Identifikace opravených zařízení ve výbušných atmosférách pomocí označení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Opravy a generální prohlídky zařízení ve výbušných atmosférách musí být vyznačeny na viditelném místě na hlavní části zařízení. Toto označení musí být čitelné a trvanlivé s ohledem na všechny odpovídající podmínky okolí.

Označení musí obsahovat:

  • a) odpovídající symbol (viz níže);
  • b) číslo normy viz ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení;
  • c) název servisní organizace nebo jeho registrovanou obchodní značku a třetí stranu, která servisní organizaci akreditovala, pokud existuje;
  • d) referenční číslo opravny vztahující se k dané opravě;
  • e) datum opravy/generální prohlídky.

Označení musí být na štítku trvale připevněném k opravovanému zařízení.
V případě následující opravy musí být předchozí štítek z generální prohlídky/opravy sejmut a musí být zaznamenány všechny údaje na něm uvedené.
Pokud byl sejmut předchozí štítek, na kterém byl uveden trojúhelníkový symbol, pak na novém štítku má být rovněž trojúhelník, servisní organizace neopraví celé zařízení tak, že je zcela v souladu s registrovanými výkresy.
Pokud zařízení po opravě nebo generální prohlídce nevyhovuje dokumentaci registrovaným výkresům ani normě pro odpovídající typ ochrany proti výbuchu, musí být po dohodě s uživatelem odstraněny všechny údaje týkající se typu ochrany proti výbuchu.

opravy v ex 2022 1

Značky

Opravy v souladu s registrovanými výkresy nebo specifikací výrobce
Označení uvedené na obrázku 1 musí být použito pouze pro opravené nebo renovované zařízení, je-li zařízení zcela v souladu s touto normou a servisní organizace má dostatek důkazů a plné shodě s registrovanými výkresy nebo specifikací výrobce.

opravy v ex 2022 2
Za těchto podmínek nemá být certifikační štítek odstraňován.

Opravy v souladu s normou ale nikoliv s registrovanými výkresy
Označení podle obrázku 2 musí být použito, pokud:

  • a) zařízení bylo během opravy nebo renovace změněno tak, že servisní organizace ověřila, že je ještě ve shodě s omezeními uvedeným i v této normě a normách pro typy ochrany proti výbuchu, podle kterých bylo vyrobeno, ale servisní organizace nemá dostatečné důkazy o plné shodě s registrovanými výkresy; nebo
  • b) norma, podle které bylo dříve certifikované zařízení vyrobeno není známá, avšak byly použity požadavky této normy a současně platného vydání odpovídajících norem pro typy ochrany proti výbuchu, servisní organizace však nemá dostatek důkazů o plné shodě s registrovanými výkresy. Před uvolněním zařízení ze servisní organizace bylo provedeno hodnocení nevýbušného zařízení odpovědnou osobou, aby se ověřilo, že zařízení má odpovídající úroveň bezpečnosti.

opravy v ex 2022 3

Za těchto podmínek nemá být certifikační štítek odstraňován.
Toto označení se vyžaduje pro informaci uživateli a usnadnění další opravy a jediným rozdílem mezi uvedenými označeními je metoda prokázání shody.

Ostatní situace

Zařízení, které po opravě nebo renovaci nesplňuje výše uvedené podmínky má mít odstraněn svůj původní certifikační štítek nebo pozměněn tak, aby bylo jasné, že zařízení není ve shodě s Ex certifikátem zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku