Měření a identifikace poruch v nn skříních

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rentabilita technických prostředků má být hodnocena nejen při ustálených provozních podmínkách, měla by zahrnovat i náklady a požadavky spojené se zahájením i ukončením výrobních činností, s jednorázovými provozními a poruchovými stavy a s tím souvisejícími preventivními a bezpečnostními opatřeními.

Týká se to i měření a identifikace poruch v nn skříních.

Při provozování velkého počtu nn skříní je zřejmě nerentabilní, nerealizovatelné, ale i nepotřebné průběžné hodnocení provozu všech nn vývodů. Záznam průběhů poruch a mimořádných provozních stavů, stejně jako základní statistiky však mohou organizaci poskytnout informace užitečné pro jejich řešení, stanovení preventivních opatření a konkrétní ekonomická hodnocení. Rentabilní může být kontinuální monitorování a do dokumentů prováděný automatizovaný záznam stavu nn pojistek s informací o postižené fázi a nn skříni doplněný o typ a ampéráž přetavené pojistky. Navazovat může záznam vstupu do správné nn skříně s potřebnou autentizací, s kontrolou manipulace správným pojistkovým odpínačem, což by se projevilo i ve zvýšení bezpečnosti. Rovněž kontinuální automatizované monitorování oteplení spojů přípojnice – vývod v nn skříních ve vztahu k velikosti protékajícího proudu by, při vybudované dálkové komunikaci a při prakticky zanedbatelném zvýšení zatížení instalovaných zdrojů, významně přispělo k preventivnímu řešení poruch a odkrytí zbytečných ztrát.
MEgA, a.s. se v uplynulém desetiletí ve spolupráci na pilotních projektech ČEZ Distribuce, a.s. zabývala vývojem měřicích prvků, které lze použít nejen v nn skříních rozsáhlých distribučních sítí, ale i u geograficky rozptýlených komerčních organizací, v průmyslových komplexech i u provozovatelů lokálních zdrojů. Jejich koncepce je založena na decentralizaci a modularitě. Opírá se o rozvoj jak místní, tak i dálkové komunikace, která musí být bezpečná. Následují základní charakteristiky jednotlivých prvků. Jejich úplný uživatelský popis lze najít na www.e-mega.cz.

identifikace poruch v nn 2021 1

Monitor vývodu MEg73DIN

Monitor MEg73DIN měří trojfázová napětí před a za pojistkami odpínačové lišty a proudy tekoucí pojistkami. Vyhodnocuje činné a jalové výkony, měří ve všech čtyřech kvadrantech činnou a jalovou energii. Ty jsou uchovávány v posloupnostech registrů odpovídajících záznamu záznamníku pro jednotlivé fáze i trojfázově, což zvyšuje časovou flexibilitu hodnocení odebíraných i vyráběných průběhů energií. Měří a zaznamenává frekvenci ( ostrovní provoz) a jevy na napětích za pojistkou, nadproudy do desetinásobku jmenovité hodnoty. Měří a zaznamenává teplotu okolí i teploty spojů přípojnice – vývod, vyhodnocuje stav nn pojistek a stav kontaktu otevření odpínačové lišty. Naměřené hodnoty a stavy předává v protokolu MODBUS RTU přes sériové rozhraní RS485 nadřazeným vyhodnocujícím a komunikačním systémům. Má stejnosměrné napájení v rozsahu od 10 V do 30 V s příkonem do 1,5 W. Pracovní teplota je od -20°C do +60°C.
Monitor vývodu MEg73DIN tvoří měřicí řetězec buď s měřicí lištou MEgML73 nebo pro dělení nebezpečného nn napětí používá předřazený dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD. Ke snímání fázových proudů lze použít proudové transformátory MTPD.50, případně ohebné snímače AMOS/1 A se standardními výstupními proudy 1 A. Může také použít nízkopříkonové proudové senzory s dělenými jádry typu LCT nebo toroidy TORm a TORv se standardními napěťovými výstupy 225 mV, 150 mV nebo 22,5 mV.

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD

Napěťový dělič MEg73DD, převádí dvě trojfázová nn napětí na bezpečná 1 V napětí nebo na standardizovaná napětí o jmenovité hodnotě 225 mV. Splňuje bezpečnost a provozní požadavky CAT IV 300 VAC. Vstupní odpor fázových děličů je 2,21 MΩ. Chyba linearity je maximálně 0,1 %. Frekvenční rozsah je do 5 kHz při zaručené frekvenční chybě 0,01 %. Maximální teplotní chyba v pracovním rozsahu od -20°C do +60°C je 0,1 %.

identifikace poruch v nn 2021 2

Měřicí lišta MEgML73

Pro nn vývody trafostanice i nn skříně s pojistkovými odpínači šířky 100 mm je určena měřicí lišta MEgML73, jejíž konstrukční provedení umožňuje sestavení mechanického kompletu odpínače a lišty a následnou snadnou montáž. Měřicí lišta MEgML73 má výšku 25,5 mm a obsahuje tři proudové transformátory s primárním proudem 250 A nebo 400 A nebo 630 A a sekundárním proudem 1 A s nadproudovým číslem až 10 a nízkoztrátovou ochranou proti průrazu i při dlouho trvajícím rozpojení sekundárního obvodu. Měřicí lišta obsahuje dva trojfázové děliče napětí před a za pojistkami, což v součinnosti s měřeným proudem umožňuje spolehlivé zjištění stavu pojistky i v konfiguračně složitějších nn sítích zkruhovaných a mřížových. Obsahuje i galvanicky oddělenou trojici teplotních senzorů, s jejichž pomocí lze ve vztahu s protékajícím proudem a teplotou okolí dlouhodobě a kontinuálně hodnotit ztráty a detekovat pro provoz nebezpečné spoje mezi přípojnicemi a nn vývodem. Mechanické, elektrické a technologické provedení měřicí lišty MEgML73 splňuje požadavky na dlouhodobý provoz, kladené na silová zařízení i starších trafostanic s náročnými provozními podmínkami. To umožňuje i zde dodatečnou realizaci měřicích a indikačních funkcí.

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD.50

Proudový transformátor MTPD.50, se vyznačuje okénkem výšky 51,5 mm a výhodným poměrem rozměrů okénka a vnějších rozměrů (100 x 95 x 30 mm). Při standardním jmenovitém sekundárním proudu 1 A, zátěži 2,5 VA má nadproudové číslo 5 a třídu přesnosti 0,5 %. Splňuje měřicí kategorii CAT IV 300 VAC a má bezpečnostní třídu II. Vyrábí se pro amperáž 400 A, 600 A, 1000 A.

identifikace poruch v nn 2021 3

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1 A

Ohebný snímač proudu AMOS/1 A se standardním proudovým výstupem 1 A do zátěže až 2,5 Ω má jmenovitý primární proud 100 A, 150 A, 250 A, 400 A, 600 A, 1000 A, 1500 A a 3000 A. Třídu přesnosti má 0,5 %, nadproudové číslo 2, frekvenční rozsah do 2,5 kHz.
Stejnosměrné napájecí napětí je od 10 V do 28 V, příkon do 5 W. Ohebná snímací část AMOS/1 A může mít délku 20 cm nebo 40 cm nebo 60 cm. Jednotka převodníku o šířce 18 mm se instaluje na DIN lištu. Pracovní teplota jednotky převodníku je -25°C až +60°C, maximální teplota ohebné snímací části je +120°C.
Výhodou všech ohebných snímačů proudů AMOS je snadná dodatečná montáž do provozovaných nn skříní. Zvýšené náklady na pořízení i provoz mohou být významně kompenzovány úsporou nákladů a snížením rizik při instalaci.

Proudové transformátory nízkého výkonu LCT

Proudové transformátory LC se vyznačují malými rozměry, nízkými ztrátami, výklopným děleným jádrem a v porovnání s klasickými proudovými transformátory nízkou cenou. Mají standardem ČSN EN 61869-10 určené výstupní napětí proporcionální k měřenému proudu. Jmenovité hodnoty proudu jsou od 5 A do 600 A. Průměr okénka podle typu LCT je od 10 mm do 36 mm. Mají kategorii měření CAT III 300 Vef umožňující bez dodatečné izolace použití v průmyslových provozech za elektroměry. Třídu přesnosti mají 0,5 při standardizované zátěži 2 MΩ/50 pF. Rozsah pracovních teplot je od -25°C do +50°C.

identifikace poruch v nn 2021 4

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN

Indikátory MEg72DIN slouží pro indikaci stavu všech typů pojistek v nn skříních. Lze je použít v průmyslových provozech pro automatizovanou vzdálenou i dálkovou signalizaci. Vyrábí se v provedení RELAY se spínacím kontaktem bistabilního relé i v provedení se sériovým rozhraním RS485, umožňujícím vedle přenosu základních stavů provoz/porucha i přenos přechodných mezistavů. Jejich instalace je na DIN liště. Šířka jednotky je 18 mm. Stejnosměrné napájecí napětí je v rozsahu od 10 V do 30 V s příkonem do 0,5 W. Splňují kategorii přepětí CAT IV 300 Vef.

identifikace poruch v nn 2021 5

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC

Elektronické relé REL IV umožňuje bezpečné použití v prostředí s kategorií přepětí CAT IV 300 V, tj. v nn transformačních stanicích až po svorky elektroměru v budovách. Relé je monostabilní. Z klidového beznapěťového stavu na svém vstupu přepíná mechanický kontakt do pracovního stavu při přivedení ovládacího napětí, které je u relé REL IV/DC v rozsahu od 10 VSS do 30 VSS a u relé REL IV/AC v rozsahu od 10 VSTŘ do 15 VSTŘ. Výstupní mechanický kontakt s maximálním napětím 250 VSTŘ / 220 VSS je dimenzován pro proud do 6 A. Šířka jednotky relé na DIN liště je 18 mm. Třída ochrany II a pracovní teplota v rozsahu od -20 °C do +70 °C.

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká
Tel.: +420 545 214 988
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-mega.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku