Analyzátor kvality sítě Kyoritsu KEW 6315 umí česky

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přístroj pro kontrolu stavu elektrické sítě je nově k dispozici s novým firmwarem přeloženým do českého jazyka, včetně průvodců měřením. Přístroj pracuje ve třidě “S” a umožňuje jak energetická měření, tak i analýzu kvality sítě dle EN 50160.

Tato lokalizace je dostupná zdarma pro všechny nové i již dodané přístroje společností Blue Panther.

Pro snadné a rychlé používání je přístroj vybaven “Průvodcem rychlého startu”, který radí uživateli krok za krokem, jak přístroj nastavit a připojit. Kontrola připojení k měřené síti využitím grafických schémat připojení zobrazených na displeji a automatická detekce připojených převodníků velmi usnadňuje práci a zvyšuje míru jistoty uživatele při měření.

Lokalizace

Česká lokalizace byla vytvořena japonskou společností Kyoritsu na podnět společnosti Blue Panther (www.blue-panther.cz), která se na její přípravě a úpravě sama podílela. Uživatelé tak mohou v rodném jazyce ovládat celý přístroj přes naváděcí menu, dialogová okna, a největší užitek a příspěvek k bezpečnosti práce budou mít z přeložených průvodců pro zapojení.

kew 6315 cz 6b

Mnoho možností v malém balení

Přístrojem KEW 6315 lze provádět měření pro kontrolu spotřeby, jak co se týče trendů odběrů, tak i kontrolu dosažení časového maxima odběru v daném místě, např. ¼ hodinového maxima. Obě tato měření jsou zobrazena graficky na displeji přístroje.

Vše na jedné obrazovce

Výhodou přístroje je možnost zobrazení mnoha informací najednou, např okamžité hodnoty/průměr/minimim/maximum/pro napětí, proudy, výkony (P, Q a S) PF a frekvence. Záznamový čas pro tyto parametry pak může být nastaven od 1 sekundy do 2 hodin. Zobrazované informace lze navíc ještě uživatelsky nastavit, takže je zaručena přehlednost pro různé potřeby a aplikace.

kew 6315 cz 1

kew 6315 cz 2

Harmonická analýza

Přístroj je schopen graficky zobrazit, ve formě sloupcového grafu, jednotlivé harmonické složky až do řádu 50. Pro proud, napětí i výkon celkem nebo i po jednotlivých fázích. Další možnosti je zobrazit všechny harmonické ve formě tabulky v RMS hodnotách a s fázovými úhly. Díky tomu lze odhalit harmonické proudy, které mohou ovlivnit banky kapacitorů kompenzátoru PF, ohřívat transformátor nebo nulový vodič a kabely nebo způsobit nevyžádané vypadávání jističů.

Kvalita elektrické energie

KEW6315 provádí také záznam událostí podle přednastavených úrovní. Událostmi se rozumí pokles a přerušení napětí, zvýšené napětí a přepěťové špičky či rozběhový proud. Díky těmto informacím lze odpovídajícím způsobem plánovat či posilovat kapacitu sítě.

kew 6315 cz 3

kew 6315 cz 4

Komunikace a dálkové řízení

Analyzátor KEW 6315 disponuje možností dálkového měření i nastavení přístroje, a to jak přes PC, tak i na přenosných zařízeních pracujících pod OS Android. Dálkové měření a sledování v reálném čase je možné i přes Bluetooth. Přistroj lze připojit i kabelem přes USB port. Naměřená a zaznamenaná data mohou být uložena na dodanou 2GB SD kartu, ale lze použít i větší pro delší období záznamu. Z dat lze pak pomocí programu na PC generovat přímo protokol dle EN 50160.

Vlastnosti

K přístroji KEW 6315 je možné připojit mnoho různých proudových převodníků včetně převodníků pružných s možností měřit proudy na rozsazích od 1000 mA až do 3000 A. Dále je možné připojení velmi citlivých převodníků pro měření unikajících proudů pro měření proudů na středním vodiči. Přístroj je tedy velmi užitečný při mapování spotřeby jednotlivých technologických systémů a zařízení. Konstrukčně vyhovuje normám pro měřicí přístroje pro: ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000 V. Lze jej tedy používat k měřením jak na rozvodech uvnitř závodů, tak i na NN rozvodech vně budov.

Další podrobnosti získáte zde: https://www.blue-panther.cz/analyzator-site-kew6315

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku