Normy

ČSN EN 50678

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě