 1 MHz a výjimečně plochou frekvenční odezvou nabízí PPA3500 přesnou analýzu celkového výkonu v aplikacích jako jsou předřadníky osvětlení nebo zmínění řízené pohony, které obsahují širokou škálu frekvenčních složek. Řešení, které využívá společnosti N4L ve svých analyzátorech je digitální proces nazvaný Expanded Nyquist Sampling, který zajistí nepřítomnost aliasových složek signálu i při frekvencích blízkých vzorkovací frekvenci.

n4l 2019 2
Jedinečná konstrukce vstupních analogových obvodů zajišťuje vysokou přesnost jak pro analýzu výkonu, tak pro harmonickou analýzu. Například přesnost PPA3500 u výkonu je 0,03 % ze čtené hodnoty při 230 V (rozsah 300 V), 2 A (rozsah 3 A) a výkonovém faktoru 1 (40).
Mnoho výkonových aplikací vytváří rychle se měnící asynchronní proudové impulsy (špičky a přechodové jevy). Tyto jevy není vhodné z hlediska přesnosti zpracovávat z pohledu harmonických složek využitím FFT (rychlé Fourierovy analýzy), kterou používá většina i velmi kvalitních analyzátorů. Důvodem je pevná délky okna této metody. Proto řada analyzátorů PPA firmy N4T kombinuje technologii DFT (diskrétní Fourierovu transformaci) v reálném čase s analýzou s proměnlivou šířkou měřicího okna bez mezery (obr.3). Tímto řešením je zajištěna optimální rychlost a přesnost měření i při rychlých změnách měřeného signálu.
Analýza v reálném čase bez mezery zajišťuje nejen správnost měření výkonu, ale v součinnosti se synchronizací základní a pulzní frekvence zajistí rychle získat správný výkon.
Lze tak tedy například měřit parametry jako vstupní / výstupní výkon, účinnost měniče, harmonické výstupní napětí měniče i charakteristiky pohonu motoru a získat tak vysokorychlostní harmonickou analýzu a pravdivý výpočet výkonu v reálném čase bez mezery.

n4l 2019 3

Pro komplexní měření na pohonech jsou přístroje PPA3500 vybaveny i vstupy pro mechanické převodníky pro přímé měření krouticího momentu a rychlosti. Tyto vstupy jsou plně synchronizovány s napěťovými a proudovými kanály a tím je umožněno vyhodnotit skutečnou účinnost konverze energie v reálném čase.
Všechny hodnoty měření výkonu a hodnoty RMS jsou vypočteny současně přes 6 fází, což umožňuje snadno naměřené hodnoty vybrat a zobrazovat je během analýzy.
Na obr. 4 jsou zvoleny tři fáze vstupního a 3 fáze výstupního výkonu se všemi primárními funkcemi a v každé fázi plusní frekvence, vybraná harmonická, DC výkon (W) a fázové napětí.
Lze zvolit zobrazení mechanické síly, matematiky i funkcí efektivity a provádět tak analýzu v reálném čase jak elektrických systémů, tak i systémů elekto-mechanických.
PPA3500 je vybaven velkou vnitřní pamětí 500 MB, pro zachycování dat s intervalem od 5 ms, a se synchronizací se základní frekvencí a bez mezery mezi jednotlivými měřeními. Alternativně mohou být data uložena na externí USB paměť nebo přímo do PC softwaru PPALoG.
V režimu „Harmonického analyzátoru“ nabízí PPA3500 výpočet až do 100. harmonické v reálném čase, zobrazované v tabulce nebo sloupcovém grafu. Měření jsou v absolutní velikosti nebo v procentuálním podílu k základní harmonické složce s možností zobrazit fázi harmonické.

n4l 2019 4

Při výpočtech, jak již bylo naznačeno, se používá diskrétní Fourierova transformace (DFT), což vede k vysoce přesné harmonické analýze, kde je dosahováno velmi vysoké přesnosti analyzátoru. Použití DFT je možné využitím vysokorychlostního paralelního zpracování signálu v FPGA, stejně jako proporcionálního algoritmu.
PPA3500 umožňuje dvou režimů současně využívajících vlastní "Dual Core Power" společnosti N4L což umožňuje uživateli velkou flexibilitu při měření zobrazením, jak výsledků analýzy výkonů na jednom displeji, tak i zobrazení osciloskopické na displeji druhém při zachování plné vzorkovací frekvence (obr. 5).

n4l 2019 5

Krom analyzátoru PPA3500 společnost N4T dodává celou řady analyzátorů výkonu pro laboratorní použití s přesností až 0,01 % a vzorkovací rychlostí 2 MS/s, jedno a třífázových laboratorních zdrojů s proměnnou frekvencí od DC do 15 kHz a výkony od 3 kVA až po 67 kVA. Dále jsou v sortimentu analyzátory impedance i analyzátory frekvenční odezvy a EMC IEC 61000 testery.
Další podrobnosti o analyzátoru Newtons4th PPA3500 a dalších produktech tohoto výrobce získáte u výhradního zástupce pro ČR a SR společnosti Blue Panther s.r.o.

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha
Tel.: +420 241 762 724
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.blue-panther.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku