Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mikrovýpadky jsou krátkodobé, rychlé poklesy napětí elektrické sítě o délce od desítek milisekund až po jednotky sekund a poklesem pod – 10 % jmenovitého napětí (obr. 1). Ve většině případů nemusí pokles napětí být na všech třech fázích systému stejný.

Tyto události mohou v horším případě způsobit přerušení výroby nebo i poškození stroje. Jak jim předejít?

Stabilní elektřina je základ

Jednou ze základních vstupních surovin téměř každého výrobního procesu je elektrická energie. Ve většině případů je elektřina dodávána z veřejné distribuční sítě, která je spravována několika organizacemi. Ty mají za úkol spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu do odběrného místa. Distribuční společnost je zodpovědná za kvalitu dodávky, která musí odpovídat evropským i českým normám.

Příčiny problémů na síti závodu

Z celosvětové i naší statistiky a zkušeností víme, že pouze 5–15 % z hlášených problémů nazvaných mikrovýpadek má původ v nadřazené síti, tedy na primární straně transformátoru; zbylých 85–95 % problémů vzniká na straně zákazníka (tedy na sekundární straně transformátoru) provozem strojů a dalších technologií. Zákazník samozřejmě předpokládá, že všechny jeho stroje či technologická zařízení jsou navrženy a certifikovány podle příslušných norem, a neměly by tudíž vytvářet na síti žádné problémy. To standardně platí, pokud stroj v daném úseku sítě pracuje sám. U různých kombinací strojů a technologií připojených ke společné části sítě napájené příslušným transformátorem už tomu tak být nemusí. Technologie s rychle se měnícím odběrem často zapříčiňují mikrovýpadky a jiné problémy, kvůli nimž dochází k nespolehlivosti celého provozu.

mikrovypadky 2020 1

Mikrovýpadky mohou způsobit problémy v provozu

Některé stroje mají velký špičkový odběr, čímž způsobují výrazné a rychlé poklesy napětí na společné síti pro ostatní zapojené stroje. Může také docházet ke kombinacím situací: V jedné chvíli náhodně dojde k poklesu napětí v nadřazené síti, kdy napětí ani nemusí poklesnout pod hodnotu stanovenou normou (- 10 %), a současně přijde pokles na sekundární síti způsobený rozběhem nějakého přístroje. Ani jeden z poklesů by sám o sobě nebyl nebezpečný, ale jejich kombinace může způsobit výpadek některé části technologie. Kvůli mikrovýpadku tak může dojít k přerušení výroby nebo i k poškození některého zařízení. Většina pracovníků v takovéto situaci mylně předpokládá, že danou událost má na svědomí nadřazená síť (tedy distributor), a protože nemá vlastní monitoring kvality sítě na sekundární straně s vhodnými vlastnostmi, je poté překvapena a neví si rady, když distributor ohlásí, že v dané době sám nezachytil žádnou událost, která by překročila normu. Zákazník má tedy problém, ale distributor tvrdí, že žádný problém není. Nedorozumění vzniká proto, že distributor ověřuje a vyhodnocuje kvalitu zařízením pracujícím dle energetické normy ČSN EN 50160 a „nevidí“ události mimo pravidla této normy (obr.2). K tomu je třeba použít zařízení s nepřetržitým záznamem všech potřebných veličin.

mikrovypadky 2020 2

Jak problémům předejít?

Nejdůležitější je nečekat, až se něco pokazí. Stav sítě nechte pravidelně prověřit a optimalizovat profesionály. V tomto případě se vyplatí investovat do kvality, protože analýzy sítě poskytované zdarma (převážně samotnými distributory) jsou zpravidla velmi nedostačující, neboť (jak již bylo řečeno) nevidí události ve všech souvislostech. Neodhalení problémů může způsobit potíže, jejichž řešení bude velmi drahé a ve výsledku mnohonásobně převýší náklady na profesionální audit elektřiny.

mikrovypadky 2020 3

Audit elektrické energie

Při auditu elektrické energie nejprve provedeme záznam napětí a proudů na sekundární straně transformátoru speciálním zařízením s rychlým vzorkováním a nepřetržitým záznamem (obr. 3).
Z výsledků analýzy získaných dat následně dokážeme vyhodnotit stav kvality elektřiny jak na primární, tak i na sekundární straně transformátoru a určit, kde mají problematické jevy původ. Na základě těchto závěrů doporučíme nápravu, která bude řešit konkrétní zjištěné problémy, často se jedná právě o mikrovýpadky.
Pokud bychom zjistili, že na straně zákazníka žádné problémy nejsou, písemný výstup z auditu třetí strany poskytne zákazníkovi důkaz, který může využít při jednání s dodavatelem elektrické energie.

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha
Tel.: +420 241 762 724
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.blue-panther.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku