Měřicí lišta MEgML73 a chytrá měření v nn sítích

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měření proudu v nn sítích je nutné pro měření energie, provozní hodnocení, analýzu poruch a stanovení příčin nekvality napětí. Na vyšších napěťových hladinách je měření proudů běžně realizováno.

Růst cen energií, rozvoj rozptýlené výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích a automatizace průmyslu v současnosti vedou k potřebě a rentabilitě měření proudů
i na hladině nn. Provozované nn sítě však nejsou pro trvalé měření proudu konstruovány. Tento článek popisuje jednu z alternativ, jak dodatečně i v provozovaných nn skříních realizovat měření proudu při minimálních nákladech na instalaci a zachování technických parametrů nn skříní.

Účel a použití

Měřicí lišta MEgML73, viz obr. 1, je určena pro instalaci do pojistkových nebo odpínačových nn skříní. Instaluje se mezi přípojnice a odpínačovou lištu,s níž při instalaci tvoří kompaktní celek. Měřicí lišta obsahuje vedle tří proudových měřicích transformátorů dvě trojice děličů pro měření nn napětí před a za pojistkou, což umožňuje i automatickou signalizaci a identifikaci přerušené nn pojistky. Volitelně může být opatřena třemi senzory pro měření teplot spojů mezi přípojnicemi a kontakty odpínačové lišty. To spolu s registrací počtu, velikostí a dobou trvání nadproudů vytváří předpoklad pro efektivní cílenou preventivní kontrolu stavu nn skříní a snížení technických ztrát.
Měřicí lišta MEgML73 se vyznačuje nízkou hloubkou, zvýšenou tuhostí a vysokou dlouhodobě stabilní odolností proti vlivům prostředí, která je zajištěna zalitím měřicích komponent dvousložkovou zalévací hmotou a realizací spojů ve vnitřních vrstvách plošného spoje.
Měřicí toroidní transformátory se jmenovitou hodnotou 250 A nebo 400 A nebo 630 A transformují s vysokou přesností fázové proudy až do desetinásobku jmenovité hodnoty. Jejich sekundární obvody se jmenovitou hodnotou 1 A jsou opatřeny nízko ztrátovou ochranou proti průrazu při rozpojení.

merici lista 2023 1
Napěťové děliče měřicí kategorie CAT IV/300 V dělí nebezpečná fázová nn napětí přípojnic i vývodů na bezpečné dobře měřitelné hodnoty 1,00 V případně 225 mV (ČSN EN IEC 61869-10).
Trojfázová napětí přípojnic a nn vývodu lze na měřicí lištu přivést šroubovými spoji buď přímo nebo přes jištění. Pro připojení napětí přípojnic lze použít i plošný spoj s pružnou podložkou.
Elektrické zapojení měřicí lišty MEgML73 do nn skříně je na obr. 2. Vedle svorek X1 až X6 pro připojení nn napětí před a za pojistkami jednotlivých fází, obsahuje sedmipólový konektor X7 s trojicí výstupů proudových transformátorů a připojením ke svorce PEN. Desetipólový konektor X8 obsahuje výstupy T tří teplotních senzorů, výstupy US tří napěťových děličů přípojnic, výstupy UV tří napěťových děličů vývodů a připojení ke svorce PEN.

Základní technické parametry měřicí lišty MEgML73

Proudové snímače

 • Jmenovitý primární proud In prim: 250 AAC, 400 AAC, 630 AAC
 • Jmenovitý sekundární proud In sec: 1 AAC
 • Měřicí rozsah: 5 % až 120 % In prim
 • Jmenovitá zátěž: 0,5 VA / 2,5 VA / 5,0 VA / 10,0 VA
 • Třída přesnosti: 0,2 / 0,2 / 0,5 / 1,0
 • Nadproudové číslo: 10 / 5 / 3 / 2

Děliče napětí přípojnic i vývodu

 • Jmenovité vstupní napětí Un vst: 230 VAC
 • Jmenovité výstupní napětí Un výst: 1,00 VAC / 225 mVAC
 • Přesnost výstupního napětí: 0,2 % M.H. + 0,3 % Un
 • Jmenovitá odporová zátěž děliče:1 MΩ

merici lista 2023 2

Frekvence

 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Kmitočtový rozsah: 40 Hz až 60 Hz

Konstrukce

 • Rozměry: 495,5 x 80,4 x 25,5 mm
 • Osová rozteč otvorů: 185 mm

Pozn.: Úplné uživatelské informace o měřicí liště MEgML73 lze najít na adrese: www.e-mega.cz/ke-stazeni

Závěr

Měřicí lišta MEgML73 je jednou z možností doplnění měření proudů v provozovaných nn zařízeních v průmyslu i v distribuci elektrické energie. Je navržena pro zařízení s odpínačovými a pojistkovými lištami a s využitím instalovaných prostředků měření a komunikace umožňuje realizaci průběžné kontroly a cílených preventivních oprav. Má standardy definovaná rozhraní s možností připojení na libovolná měřicí zařízení.

merici lista 2023 3
Je zřejmé, že k dovybavení měření proudů lze použít i proudové měřicí transformátory s děleným jádrem nebo ohebné snímače proudů se standardními výstupy. Při volbě vhodného typu proudových senzorů se vedle jejich technických parametrů musí vyhodnotit požadavky a náklady na jejich dodatečnou instalaci.
Lze předpokládat, že prostředky pro měření proudů v nově připravovaných nn zařízeních budou jejich neopominutelnou součástí.

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká
Tel.: +420 545 214 988
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-mega.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku