Stagnace na trhu prý znamená automaticky pokles v obratu. Určitě?

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Aktuální situace na trhu není nijak růžová. V elektrotechnickém segmentu, stavebnictví i dalších oborech vykazuje opět stagnaci. Prodat tak výrobek nebo službu na aktuálním trhu, který je plný konkurence není jednoduché. Mnoho společností spoléhá na slevy, snaží se konkurovat cenou, ale kam až toto může vést?

V poslední době začínám slýchávat, „my prodáváme za výrobní náklady, abychom byli aspoň na nule". Kde bude mít tento přístup hranice, začnou za chvíli firmy výrobu dotovat, aby prodaly? Má takové podnikání smysl? Podle mě je sleva, kterou se dostáváme na výrobní náklady nebo dokonce pod ně, abychom byli konkurenceschopní, cestou „do pekla" a dlouhodobě neudržitelná.
Klíčem k úspěchu může být přidaná hodnota, která může mít mnoho podob, a s kterou zákazník sám získá konkurenční výhodu. Samozřejmě nelze opomenout kvalitní pracovní tým, který dokáže jít za svým cílem i v těžkých chvílích.
Jak vnímá aktuální situaci na trhu? Jaké mohou být klíče k úspěchu a jaký recept na to mají ve společnosti Rittal s.r.o.? Na to jsme se zeptali ředitele zmíněné společnosti Rittal s.r.o., pana Ing. Igora Bartoška.

Rittal CEO

Jak vnímáte ze svého pohledu a své funkce aktuální situaci na trhu v České a Slovenské republice? Myslíte si, že aktuální problémy jsou globálního charakteru nebo spíše regionální?
Aktuálne problémy sú jednoznačne globálneho charakteru. Česko a aj Slovensko sú ekonomiky jednoznačne závislé od exportu, ktorý tvorí podstatnú časť HDP. S poklesom exportu hneď klesá aj celkový HDP, domáci dopyt to nie je schopný zachrániť. A keď tak sledujem celý kolorit názorov prognostikov a analytikov vo svete, ktorý mi umožňuje prehliadnuť hlavne Internet, uvedomujem si, že celková situácia je neistá a možno očakávať aj jej podstatné zhoršenie.
Ak sa na svetovú ekonomiku pozrieme z maximálneho nadhľadu, tie hlavné riziká vidno na prvý aj celkom letmý pohľad. Krajina s najväčším trhom – USA nikdy nebude schopná zaplatiť svoje dlhy, tie navyše lavínovo narastajú. Vďaka štátnym zásahom sa aj tu znižuje konkurencieschopnosť, ktorá ešte z historického hľadiska prednedávnom bola vzorom pre ostatný svet. Napriek relatívne vysokej úrovni miezd voľná súťaž a konkurencia poháňala výrobcov, výroba a zamestnanosť rástla veľmi rýchlo. Teraz sa táto ekonomika zachraňuje na úkor dlhov a tlačením peňazí. Pomerne málo ekonómov si všíma aj nafukujúcu sa realitnú bublinu v USA, prasknutie tej minulej spôsobilo svetovú krízu. Európske problémy s málo konkurencieschopnými krajinami, ktoré navyše majú obmedzený manévrovací priestor spoločnou menou, sú teraz skutočne problémom. Hlavne do budúcnosti, lebo už samoztné vedomie že „netreba dávať veľký pozor na verejné financie lebo ak nastane problém, Európa nás zachráni" je zásadne zlý. V tomto prípade práve toto vedomie predstavuje najväčšie riziko, lebo nenúti krajiny bolestivo zlepšovať svoju konkurencieschopnosť, ale skôr navádza na laxný prístup a u politikov starostlivosť hlavne o svoju bezprostrednú popularitu ľúbivými nesystémovými opatreniami. A takto možno ešte pokračovať, lebo už len tieto dve veci majú jednoznačný vplyv na ostatné regióny sveta, keďže významne znižujú spotrebu a tým pádom investície. Rusko môže utrpieť vďaka nízkej cene surovín, Čína zase nízkym dopytom ako sa to už dnes ukazuje.

Myslíte si, že se problémy na trhu budou ještě prohlubovat nebo se již podle Vás „blýská" na lepší časy?
To je veľmi zaujímavá otázka a odpovede na ňu sa rôznia ešte viac ako tomu bolo pri predchádzajúcej kríze. Viacerí ekonómovia dokonca očakávajú krízu nebývalých rozmerov, u ktorej iba nemožno odhadnúť okamih prepuknutia. Ten totiž nezávisí od pragmatických a jasných ekonomických veličín ale skôr od okamžitej nálady investorov. Táto je veľmi nestabilná a bežne reaguje neúmerne aj na menej významné podnety, pritom si zásadné globálne trendy často nevšíma. A hlavne nerovnováha u nich má silnú kladnú spätnú väzbu, teda ľahko nastane panika a táto sa rýchlo šíri. A tak sa nafukujú a praskajú bubliny a ostáva len odhadnúť, ktorá bude ďalšia a akú škodu narobí.
Napríklad teraz sú v kurze americké akcie, lebo stále rastú, ale stačí aby niekoľko akceptovaných investorov priznalo, že sú nadhodnotené a závislé od politiky QE (Quantitative Easing) americkej centrálnej banky a ďalšia kríza je tu.
Ja sa domnievam, že ešte budeme svedkami rastu, ten bude ale skôr moderátny a kríza môže vzniknúť v relatívne dohľadnej dobe. Preto si nemyslím že by sme sa mohli spoliehať na nejaký silný obrat, skôr by sme sa mali naučiť žiť v podmienkach stagnujúcej ekonomiky a trvalej hrozby kríz. To nie je pesimistický pohľad, ale myslím pohľad, ktorý nám môže podstatne pomôcť naplno sa

venovať veciam potrebným na úspech aj v čase stagnácie.

Jaké by měly být podle Vás základní kroky, které mohou firmu udržet konkurenceschopnou? Nechci po Vás „zázračný návod" na úspěch, ale zajisté uznáte, že lze podnikat kroky v základech správné i nesprávné.
Zaiste, zázračný detailný návod na úspech neexistuje. Ale existuje popis chovania, ktorý vedie k úspechu, to som sa už naučil a som o tom aj dosť presvedčený. Naučil ma tomu nie mentorsky ale vlastným vzorom bývalý generálny riaditeľ Rittal. Domnievam sa, že jeho prístup je úplne vzorový a aplikovateľný univerzálne. A fakt je, že mal pravdu v tom, že nie je dôležité a ani možné mať vždy tie najlepšie nápady, nie je dôležité sa nikdy nemýliť. Najpodstatnejšie je postupovať s radostným oduševnením a hlavne nikdy sa nenechať odradiť. Súčasne si byť vedomý rizika
a nepripustiť jeho neúmernú mieru. Vždy som ho obdivoval, ako musel počúvať o negatívnych dôsledkoch svojich opatrení, ktoré predtým vehementne presadzoval. Ale po vypočutí si faktov že to vôbec nefunguje a prinieslo to len stratu, hneď to zavrhol a presne s rovnakým nadšením začal presadzovať iný nový nápad. Tisíc vecí bolo zlých a len 500 dobrých, z toho zopár geniálnych, ako sa ukázalo. Toto stačilo na to, aby sa Rittal celosvetovo presadil a stal sa jednotkou vo všetkých troch hlavných oblastiach činnosti. Ako sa však ukazuje, svetové prvenstvo je jednoduchšie nadobudnúť ako udržať a tým nás čaká ťažká práca, aby sme dokázali každý deň znovu dokazovať, že sme tou lepšou voľbou a rozhodujúcou výhodou pre zákazníka.

Proč si myslíte, že se firmě Rittal povedlo dosáhnout takových úspěchú ve světové konkurenci? Co bylo zásadní?
To je myslím veľmi dobrá otázka. Je veľmi vhodné niekedy sa obzrieť a zhodnotiť, aký je hlavný dôvod úspechu. Ja osobne predpokladám, že tých dôvodov je samozrejme veľa a týkajú sa činnosti celej firmy, ale myslím že rozhodujúcim kritériom bola určite náročnosť zákazníkov. Konkrétne si myslím, že najdôležitejšie bolo mať od začiatku fungovania veľmi náročných zákazníkov, najlepšie tých vôbec najnáročnejších. A to aj určite boli, tak ako je tomu do značnej miery aj dnes – automobilky. A ak dodám, že pre automobilky ako napríklad Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Opel, Ford Renault sme už naozaj dlhé roky rokúce hlavným dodávateľom skriňových systémov a kompoenentov klimatizácie rozvádzačov, tak myslím, že možno uznať, že vydržať takú dlhú dobu byť osvedčeným dodávateľom nie je vôbec prechádzka ružovou záhradou.
Automobilky svojimi požiadavkami dodávateľa priam vybičujú k najlepším výkonom. Súčasne totiž vyžadujú aby produkty boli na poslednom najmodernejšom stupni vývoja, trvale špičkovo kvalitné, dodávky musia byť pružné a presné a k tomu aby toho nebolo málo, musia mať aj konkurenčnú cenu. Ja sa teda domnievam, že už úspechom u automobiliek dosiahol Rittal takú úroveň ako dodávateľ, že u ostatných zákazníkov potom bolo značne jednoduchšie sa presadiť.
Teda je to fakt, dodávateľ je taký dobrý, akí nároční sú jeho zákazníci.

Jistě mi dáte za pravdu, že základem úspěchu je být o krok před konkurencí, mít nějakou konkurenční výhodu. Co dělá společnost Rittal, s.r.o. aby tuto podmínku naplňovala?
Áno, stále o krok vpredu. Ale v tomto má práve svetový líder mimoriadne ťažkú úlohu. Totiž on musí správne odhadnúť, ktorým smerom vlastne treba urobiť ten krok (pred konkurenciu). Totiž ak líder urobí krok, ale neodhadne správne vývoj trhu, znamená to stratené investície a prípadne aj stratu prvenstva. Krok smerom, ktorým sa trh nebude uberať, je veľmi vážnou chybou. Odhadnúť podľa technických vlastností je to pritom veľmi ťažko. Mnohokrát sme totiž boli vo svete svedkom vývoja, ktorý priamo odporoval posledným technickým objavom. Máme na to množstvo príkladov. Pritom dôvody prečo tomu tak bolo sú dodnes nejasné, ide skôr o pocitové záležitosti, ktoré vzbudzovali nedôveru. Napríklad ťažko sa presadzovali aj výmenníky tepla vzduch – voda hlavne v IT oblasti, ale aj v silnoprúdovej oblasti, lebo konštruktéri aj údržbári majú často vštepenú zásadu, že vodu od elektroniky treba čo najdôslednejšie oddeliť, najlepšie zásadne vzdialiť. A tým sa technicky veľmi vyspelé a super výhodné riešenia potom nemôžu uplatniť.
Preto na určenie, čo bude treba v budúcnosti a kam sa bude vývoj uberať, využívame hlavne maximálne širokú komunikáciu so zákazníkmi. A to nielen pri bežných návštevách ale aj na fórach širšieho významu, ako sú napríklad svetové veľtrhy. Rittal tu vystupuje nadproporcionálne v pomere k svojej veľkosti alebo nielen preto aby sa ukázal, koľko má nových vecí, akú má širokú paletu produktov a aký je silný. Má to ešte možno dokonca dôležitejší dôvod a síce – porozprávať sa so zákazníkmi ohľadom budúcnosti – či to čo je predstavené ako novinka bude pre nich zaujímavé, či je to presne to čo potrebovali, alebo či to potrebujú skôr trochu iné, alebo snáď takéto vôbec nepotrebujú. Na základe výsledkov množstva takýchto rozhovorov sa potom tvorí plán výroby a poradie zavedenia jednotlivých noviniek. Tým pádom je riziko nesprávneho odhadu podstatne menšie.

Aktuálním trendem jsou kvalitní produkty s co nejjednodušší montáží, případnou modulárností, rychlou návratností a efektivitou. Jaké produkty může Vaše společnost s těmito přívlastky nabídnout?
Presne tak, efektívnosť hýbe svetom. Hlavne v súčasnosti. A práve v tomto bode pracujeme v súčasnosti na viacerých poliach, každé z nich ale v konečnom dôsledku zvyšuje konkurencieschopnosť zákazníkovi. Jednak je to efektívnosť návrhu. Tu je známe, že previazanosť s našou dcérskou firmou Eplan, ktorá je popredným dodávateľom softvéru na návrh elektrotechnickej časti strojov, sa zvyšuje a prináša doposiaľ nepoznanú pridanú hodnotu. Celá reťaz od návrhu až po výrobu stroja sa dá podstatne zefektívniť a zdokonaliť. Podstatné úspory sa tu dosahujú na každom kroku, napríklad čo sa týka zabránenia chýb v zapojovacích schémach, jednoduchej produkcie perfektnej dokumentácie a hlavne potom úspor vďaka previazanosti ďalších fáz, teda prepojenosť systému čo sa týka generácie súpisky, ozmiestnenia prístrojov, odovzdávania dát na výrezy do rozvádzača, vŕtanie montážnej dosky, dokonca možná generácia dát pre automatizované prepájanie automatom.
Ďalšia časť zvýšenia efektívnosti sa týka zjednodušenia a zefektívnenia montáže rozvádzačov. Na tomto poli neustále pribúdajú nové produkty ale aj drobné, zato, mnohonásobné vylepšenia stávajúcich produktov. Menujme napríklad množstvo drobných vylepšení na skriniach TS8, ktoré sú v súčasnosti najviac používaným typom priemyselného skriňového rozvádzača. Tým, že tieto produkty sa vyrábajú v ohromných počtoch kusov, konkrétne u skrine TS8 je to až 2600 kusov denne len pre európsky trh, aj drobné vylepšenia majú ďalekosiahle pozitívne dôsledky.
Známe sú aj úplne nové rady ovládacích skriniek a nosných ramien, ktoré predstavujú priam novú kapitolu v tejto oblasti. U prípojnicových systémov je vylepšení a nových produktov veľké množstvo, ako príklad uveďme prípojnicové lišty cuponal, ktoré spájajú výhody medených zberníc s výhodnou cenou hliníkových typov.
A tretia časť zvýšenia efektívnosti sa týka priamo používania našich produktov, teda hlavný význam sa tu zaznamenáva v prevádzke u konečného používateľa. Typickým príkladom sú takzvané superefektívne klimatizačné jednotky. Od zavedenia prvého typu do sériovej výroby uplynul určitý čas, Rittal však počas neho nezaháľal a vymenil už teraz všetky výkonové rady klimatizačných jednotiek za superfektívny typ.
Tieto prinášajú užívateľovi zásadné výhody počas celej životnosti. Predovšetkým majú podstatne menšiu spotrebu elektrickej energie, úspora dosahuje v niektorých prípadoch až 45%. Už len táto vlastnosť dokáže zabezpečiť návratnosť výmeny starších typov za pár rokov. Ďalej sa však vyznačuje podstatne nižšou náročnosťou na údržbu a ešte vyššou spoľahlivosťou.

Děkuji Vám pane řediteli za rozhovor a přeji Vám i celé Vaší společnosti za celou redakci mnoho úspěchů.

Více informací o produktech společnosti Rittal naleznete na tomto odkazu: www.rittal.sk.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku