Kvalita dodávky elektrické energie

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje proudové zatížení elektrizační soustavy v závislosti na místě připojení odběratele.

Kvalita elektrické energie znamená dodržení parametrů dodávky odběrového množství v příslušné hodnotě ze systému, který provádí dodávku.

kvalita dodavky

Parametry elektrické energie – systémové veličiny tedy jsou:

 • frekvence
 • napětí

Elektrická energie vyrobená v elektrárnách v předepsané standardní kvalitě se prostřednictvím elektrizační soustavy (ES), tj. přenosových (PS) a distribučních sítích (DS) dodává až ke konečnému odběrateli. Během této cesty působí na elektrickou energii mnoho vnějších faktorů, které mohou mít vliv na konečnou kvalitu elektrické energie. Mezi takové faktory lze zařadit například:

 • atmosférické vlivy (např. účinek blesku),
 • vlivy způsobené používáním některých elektrických spotřebičů (např. elektronické regulátory výkonu a otáček, napájecí zdroje elektronických přístrojů apod.),
 • vlivy způsobené nutnými provozními manipulacemi v síti,
 • působení ochran a automatizačních prostředků sloužících k omezení poruchových stavů v sítích,
 • časté spínání velkých spotřebičů.

Kvalita elektrické energie je udávána provozními hodnotami (charakteristikami) systémových veličin, které jsou garantovány provozovatelem sítě během normálního stavu elektrizační soustavy. Jednotlivé kvalitativní ukazatele specifikují:

 • A - kmitočet sítě
 • B - velikost napájecího napětí
 • C - odchylky napájecího napětí
 • D - rychlé změny napětí
  • velikost rychlých změn napětí
  • míra vjemu flikru
 • E - krátkodobé poklesy napájecího napětí
 • F - krátkodobá přerušení napájecího napětí
 • G - dlouhodobá přerušení napájecího napětí
 • H - dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí
 • I - přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí
 • J - nesymetrie napájecího napětí
 • K - harmonická napětí
 • L - meziharmonická napětí úrovně napětí signálů v napájecím napětí.

Pro charakteristiky A) až D) a J) až M), která platí pro odběrná místa z distribuční soustavy s napěťovou úrovní nízkého a vysokého napětí se stanovují.

 • zaručované hodnoty,
 • měřicí intervaly,
 • doby pozorování,
 • mezní pravděpodobnosti splnění stanovených limitů.

Kvalitativní parametry elektrické energie jsou uvedeny v normě ČSN EN 50160. Pro spotřebitele elektrické energie jsou tyto hodnoty parametrů definovány pro společný napájecí (PPC – Point of Common Coupling) bod, ke kterému jsou spotřebitelé připojeni. Napájecí bod je místo veřejné rozvodné sítě elektricky nejbližší příslušnému odběrateli, ve kterém je nebo může být připojen jiný odběratel. Obvykle je to místo měření odběru elektrické energie odběratelem.
Regulační systémy v elektrizační soustavě musí udržet požadované parametry v příslušných mezích.
Pro charakteristiky E) až I) uvádí norma ČSN EN 50160 pouze informativní hodnoty. Podrobnosti k metodám měření jednotlivých charakteristik jsou vždy uvedeny v Pravidlech Provozování Distribuční Soustavy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku