Nejčastější chyby zapojení proudových chráničů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V časopisu ElektroPrůmysl, vydání „září 2019“, jsme otevřeli téma „Proudové chrániče“, a to kapitolou „Přehled a použití“. Nyní se zaměříme na to, jaké jsou nejčastější chyby při zapojení proudových chráničů.

Základní pravidla

Při používání proudových chráničů je nutné dodržovat určitá pravidla pro jejich zapojení. Pokud tato pravidla porušíme, mohou nastat v podstatě dva základní typy poruch:

  • Proudový chránič vypíná a dochází k nechtěnému vypnutí obvodu.
  • Proudový chránič je vyřazen z činnosti. Tato porucha je daleko závažnější, a ačkoliv máme v obvodu použity pro ochranu před úrazem elektrickým proudem proudové chrániče, nevhodné zapojení je vyřazuje z činnosti a vytváříme velice nebezpečnou situaci.

Pospojování nulového vodiče

Jednou ze základních chyb v zapojení je nesprávné pospojování nulového vodiče, jak je znázorněno na obr. 1. Pospojování nulového vodiče musí být provedeno ve společném bodě před proudovými chrániči. V další části obvodu již nesmíme nulové vodiče příslušné jednotlivým proudovým chráničům spojovat, chybné zapojení může vést právě k oběma výše uvedeným stavům.

chyby zapojeni chanice 2019 1

Chybné přehození vodičů

Na obr. 2 je znázorněno chybné přehození vodičů, pomocí kterých je zapojen proudový chránič v obvodu. Chrániče Minia umožňují opačné připojení, to znamená, že může být prohozen přívod a vývod proudového chrániče. Musí být ale dodržena podmínka, že jsou opačně připojeny všechny vodiče proudového chrániče. Pokud bychom opačně připojili jen jeden vodič, dojde k situaci, že je narušen vektorový součet proudového transformátoru a chránič vyvolá nechtěné vypnutí. Toto zapojení se bude chovat jako porucha.

chyby zapojeni chanice 2019 2

Kdy použít proudové chrániče B/B+

Pokud se při provozu elektronického zařízení mohou vyskytnout poruchy s hladkými nebo téměř hladkými stejnosměrnými reziduálními proudy, musí být použity univerzální proudové chrániče typu B nebo typu B+.
V tomto případě nesmí být pro zajištění ochrany použity proudové chrániče typu AC, A nebo F, neboť jejich schopnost vybavení může být narušena potenciálními konstantními stejnosměrnými reziduálními proudy do té míry, že nebudou schopné vybavení ani v případě výskytu reziduálních proudů, pro které jsou určeny.
Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit, aby byly v případě použití proudových chráničů typu AC, A nebo F společně s proudovými chrániči typu B (nebo B+) v elektrických instalacích s několika zátěžovými obvody použity proudové chrániče typu B nebo B+ předřazené proudovým chráničům typu A nebo F.
Na obr. 3 je uveden příklad uspořádání systému s různými typy proudových chráničů. Na obrázku je červeně znázorněno nevhodné místo připojení proudového chrániče typu B nebo B+.

chyby zapojeni chanice 2019 3

Čtyřpólový chránič

Při použití čtyřpólového chrániče v jednofázové síti se musí pamatovat na zachování funkce testovacího tlačítka, správné připojení fázového vodiče v případě, že je třífázový proudový chránič použit v jednofázovém zapojení, jak je znázorněno na obr. 4. Chránič musíme připojit tak, aby byla fáze přivedena na svorky, ze kterých je v proudovém chrániči napájeno testovací tlačítko. V našem případě to bude svorka 5.

chyby zapojeni chanice 2019 4

Zapojení HDO

Pozor musíme dát také při zapojení napájení stykače, který je ovládaný z HDO. Protože HDO spíná nulový vodič, musíme napájení stykače připojit před proudový chránič. V případě zapojení stykače za proudovým chráničem vytváříme při sepnutí signálu HDO poruchový stav. Vzhledem k malému odběru proudu stykačem (obvykle 5 ÷ 10 mA pro stykače RSI) nemusí v obvodu dojít okamžitě k vybavení proudového chrániče. K vybavení dojde jen v případě, že v obvodu je nějaký unikající proud tak, aby součet unikajícího proudu a ovládacího proudu stykače převýšil hodnotu 15 mA, což je hranice vybavovacího proudu pro proudové chrániče pro doplňkovou ochranu. Situace je znázorněná na obr. 5.

chyby zapojeni chanice 2019 1

OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Tel.: +420 465 672 111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oez.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.