Měření a identifikace poruch v nn skříních

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rentabilita technických prostředků má být hodnocena nejen při ustálených provozních podmínkách, měla by zahrnovat i náklady a požadavky spojené se zahájením i ukončením výrobních činností, s jednorázovými provozními a poruchovými stavy a s tím souvisejícími preventivními a bezpečnostními opatřeními.

Týká se to i měření a identifikace poruch v nn skříních.

Při provozování velkého počtu nn skříní je zřejmě nerentabilní, nerealizovatelné, ale i nepotřebné průběžné hodnocení provozu všech nn vývodů. Záznam průběhů poruch a mimořádných provozních stavů, stejně jako základní statistiky však mohou organizaci poskytnout informace užitečné pro jejich řešení, stanovení preventivních opatření a konkrétní ekonomická hodnocení. Rentabilní může být kontinuální monitorování a do dokumentů prováděný automatizovaný záznam stavu nn pojistek s informací o postižené fázi a nn skříni doplněný o typ a ampéráž přetavené pojistky. Navazovat může záznam vstupu do správné nn skříně s potřebnou autentizací, s kontrolou manipulace správným pojistkovým odpínačem, což by se projevilo i ve zvýšení bezpečnosti. Rovněž kontinuální automatizované monitorování oteplení spojů přípojnice – vývod v nn skříních ve vztahu k velikosti protékajícího proudu by, při vybudované dálkové komunikaci a při prakticky zanedbatelném zvýšení zatížení instalovaných zdrojů, významně přispělo k preventivnímu řešení poruch a odkrytí zbytečných ztrát.
MEgA, a.s. se v uplynulém desetiletí ve spolupráci na pilotních projektech ČEZ Distribuce, a.s. zabývala vývojem měřicích prvků, které lze použít nejen v nn skříních rozsáhlých distribučních sítí, ale i u geograficky rozptýlených komerčních organizací, v průmyslových komplexech i u provozovatelů lokálních zdrojů. Jejich koncepce je založena na decentralizaci a modularitě. Opírá se o rozvoj jak místní, tak i dálkové komunikace, která musí být bezpečná. Následují základní charakteristiky jednotlivých prvků. Jejich úplný uživatelský popis lze najít na www.e-mega.cz.

identifikace poruch v nn 2021 1

Monitor vývodu MEg73DIN

Monitor MEg73DIN měří trojfázová napětí před a za pojistkami odpínačové lišty a proudy tekoucí pojistkami. Vyhodnocuje činné a jalové výkony, měří ve všech čtyřech kvadrantech činnou a jalovou energii. Ty jsou uchovávány v posloupnostech registrů odpovídajících záznamu záznamníku pro jednotlivé fáze i trojfázově, což zvyšuje časovou flexibilitu hodnocení odebíraných i vyráběných průběhů energií. Měří a zaznamenává frekvenci ( ostrovní provoz) a jevy na napětích za pojistkou, nadproudy do desetinásobku jmenovité hodnoty. Měří a zaznamenává teplotu okolí i teploty spojů přípojnice – vývod, vyhodnocuje stav nn pojistek a stav kontaktu otevření odpínačové lišty. Naměřené hodnoty a stavy předává v protokolu MODBUS RTU přes sériové rozhraní RS485 nadřazeným vyhodnocujícím a komunikačním systémům. Má stejnosměrné napájení v rozsahu od 10 V do 30 V s příkonem do 1,5 W. Pracovní teplota je od -20°C do +60°C.
Monitor vývodu MEg73DIN tvoří měřicí řetězec buď s měřicí lištou MEgML73 nebo pro dělení nebezpečného nn napětí používá předřazený dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD. Ke snímání fázových proudů lze použít proudové transformátory MTPD.50, případně ohebné snímače AMOS/1 A se standardními výstupními proudy 1 A. Může také použít nízkopříkonové proudové senzory s dělenými jádry typu LCT nebo toroidy TORm a TORv se standardními napěťovými výstupy 225 mV, 150 mV nebo 22,5 mV.

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD

Napěťový dělič MEg73DD, převádí dvě trojfázová nn napětí na bezpečná 1 V napětí nebo na standardizovaná napětí o jmenovité hodnotě 225 mV. Splňuje bezpečnost a provozní požadavky CAT IV 300 VAC. Vstupní odpor fázových děličů je 2,21 MΩ. Chyba linearity je maximálně 0,1 %. Frekvenční rozsah je do 5 kHz při zaručené frekvenční chybě 0,01 %. Maximální teplotní chyba v pracovním rozsahu od -20°C do +60°C je 0,1 %.

identifikace poruch v nn 2021 2

Měřicí lišta MEgML73

Pro nn vývody trafostanice i nn skříně s pojistkovými odpínači šířky 100 mm je určena měřicí lišta MEgML73, jejíž konstrukční provedení umožňuje sestavení mechanického kompletu odpínače a lišty a následnou snadnou montáž. Měřicí lišta MEgML73 má výšku 25,5 mm a obsahuje tři proudové transformátory s primárním proudem 250 A nebo 400 A nebo 630 A a sekundárním proudem 1 A s nadproudovým číslem až 10 a nízkoztrátovou ochranou proti průrazu i při dlouho trvajícím rozpojení sekundárního obvodu. Měřicí lišta obsahuje dva trojfázové děliče napětí před a za pojistkami, což v součinnosti s měřeným proudem umožňuje spolehlivé zjištění stavu pojistky i v konfiguračně složitějších nn sítích zkruhovaných a mřížových. Obsahuje i galvanicky oddělenou trojici teplotních senzorů, s jejichž pomocí lze ve vztahu s protékajícím proudem a teplotou okolí dlouhodobě a kontinuálně hodnotit ztráty a detekovat pro provoz nebezpečné spoje mezi přípojnicemi a nn vývodem. Mechanické, elektrické a technologické provedení měřicí lišty MEgML73 splňuje požadavky na dlouhodobý provoz, kladené na silová zařízení i starších trafostanic s náročnými provozními podmínkami. To umožňuje i zde dodatečnou realizaci měřicích a indikačních funkcí.

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD.50

Proudový transformátor MTPD.50, se vyznačuje okénkem výšky 51,5 mm a výhodným poměrem rozměrů okénka a vnějších rozměrů (100 x 95 x 30 mm). Při standardním jmenovitém sekundárním proudu 1 A, zátěži 2,5 VA má nadproudové číslo 5 a třídu přesnosti 0,5 %. Splňuje měřicí kategorii CAT IV 300 VAC a má bezpečnostní třídu II. Vyrábí se pro amperáž 400 A, 600 A, 1000 A.

identifikace poruch v nn 2021 3

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1 A

Ohebný snímač proudu AMOS/1 A se standardním proudovým výstupem 1 A do zátěže až 2,5 Ω má jmenovitý primární proud 100 A, 150 A, 250 A, 400 A, 600 A, 1000 A, 1500 A a 3000 A. Třídu přesnosti má 0,5 %, nadproudové číslo 2, frekvenční rozsah do 2,5 kHz.
Stejnosměrné napájecí napětí je od 10 V do 28 V, příkon do 5 W. Ohebná snímací část AMOS/1 A může mít délku 20 cm nebo 40 cm nebo 60 cm. Jednotka převodníku o šířce 18 mm se instaluje na DIN lištu. Pracovní teplota jednotky převodníku je -25°C až +60°C, maximální teplota ohebné snímací části je +120°C.
Výhodou všech ohebných snímačů proudů AMOS je snadná dodatečná montáž do provozovaných nn skříní. Zvýšené náklady na pořízení i provoz mohou být významně kompenzovány úsporou nákladů a snížením rizik při instalaci.

Proudové transformátory nízkého výkonu LCT

Proudové transformátory LC se vyznačují malými rozměry, nízkými ztrátami, výklopným děleným jádrem a v porovnání s klasickými proudovými transformátory nízkou cenou. Mají standardem ČSN EN 61869-10 určené výstupní napětí proporcionální k měřenému proudu. Jmenovité hodnoty proudu jsou od 5 A do 600 A. Průměr okénka podle typu LCT je od 10 mm do 36 mm. Mají kategorii měření CAT III 300 Vef umožňující bez dodatečné izolace použití v průmyslových provozech za elektroměry. Třídu přesnosti mají 0,5 při standardizované zátěži 2 MΩ/50 pF. Rozsah pracovních teplot je od -25°C do +50°C.

identifikace poruch v nn 2021 4

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN

Indikátory MEg72DIN slouží pro indikaci stavu všech typů pojistek v nn skříních. Lze je použít v průmyslových provozech pro automatizovanou vzdálenou i dálkovou signalizaci. Vyrábí se v provedení RELAY se spínacím kontaktem bistabilního relé i v provedení se sériovým rozhraním RS485, umožňujícím vedle přenosu základních stavů provoz/porucha i přenos přechodných mezistavů. Jejich instalace je na DIN liště. Šířka jednotky je 18 mm. Stejnosměrné napájecí napětí je v rozsahu od 10 V do 30 V s příkonem do 0,5 W. Splňují kategorii přepětí CAT IV 300 Vef.

identifikace poruch v nn 2021 5

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC

Elektronické relé REL IV umožňuje bezpečné použití v prostředí s kategorií přepětí CAT IV 300 V, tj. v nn transformačních stanicích až po svorky elektroměru v budovách. Relé je monostabilní. Z klidového beznapěťového stavu na svém vstupu přepíná mechanický kontakt do pracovního stavu při přivedení ovládacího napětí, které je u relé REL IV/DC v rozsahu od 10 VSS do 30 VSS a u relé REL IV/AC v rozsahu od 10 VSTŘ do 15 VSTŘ. Výstupní mechanický kontakt s maximálním napětím 250 VSTŘ / 220 VSS je dimenzován pro proud do 6 A. Šířka jednotky relé na DIN liště je 18 mm. Třída ochrany II a pracovní teplota v rozsahu od -20 °C do +70 °C.

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká
Tel.: +420 545 214 988
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-mega.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku