Indikátor stavu nn pojistky MEg72

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pojistky jsou důležitým prvkem elektrických sítí a informace o jejich stavu je významná pro spolehlivou dodávku elektrické energie i bezporuchový provoz spotřebičů. Úkolem pojistek je ochrana sítí a obvodů před účinky zkratových proudů při náhodně vznikajících zkratech.

Přerušení pojistky se v klasických sítích projeví ztrátou napětí postižené fáze a zvýšeným namáháním připojených trojfázových spotřebičů. Problém je závažný především u trojfázových elektromotorů pracujících s točivým magnetickým polem, ale i trojfázové spotřebiče s výkonovou elektronikou jsou citlivé na popsaný poruchový stav napájecích napětí.

V nadcházejícím období lze očekávat rozvoj distribuované výroby elektřiny s četným výskytem jednofázových i trojfázových zdrojů. V tomto případě se přerušením pojistky ještě zvýší riziko pro připojené trojfázové spotřebiče, protože za přerušenou pojistkou se může vyskytnout nestabilní a nesynchronní napětí vůči napětí napájecí sítě. Automatizované, rychlé předání informací o tomto poruchovém stavu může být i z hlediska bezpečnosti prospěšné.

indikator pojistky 1

Charakteristika indikátoru MEg72

Účelem indikátoru stavu pojistky MEg72 navrženého podle PUV 2014-29732 je okamžitá indikace přerušení pojistky na základě měření rozdílu napětí před a za pojistkou a jeho statistického vyhodnocení. To umožňuje použití indikátorů na pojistkách i v mřížových a zkruhovaných distribučních nn sítích. Indikace poruchového i bezporuchového stavu pojistky je signalizována dvoubarevnou LED diodou, kontaktem polarizovaného relé a sériovou komunikací přes rozhraní RS485 protokolem MODBUS rychlostí 115,2 kbit/s. Indikátory MEg72 je tedy možné použít jak v místních, tak i dálkových aplikacích s automatizovaným přenosem poruchových stavů pojistek.
Indikátor MEg72 je navržen pro nožové pojistky typu PN nebo PNA velikosti 1 (01), 1, 2 (02), 2, 3 (03), 3. Lze jej instalovat do klasických nn skříní i do skříní s pojistkovými lištami, v provedení pro boční instalaci jej lze instalovat i do nn skříní s odpínačovými lištami.
Indikátor MEg72 je umístěn v celoplastovém krytu s násuvnými kontakty, viz obr. 1, které se nasouvají na tvarované části pojistky určené k jejímu vyjmutí. Rozměry indikátoru MEg72 jsou: 82 x 62 x 10,5 mm.
Na štítku indikátoru se stanovenými parametry a informacemi je rovněž pole, do kterého se zapisuje hodnota jmenovitého proudu překryté pojistky. Indikátor se vyznačuje kategorií přepětí CATIV/300 V umožňující jeho použití i v distribučních transformačních stanicích, vysokou odolností proti dlouhodobě působícím vlivům pracovního prostředí v náročných provozních podmínkách, nízkou spotřebou umožňující jeho široké využití a snadnou instalací. Ke své funkci se připojuje čtyřmi vodiči, dva jsou určeny pro stejnosměrné napětí 12 Vss (35 mA) a uzemnění, další dva vodiče jsou pro komunikační signály A a B rozhraní RS485 nebo pro paralelní propojení galvanicky volných kontaktů RE relé.
Příklad zapojení místního informačního systému využívajícího stavovou signalizaci kontaktů je na obr. 2, kdy rozepnutý kontakt signalizuje dobrou a spojený vadnou pojistku. K napájení napětím 12 V lze využít např. zdroj MEg101.5. Příklad dálkového přenosu stavů a adres indikátorů MEg72 komunikací GPRS sítě GSM s využitím UPS zdroje je uveden na obr. 3. K napájení indikátorů i komunikace je použit UPS zdroj MEg101.4 a pro komunikaci jednotka MEg202.3. Ke komunikaci sítí Ethernet lze použít např. jednotku MEg201.2 a k případné konverzi rozhraní RS485 na rozhraní USBhost konvertor RS485/USB.

indikator pojistky 2
Při přenosu stavů indikátorů MEg72 protokolem MODBUS se rozlišují stavy:

  • dobrá pojistka
  • stav pojistky není možné vyhodnotit, obě napětí jsou pod 60 % Ujm, poslední vyhodnocený stav byl dobrá pojistka
  • vadná pojistka
  • stav pojistky není možné vyhodnotit, obě napětí jsou pod 60 % Ujm, poslední vyhodnocený stav byl vadná pojistka
  • probíhá vyhodnocování stavu pojistky po její výměně
  • probíhá vyhodnocování stavu pojistky po zapnutí napájení
  • změna stavu pojistky ze stavu dobrá pojistka do stavu vadná pojistka i změna opačná. Změnové stavy jsou signalizovány do následujícího prvního vyčtení informace o stavu pojistky.

K vyhodnocení dálkové přenášených stavů pojistek je v současnosti využíván program MEgA_Merci.
Podrobný popis indikátoru stavu nn pojistky MEg72 je na www.e-mega.cz.

indikator pojistky 3

Závěr

Indikátor stavu nn pojistky MEg72 je z hlediska bezpečnosti schválen v EZÚ a je instalován v mřížové i paprskových nn sítích ČEZ Distribuce, a.s. Tvoří nový prvek koncepce Smart Grid pro nn sítě. Jeho použitím lze výrazně zkrátit dobu trvání přerušení dodávky elektrické energie a v paralelně provozovaných sítích i snížení nákladů spojených s identifikací a odstraňováním poruch. Významná je také skutečnost, že distributor může mít dohled i na provoz nn sítí bez účasti veřejnosti při zachování ekonomické rentability.
V energetických sítích průmyslových podniků lze při použití indikátoru MEg72 rychle a nezávisle indikovat poruchové stavy trojfázového napětí, a tak snížit riziko vzniku poruch spotřebičů a výrobních problémů.

Literatura: Uživatelská příručka Indikátor stavu nn pojistky MEg72 www.e-mega.cz

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká
Telefon: +420 545 214 988
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-mega.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku