ČSN EN 50160 ed. 3

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí