Rezervovaný výkon a jak jej určit

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Stanovení rezervovaného výkonu pro určitou budovu, objekt, byt nebo výrobní závod se zdá být poměrně jednoduchá věc. Je však třeba mít na paměti, že při odhadu nelze vynechat výkon některých spotřebičů, zohlednit odpovídající chybovost a také nezapomenout na několik důležitých proměnných.

Kromě toho musíme také pamatovat na to, abychom nezaměňovali rezervovaný výkon se smluvním výkonem. Ale začněme od začátku.

Co je rezervovaný výkon?

Rezervovaný výkon se někdy také nazývá aktivním výkonem. Definuje limity spotřeby elektrické energie, které lze zaznamenat v určitém životním cyklu provozu celé elektroinstalace. V případě již fungujících instalací lze jej stanovit na základě 15minutových měření provedených v okamžicích nejvyšší spotřeby energie ze sítě, ze kterých jsou odvozeny průměrné hodnoty (samozřejmě uvedené v kW). Pokud je odhadován rezervovaný výkon pro nově vzniklou instalaci, je nutné se spolehnout na jednoduchou predikci počtu a výkonu všech plánovaných spotřebičů. V případě domů nebo bytů jsou nejdůležitější v nich topná zařízení (včetně ohřívačů vody, jako jsou např. bojlery), elektrické sporáky, indukční varné desky a další velké domácí spotřebiče, kamna a další formy elektrického vytápění (topné rohože) v nich. Samozřejmě, kromě nich sčítáme všechna ostatní, mnohem méně energeticky náročná zařízení, jako jsou malé domácí spotřebiče, spotřební elektronika, notebooky, osvětlení atd. Celkový výkon těchto zařízení (tzv. instalovaný výkon) by měl být vynásoben tzv. součinitelem souběhu, který činí pro typický rodinný dům 0,6. Také stojí za to předpokládat určitý přebytek energie, protože dříve nebo později se objeví některá nová zařízení, ale neměli byste to přehánět. Součet všech těchto hodnot lze považovat za správně vypočtený rezervovaný výkon.
V případě instalací, které jsou právě navrženy a vznikají, má správný odhad rezervovaného výkonu, tedy parametr maximálního výkonu, ještě jeden význam: naznačuje, jaký typ instalace a jaký typ kabeláže (příčný průřez vodičů uváděný v mm2) by měl být použit. V rodinných domech se stále častěji používají zařízení, která vyžadují třífázové napájení (400 V), jako jsou například elektrické sporáky nebo velké indukční varné desky, které doprovázejí klasická zařízení vyžadující jednofázové napájení (230 V). V důsledku toho se často ukazuje, že daný objekt potřebuje dvě samostatné přípojky, každou s jinou kabeláží a jinou potřebou výkonu.

rezervovany vykon 2022 1

Rezervovaný výkon a smluvní výkon

Samotný pojem „smluvní výkon“ přímo naznačuje, že se jedná o hodnotu zapsanou ve smlouvě o prodeji energie odběrateli, která poukazuje, kolik energie můžeme ze sítě odebrat. Nejčastěji se stanoví na základě analýzy výše roční spotřeby elektrické energie, pokud takový možnost existuje, nebo odhadu na základě krátkých 15minutových měření maximální spotřeby elektrické energie prováděných v různých časových intervalech. Pokud je odhad obzvláště obtížný, předpokládá se, že smluvní výkon se rovná rezervovanému výkonu. Smluvní výkon však nikdy nepřesahuje rezervovaný výkon.
Situace, ve kterých dochází k nadhodnocení nebo podcenění hodnoty smluvního výkonu, mohou být problematické. V případě nadhodnocení podléhá nadbytečný výkon ve vztahu k jeho skutečné spotřebě povinnému pokrytí (odběratel si ji musí zaplatit) a skutečnost jeho nevyužití je irelevantní. Problematičtější je případ podcenění jeho hodnoty, protože pak bude docházet k pravidelnému zafungování jističe, což nás nakonec může donutit podat žádost o zvýšení rezervovaného výkonu. V případě podniků vybavených proudovými transformátory (umožňují překročit objednané hodnoty výkonu) dojde v takové situaci k nadměrné spotřebě energie, což může být spojeno s nutností uhradit smluvní pokuty, často mnohonásobně vyšší než náklady popsané v situaci s nadhodnocením smluvního výkonu. Proto je menší zlo mírně nadhodnotit smluvní výkon a mít určitou bezpečnostní rezervu, než jej byť jen mírně podhodnotit.

rezervovany vykon 2022 2

Rozdíl mezi rezervovaným výkonem a spotřebou energie

Skutečná spotřeba energie musí být vždy nižší než rezervovaný výkon. Rozdíl mezi hodnotou skutečné spotřeby a rezervovaným výkonem je přesně tou výše zmíněná chybovost. Je potřebný nejen proto, aby odběratel elektrické energie mohl tento přebytek využít v budoucnu, kdy se počet elektrických spotřebičů v jeho domě zvýší. Taková rezerva je také bezpečnostní rezervou pro veškeré ochrany proti zkratu a proti přetížení. Vyplývá to z jednoduchého faktu: balancování na hranici výkonové kapacity končí notorickým zafungováním takových jističů, což není ani pohodlné, ani bezpečné. Samozřejmě je možné zvýšit rezervovaný výkon v případě jeho podcenění, což však bude spojeno s dodatečnými náklady a s opětovným připojením k síti.

Rezervovaný výkon pro rodinný dům a rezervovaný výkon pro byt

Jak již bylo zmíněno, topná zařízení mají největší vliv na hodnotu rezervovaného výkonu. Jedná se mimo jiné o elektrické sporáky, varné desky, průtokové ohřívače vody a bojlery nebo elektrickou topnou instalaci v podobě topných těles a kabelů nebo topných rohoží. Další proměnnou je samozřejmě velikost bytu či domu, tedy vytápěná plocha a rostoucí počet dalších spotřebičů elektřiny. Standardem je, že typický byt v bytovém domě s městským vytápěním (od garsonky až po byt se 4 pokoji) potřebuje v průměru 5 až asi 15 kW energie, aby uspokojil potřeby členů domácnosti. V případě rodinného domu s elektrickým vytápěním může taková hodnota stačit pouze pro samotné vytápění, a proto by rezervovaný výkon celkem měl být v zásadě dvakrát větší, ale jeho celková hodnota – s přihlédnutím k naprosto všem spotřebičům – nesmí překročit předepsaných 40 kW. Dalšími proměnnými jsou počet obyvatel daného domu nebo bytu a způsob, jakým používají zařízení připojená k síti. Všechny tyto proměnné přímo úměrně souvisejí se spotřebou elektrické energie, a tedy s velikostí odhadovaného rezervovaného výkonu – zvětšení plochy domu, počtu jeho obyvatel nebo počtu spotřebičů se přímo promítá do skutečné spotřeby energie, která by měla být v rámci smluvního výkonu, tedy ve výši o něco menší nebo stejné jako rezervovaný výkon.

The original ource of text: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/44750/rezervovany-vykon-a-jak-jej-urcit/

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku