Úspory energií, přesnost a snadné řízení – nahrazení hydrauliky EPO Aktuátorem

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lineární aktuátor je elektromechanické zařízení, vytvářející tlačnou nebo tažnou sílu převodem rotačního pohybu na lineární.

EPO Aktuátor je konstruován jako samostatné a samonosné těleso, ke kterému se připojuje převodovka se servopohonem nebo elektromotorem, případně samostatný servopohon či elektromotor. Vhodným návrhem pohonného ústrojí lze dosáhnout rychlosti i axiální síly dle potřeb konkrétní aplikace a získat další využitelné funkce
a vlastnosti, jako např.:

  • proměnný průběh rychlosti a síly v závislosti na poloze;
  • detekci dosažené síly a její omezení;
  • polohovatelnost s vysokou přesností;
  • zjednodušenou obsluhu připojené zátěže.

EPO Aktuátor tak s výhodou nahrazuje hydraulické a hydraulicko-pneumatické pohony v takřka v plné šíři aplikací.

Jak EPO Aktuátor šetří?

Hlavním rozdílem mezi hydraulickým (nebo hydraulicko-pneumatickým) pohonem a EPO Aktuátorem je v základním principu fungování. Elektrický motor pohánějící hydrauliku tlakuje systém (=spotřebovává elektrickou energii) téměř nepřetržitě. Oproti tomu spotřeba EPO Aktuátoru je především v okamžiku výkonu vlastní práce. Mimo zátěž je pak spotřeba zcela zanedbatelná. U EPO Aktuátoru je také výrazně kratší cesta energie pro libovolný pohyb, čímž dosahuje výrazně lepší účinnosti. Odpadají zde ztráty ve vedení hydraulického oleje přes hadice, regulační kostky atd. Servopohon či elektromotor realizuje pohyb bez dlouhých neefektivních mezičlenů.
Další nezanedbatelné úspory generuje absence olejového hospodářství a výměn hydraulického oleje, bez nutnosti provozování a servisování tlakového zařízení. Odpadá také potřeba větrání či chlazení velkého zbytkového tepla, které neefektivně vytváří hydraulika. Elektro revize EPO Aktuátoru jsou prováděny společně s celým strojem a z pohledu údržby je pouze v pravidelných intervalech doplňováno mazivo pístnice.
Ve většině aplikací je EPO Aktuátor také rychlejší – má kratší cyklové časy. To se projeví jak ve vyšší produktivitě vlastního stroje, tak i v efektivnějším využití zaměstnanců.

EPO Aktuátor 2023 2

Příklad: Úspora cca 80% při nahrazení hydrauliky dvěma EPO Aktuátory

V rámci jednoho z mnoha projektů, realizovaných společností ELEKTROPOHONY spol. s r.o., byl nahrazen problematický a provozně náročný hydraulický mechanizmus sbíjecího automatu dvěma EPO Aktuátory. Zákazník požadoval stejnou rychlost výroby (takt), jako u původního stroje. Cílem bylo snížit spotřebu, zvýšit spolehlivost a komfort obsluhy.
Obr. 1 zobrazuje průběh a hodnoty spotřeby pro tři pracovní cykly původního hydraulického pohonu. Spotřeba stroje s hydraulikou je při těchto třech cyklech 221,68 Wh.

EPO Aktuátor 2023 3
Obr. 2 zobrazuje průběh a hodnoty spotřeby pro stejné tři pracovní cykly pohonu EPO Aktuátorem. Spotřeba stroje s EPO Aktuátorem je při těchto třech cyklech 46,46 Wh.

EPO Aktuátor 2023 4
Za jednu pracovní směnu je pak spotřeba stroje s EPO Aktuátorem 8,52 kWh, oproti spotřebě 40,64 kWh stroje s hydraulickým pohonem. Za jednu směnu tedy stroj s EPO Aktuátorem ušetří 32,12 kWh (79,04%). To při dnešních cenách elektrické energie a dvousměnném provozu činí 121.000 Kč/rok.
Další úsporu generuje zrušení ventilátoru chladiče oleje hydrauliky (78W), který nebyl zahrnut do měření a vůbec celá absence olejového hospodářství a tlakového zařízení.

Další výhody, aneb proč vybrat právě EPO Aktuátor

Za 15 let výroby EPO Aktuátorů dodala společnost ELEKTROPOHONY více než 600 EPO Aktuátorů do více než 50 různých typů provozů. Návrh, výroba, oživení a nasazení EPO Aktuátorů je realizováno zkušeným týmem kmenových zaměstnanců. Vedle tohoto profesionálního zázemí, výrazných úspor provozních nákladů a vyšší rychlosti (vše popsáno výše) lze zmínit i další nesporné výhody EPO Akruátoru.
Přesnost polohování EPO Aktuátoru je závislá na potřebách dané aplikace. Při použití servopohonů a dalších přesných komponent dosahuje EPO Aktuátor nadstandardní přesnost polohování až +/- 0,05mm.
Velké axiální síly ve standardním rozsahu 10–300 kN lze dosahovat i při vysokých rychlostech pohybu.
V moderních průmyslových provozech je důležitá čistota, nízká hlučnost a minimální zbytkové teplo vyzařované EPO Aktuátorem, což výrazně zkvalitňuje pracovní prostředí obsluhy strojů.

EPO Aktuátor 2023 5
V závislosti na připojeném pohonu a čidlech EPO Aktuátoru je možné dodávat širokou škálu signálů a informací do nadřazených řídicích a vyhodnocovacích systémů. Při spojení se servopohony YASKAWA využíváme komunikační sběrnice PROFINET, ETHERCAT, MECHATROLINK, POWERLINK, a další.
Díky své samonosné konstrukci a modularitě umožňuje EPO Aktuátor optimalizovat pomocné a připojovací konstrukce při zabudování do stroje. V rámci této variability je možné, při zachování ostatních vlastností EPO Aktuátoru, použít různá zakončení pístnice, uchycení Aktuátoru, převodovky i elektromotory či servopohony.
Konkrétní řešení je vždy navrhováno na základě posouzení dané aplikace a potřeby zákazníka.

ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel. : +420 556 880 611
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.epo-aktuator.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku