SM AirSeT od Schneider Electric? Ekologický VN rozváděč bez SF6 nabitý digitálními inovacemi

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neustálá přítomnost skleníkového efektu způsobuje oteplování planety a problémy s ním spojené. Státy a korporace se proto zavazují k emisním normám s cílem regulovat zplodiny CO2 a být uhlíkově neutrální.

Významné dopady na klima má ale i plyn, který je často používaný, ačkoliv ho široká veřejnost takřka nezná. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který má výborné izolační vlastnosti a nachází tak využití v elektrotechnickém průmyslu např. jako izolační médium ve vysokonapěťových rozvaděčích. Jedná se však o skleníkový plyn, který má smysl začít omezovat stejně tak, jako je omezován oxid uhličitý. Schneider Electric přivádí na trh výrazně ekologičtější variantu VN zařízení, kdy je SF6 nahrazen čistým vzduchem a vakuem.

Planeta ve skleníku

Plyny způsobující skleníkový efekt jsou největší příčinou oteplování planety. Kromě toho způsobují nemálo dalších problémů, jako jsou kupříkladu: ztenčování svrchních vrstev atmosféry; růst nočních teplot oproti denním; razantnější vzestup zimních teplot oproti teplotám letním; snižování obsahu kyslíku v ovzduší; zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší; tání ledovců z důvodu zvyšování teploty atd. Aby se výše zmíněným problémům zabránilo, celý svět se snaží redukovat vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Mnoho korporací a států má za cíl dosažení uhlíkové neutrality, což pro ně nutně znamená postupné snižování emisí a obsahu uhlíku v atmosféře. Příkladem může být všeobecná ratifikace Pařížské dohody o klimatu v roce 2015, ve které se 195 států OSN zavázalo k postupné uhlíkové neutralitě a regulaci CO2. Oxid uhličitý je totiž vysoce produkovaným plynem, který je jednou z hlavních příčin globálního oteplování. Postačí ale regulace CO2 ke zpomalení oteplování planety?

SM AirSeT 2022 1

Skleníkový plyn SF6

Zatímco se úspěšně zavádějí obnovitelné zdroje elektrické energie a ustupuje se od využívání fosilních paliv, v ovzduší roste koncentrace zcela jiného, a bohužel také významně emisního plynu. Jedná se o fluorid sírový (SF6), který je díky svým vysoce izolačním vlastnostem hojně využíván v elektrotechnickém a energetickém průmyslu, kde plní svou velmi zásadní a doposud v podstatě nezastupitelnou roli.
Fluorid sírový je velmi stabilní, nereaktivní a nekorozivní plyn. Postrádá barvu, chuť i zápach. Oproti tomu má vysokou hustotu, díky které je cca 5 x těžší než vzduch. Na rozdíl od ostatních fluoridů síry není jedovatý.
Fluorid sírový slouží jako vysoce efektivní izolační médium v transformátorech, ve VN rozvaděčích a jiných silnoproudých zařízeních. Dále se ho využívá jako leptadla při výrobě polovodičů, při tavení hořčíku a také jako izolantu ve vrstvených oknech. V medicíně se používá pro zlepšení kvality ultrazvukového zobrazování nebo při operacích očí.

Za posledních 16 let se koncentrace SF6 v ovzduší téměř zdvojnásobila

Doposud hrál SF6 v technologii zdánlivě nezastupitelnou roli. Zároveň se však jedná o vysoce emisní plyn, který způsobuje skleníkový efekt a tím napomáhá globálnímu oteplování. Za posledních 16 let se navíc koncentrace fluoridu sírového v ovzduší téměř zdvojnásobila,“ upozorňuje Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric.
Čím více podporujeme obnovitelné zdroje a využíváme elektřinu namísto fosilních paliv, tím více zároveň potřebujeme vhodné rozvaděče vysokého napětí, kterých se při výrobě a distribuci obnovitelné energie využívá. Z toho důvodu obsah SF6 v atmosféře postupně roste. Lze tedy říct, že jeden skleníkový plyn plynule nahrazujeme jiným skleníkovým plynem. Fluorid sírový má sám o sobě rovněž nepříznivé dopady na lidské zdraví.

Nový návrh regulace od evropské unie

Použití SF6 je nyní regulováno Kyotským protokolem (ratifikovaly a zavázaly se převážně státy EU). Dále v EU spadá pod upravenou regulaci 842/2006. V tomto nařízení je plán regulace a postupného omezení F plynů do roku 2030, avšak pro velké rozvaděče VN byla kvůli dosud neexistující alternativě povolena výjimka. Nově Evropská komise navrhla 5. dubna 2022 revidované nařízení o F-plynech. V tomto návrhu jsou již zakomponována konkrétní data zákazu SF6 ve VN rozvaděčích, ale ještě procházejí schválením Evropského parlamentu. Schneider Electric podporuje návrh nových změn v politice Evropské unie na rychlejší splnění ekologických cílů a pokračuje ve svém nastaveném cíli dodávání nových zelených a digitálních technologií.

SM AirSeT 2022 2

Schneider Electric nabízí alternativu

V současné době se uvádí do provozu technologie, která produkci fluoridu sírového omezuje; přitom se však nikterak neustupuje z požadavků na kvalitní izolant. Jak už bývá tradicí, zelená změna přichází ze Skandinávie. Největší švédský distributor elektřiny, společnost E.ON, chce dlouhodobě snížit emise skleníkových plynů a do roku 2025 se stát energetickou firmou zcela bez spotřeby fosilních paliv. E.ON tak zahájil ve městě Norrköping pilotní projekt, jehož důležitou součástí je nahrazení tradičních rozvaděčů, které používají zmiňovaný fluorid sírový.
Z těchto důvodů E.ON požádal o pomoc technologickou společnost Schneider Electric, lídra v oblasti digitální transformace, průmyslové automatizace a řízení energií. Ten v rámci vývoje své unikátní digitální a bezemisní technologie VN dosáhl udržitelnější, bezpečnější, spolehlivější a ekologičtější elektrické distribuční sítě.
Řešení od Schneider Electric, které jako izolant využívá vakuum a čistý vzduch, ušetří v jedné průměrné VN distribuční rozvodně 2,4 kg fluoridu sírového. To odpovídá 56,4 tunám CO2. Tolik CO2 vyprodukuje například 31 milionů automobilů se spalovacími motory. Vznikla tak vysoce efektivní alternativa vůči běžně používanému SF6, která má významný ekologický potenciál.
Díky této unikátní inovační technologii jsme získali prestižní cenu za zelenou a digitální technologii v rámci mezinárodní soutěže společnosti enerTIC, která si klade za cíl energetickou účinnost, udržitelnost, digitalizaci a rozvoj,“ uvádí Vladimír Tichý. Nový, k přírodě šetrnější izolant, který je v nabídce Schneider Electric, může být zásadním technologickým průlomem a přispět k postupné náhradě rozvaděčů využívajících SF6. Schneider Electric tak naplňuje svůj cíl vybudovat kompletní portfolio nabídek bez obsahu SF6.

Schneider Electric
Zákaznické centrum
Tel.: +420 225 382 919
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.se.com/cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku