Využití monitorů MEg45 instalovaných na nn straně transformátorů k identifikaci místa zkratu venkovního vn vedení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zkrat je pro elektrické zařízení závažnou poruchou spojenou s velkými ekonomickými ztrátami. Obvykle je spojen i s výrazným zhoršením bezpečnosti. Z těchto důvodů je působení zkratu řešeno okamžitým odpojením od zdroje elektrické energie přetavením pojistky nebo vypnutím nadproudovou ochranou.

V geograficky rozsáhlých vn distribučních sítích zahrnuje problematika řešení zkratu i funkci identifikace místa zkratu za účelem vymezení a odpojení úseku vn vedení postiženého zkratem. Rychlé a automatizované nalezení místa zkratu, opravu a opětovné uvedení celého vedení do ekonomicky optimálního provozního stavu má velký význam nejen pro provoz vn sítí, ale především pro zlepšení výrobních podmínek u zákazníků.

Pro identifikaci úseku vn vedení postiženého zkratem se používají samostatná zařízení ve funkci indikátoru průtoku zkratového proudu, anebo je funkce identifikace zkratového proudu součástí měřicích zařízení instalovaných na hladině vn. Spolehlivost indikace zkratového proudu, který je násobně vyšší než nejvyšší hodnota provozního proudu, je vysoká. Nicméně překonání vn hladiny při přenosu signálu o zkratu především na venkovních vn vedeních není levné, a proto jsou zařízení pro indikaci zkratu instalována poměrně řídce. Úseky vn vedení postižené zkratem jsou pak dlouhé a doba určení místa zkratu je delší.
Průchodem zkratového proudu vn vedením dochází na impedanci vn vedení k poklesu napětí. Tento pokles je transformátory v distribučních transformačních stanic (DTS) přenesen na hladinu nn, kde vyvolá napěťový jev, který je tím hlubší, čím je DTS elektricky blíže místu se zkratem.

zkrat MEg45 2022 1
V současné době jsou pro měření parametrů kvality nn napětí instalovány měřicí přístroje, které podle standardy definované jednotné metody měří i napěťové jevy. To vytvořilo předpoklad pro identifikaci úseku vn vedení postiženého zkratem o metodu založenou na měření a vyhodnocení hloubek poklesů nn napětí v DTS připojených na zkratem postižené vn vedení. Uspořádání přístroje pro měření, vyhodnocení a odeslání informací vztahujících se k identifikaci místa zkratu je předmětem přihlášky užitného vzoru PUV 2020-38105.
Ověření metody vyhodnocení v PQ monitorech MEg45PAN instalovaných na nn straně transformátorů DTS v rámci dvouletého společného úsilí pracovníků ČEZ Distribuce, a.s. a MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. prokázalo spolehlivost metody lokalizace úseku vn vedení postiženého zkratem s nejistotou určení místa zkratu 200 m. Průměrná doba vyhodnocení a přenosu charakteristických informací z přístrojů, instalovaných v distribuční síti, jejich centralizované vyhodnocení a odeslání vyhodnocené informace GSM sítí na oprávněná pracoviště je v realizovaném systému v jednotkách sekund.
Příklad grafické identifikace zkratu ve vn síti je na obr. 1. a obr. 2.

zkrat MEg45 2022 2

Závěry

Využití funkčně nezávislé metody vytváří předpoklad pro vyšší spolehlivost a přesnost identifikace místa zkratu při efektivnějším využití již instalovaných měřicích a komunikačních zařízení.
Určení místa zkratu vychází z analýzy prvního poklesu napětí způsobeného samovolným zkratem. Z hlediska použité metody jsou další manipulace a uměle vytvářené zkraty ve vn síti nadbytečné. Tím lze šetřit jak zařízení distribučních sítí, tak zákazníků.
Pro určení místa zkratu je třeba jen rozšíření měřicích funkcí monitoru MEg45 o identifikační funkci. Jedná se o chytré využití instalovaného měřicího přístroje bez dalších nároků na instalaci, provoz a údržbu.

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká
Tel.: +420 545 214 988
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-mega.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku